Trefwoord

Organisatie

 • Lijst van organisaties
 • Minderjarigen
 • Strafrecht
 • Rechtbank Gelderland

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 13 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens ontucht plegen met een vrouw met het Syndroom van Down. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens ontucht plegen met een vrouw met het Syndroom van Down. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft als taxichauffeur van de Regiotaxi – voor personen met een lichamelijke of geestelijke beperking – beroepsmatig [slachtoffer] bij het tehuis opgehaald, haar naar een plek gebracht waar zij alleen zouden zijn en haar vervolgens gekust en onder haar kleding in de schaamstreek betast. [slachtoffer] is een zeer kwetsbare vrouw. Zij functioneert op vijfjarige leeftijd, heeft een IQ van 45 en lijdt aan het Syndroom van Down. Verdachte heeft misbruik gemaakt van het feit dat [slachtoffer] niet weerbaar is en haar daarbij ook naar een locatie gebracht waar zij niet om hulp kon vragen. Daarnaast heeft verdachte het vertrouwen dat in hem als chauffeur was gesteld geschaad. De rechtbank rekent verdachte het feit zwaar aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Misbruik
  • Syndroom van Down
  • Artikel 247 Sr
  • Taxichauffeur
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 7 Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens medeplegen van diefstal en mensen ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens medeplegen van diefstal en mensenhandel. Verdachte heeft zijn toentertijd 9- en 6-jarige kinderen ingezet om winkeldiefstallen te plegen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft misbruik gemaakt van zijn natuurlijke overwicht als vader en de kwetsbaarheid van zijn nog zeer jonge kinderen. Hij is hierbij volstrekt voorbij gegaan aan de belangen van zijn kinderen, kennelijk ten behoeve van eigen financieel gewin. Door de kinderen op jonge leeftijd het stelen te leren heeft hij hun levens mogelijk blijvend getekend en hen normen bijgebracht die hun kansen op een goede positie in de maatschappij schaden. Dit baart grote zorgen. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan en acht geen andere straf dan een gevangenisstraf op zijn plaats.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Misbruik van natuurlijke overwicht
  • Vader en kinderen
  • Eigen financieel gewin
  • Mensenhandel
  • Integriteit van de kinderen
  • Cambridge
  • Groot-Brittannië
  • Diefstal
  • Gevangenisstraf
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens ontuchtige handelingen met zijn minderjarige schoonzusje. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Dat het meis ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens ontuchtige handelingen met zijn minderjarige schoonzusje. De rechtbank oordeelt als volgt.“Dat het meisje nog geen 12 jaar oud was heeft verdachte er echter niet van weerhouden de handelingen te plegen. Hij heeft zich laten leiden door zijn eigen gevoelens van lust en/of macht en heeft zich geen rekenschap gegeven van de mogelijke gevolgen voor zijn schoonzusje. De rechtbank neemt dat verdachte kwalijk. Voorts neemt de rechtbank het verdachte kwalijk dat hij na de eerste keer, geen maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat hij weer in de verleiding zou komen om zijn schoonzusje te betasten. De rechtbank heeft er bij het bepalen van de strafmaat in het bijzonder rekening mee gehouden dat er sprake was van een ernstige inbreuk op de integriteit van aangeefster, immers was sprake van het binnendringen bij aangeefster met de vingers. Verder heeft de rechtbank rekening gehouden met het grote leeftijdsverschil tussen verdachte en aangeefster van bijna 14 jaar. Verdachte heeft aangeefster in een loyaliteitsconflict gebracht en met een zeer groot geheim opgezadeld.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Schoonzusje
  • Loyaliteitsconflict
  • Inbreuk op integriteit
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 4. Language Dutch 2 reads Court of Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren met bijzondere voorwaarden wegens het plegen van ontuchtig ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren met bijzondere voorwaarden wegens het plegen van ontuchtige handelingen bij zijn stief-kleindochter en bedreiging met de dood van deze stief-kleindochter. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft zich ten eerste schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen bij zijn stief-kleindochter [slachtoffer] , die er onder andere in hebben bestaan dat hij seksueel bij haar binnen is gedrongen. Daarbij heeft de verdachte [slachtoffer] via chats lastig gevallen door zijn vergaande seksuele fantasieën op grove wijze met haar te delen. De seksuele handelingen die daadwerkelijk zijn verricht, gebeurden terwijl [slachtoffer] bij de verdachte en haar oma logeerde. Dit had een plek moeten zijn die haar veiligheid en zorg zou bieden. De verdachte was hier verantwoordelijk voor, maar heeft met zijn handelen haar lichamelijke en geestelijke integriteit ernstig geschonden, zoals ook blijkt uit de slachtofferverklaring. De rechtbank is van oordeel dat dit handelen van de verdachte twee zeer ernstige strafbare feiten oplevert. Mede gelet op het feit dat de verdachte eerder voor een pedoseksueel delict is veroordeeld neemt de rechtbank dit de verdachte dan ook zeer kwalijk. De verdachte heeft zich daarnaast ook schuldig gemaakt aan het medeplegen van een bedreiging met de dood van [slachtoffer] . De verdachte heeft een kennis op [slachtoffer] afgestuurd en haar een brief met grove en ernstige bedreigingen laten lezen, waarna haar een mes is getoond dat zij heeft aangezien voor een vuurwapen. De angst die [slachtoffer] daarbij heeft gevoeld heeft ernstige gevolgen voor haar veiligheidsgevoel en levert, evenals de twee andere feiten, een ernstige schending op van haar lichamelijke en geestelijke integriteit. Ook dit strafbare feit neemt de rechtbank de verdachte zeer kwalijk.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Inbreuk op geestelijke integriteit
  • Facebook
  • Skype
  • Gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogen
  • Onrijpe persoonlijkheidsstructuur
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Nederlands
 5. Language Dutch 3 reads Court of Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 dagen waarvan 149 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren en een werkstraf van 240 uren wegens poging ontucht met ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 dagen waarvan 149 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren en een werkstraf van 240 uren wegens poging ontucht met een destijds 14-jarige jongen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft met een jongen die destijds 14 jaar oud was, afgesproken met als doel elkaar te gaan pijpen en misschien gemeenschap met elkaar te hebben en is met deze jongen naar een afgelegen plek gereden waarna hij die jongen zijn penis heeft laten ontbloten. Verdachte had, als meerderjarige man en vanwege het grote leeftijdsverschil, zijn verantwoordelijkheid moeten kennen en het slachtoffer tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Met zijn gedrag heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. De rechtbank rekent verdachte aan dat hij onvoldoende heeft beseft dat minderjarigen die worden betrokken bij ontuchtige handelingen, hierdoor psychische schade kunnen oplopen en kunnen worden belemmerd in het doormaken van een gezonde (seksuele) ontwikkeling. Dat het voorval impact heeft gehad op het slachtoffer, blijkt ook uit de schriftelijke slachtofferverklaring. Daarnaast weegt de rechtbank in het nadeel van verdachte mee dat hij eerder, in 2010, is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. Na zijn veroordeling heeft verdachte, in het kader van het reclasseringstoezicht, een behandeltraject bij een forensisch psychiatrische polikliniek gevolgd.“

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Psychische schade
  • Poging ontucht
  • Belemmering gezonde seksuele ontwikkeling
  • Hechtingsproblemen
  • Narcistische Persoonlijkheidspathologie
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtelijke handelingen
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met zijn nichtje. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft zich schuldig gemaakt ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met zijn nichtje. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met zijn minderjarige nichtje door haar zijn penis te laten pakken en vast te houden. Dit heeft plaatsgevonden op de camping waar het gezin van verdachte samen met het gezin van het slachtoffer over een langere periode een vaste plek hadden, juist om samen te zijn. De ontucht vond plaats na het zwemmen in een afgesloten douchehokje op de camping. Verdachte heeft de lichamelijke integriteit van zijn nichtje geschonden en een onveilig gevoel bij haar teweeggebracht. Hij heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen wat zij in hem had als haar oom, maar ook van het vertrouwen wat haar ouders – zijn zwager en schoonzus – in hem hadden. Juist ook om die reden heeft een en ander zo kunnen gebeuren. Hoe veel impact dat op het slachtoffer heeft gehad word duidelijk uit de ter terechtzitting door haar voorgelezen slachtofferverklaring. Daarbij komt dat het slachtoffer is geschaad in haar seksuele ontwikkeling. Het is algemeen bekend dat slachtoffers – zeker als het minderjarigen betreft – van een dergelijke feit nog gedurende lange tijd last kunnen ondervinden. De rechtbank rekent verdachte dit alles aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Misbruik van vertrouwen
  • Schending van lichamelijke integriteit
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 182 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar met verplichte ambulante behandeling en een werkstraf ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 182 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar met verplichte ambulante behandeling en een werkstraf van 240 uur wegens ontuchtige handelingen met een 13-jarige. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte had, als meerderjarige man en vanwege het grote leeftijdsverschil, zijn verantwoordelijkheid moeten kennen en het slachtoffer tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Kinderen in deze leeftijd zijn immers kwetsbaar, want zij bevinden zich in een periode van hun leven waarin zij hun seksualiteit beginnen te ontdekken. Uit het dossier volgt duidelijk dat dit bij het slachtoffer ook daadwerkelijk het geval was en dat verdachte hiervan op de hoogte was. De ervaring leert dat de bewezenverklaarde seksuele handelingen bij minderjarigen vroeg of laat tot (ernstige) psychische problemen kunnen leiden. De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat hij, ten behoeve van zijn eigen seksueel gerief, hier geen rekening mee heeft gehouden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Psychische gevolgen
  • Eigen seksueel gerief
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank  Gelderland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 244 dagen waarvan 180 voorwaardelijk, een werkstraf van 240 uur en een proeftijd van drie jaren wegens bezit van kinderpor ...

  De rechtbank  Gelderland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 244 dagen waarvan 180 voorwaardelijk, een werkstraf van 240 uur en een proeftijd van drie jaren wegens bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft een grote hoeveelheid kinderpornografie in zijn bezit gehad. Dit is een ernstig feit. Het is een feit van algemene bekendheid dat om dergelijk pornografisch materiaal te vervaardigen vaak kwetsbare minderjarigen ernstig worden misbruikt in Nederland of ver daarbuiten. Verdachte heeft door zijn handelen bijgedragen aan het in stand houden van het systeem waarin dit misbruik wordt geëxploiteerd. In het voordeel van verdachte houdt de rechtbank rekening met het feit dat verdachte een first offender is, hij zich schuldbewust toont, open kaart heeft gespeeld en erkent dat hij hulp nodig heeft.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Bijdragen aan het in stand houden van de markt voor kinderporno
  • Kwetsbare mindejarigen
  • Kinderporno
  • Minderjarigen
  • Misbruik
  • Nederlands
 9. Language Dutch 12 reads Court of Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot zes maanden en drie dagen jeugddetentie waarvan zes maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 180 uren wegens mensenhandel en bezit van kinderporno. De r ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot zes maanden en drie dagen jeugddetentie waarvan zes maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 180 uren wegens mensenhandel en bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zijn destijds vijftienjarige vriendin, het slachtoffer, er onder meer toe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen om tegen betaling seksuele handelingen met derden te verrichten en heeft daarvan voordeel heeft getrokken. Dit is te kwalificeren als mensenhandel. Voorts heeft verdachte kinderpornografische afbeeldingen van het slachtoffer vervaardigd, verspreid en in het bezit gehad.Mensenhandel is een ernstige vorm van criminaliteit. Het leed en de gevolgen voor de slachtoffers zijn groot. De ingrijpende gevolgen die de bewezenverklaarde feiten voor het slachtoffer hebben gehad, zijn tot uitdrukking gebracht in de ter terechtzitting voorgedragen slachtofferverklaring. Verdachte en het slachtoffer hadden een relatie. Verdachte had -als 19 jarige jongen- een overwicht op het 15-jarige slachtoffer dat geen ‘nee’ durfde te zeggen. Bovendien wilde het slachtoffer verdachte niet kwijt en deed zij wat hij haar zei. Op verdachtes initiatief gingen ze naar seksshops, een sekssauna en een seksbioscoop. Verdachte vroeg aan aangeefster om seks met anderen te hebben (tegen betaling). Verdachte maakte foto’s van aangeefster voor advertenties op internet. Verdachte maakte de afspraken met klanten en bracht het slachtoffer naar de klanten/locaties toe.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Minderjarigen
  • Verminderd ontoerekeningsvatbaar
  • Zwakbegaafde jongvolwassene
  • Mensenhandel
  • Adolescentenstrafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Kinderporno
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 170 voorwaardelijk met een proeftijd van 220 uur wegens grooming, ontucht en computervredebreuk. De r ...

  De rechtbank Gelderland heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 170 voorwaardelijk met een proeftijd van 220 uur wegens grooming, ontucht en computervredebreuk. De rechtbank oordeelt als volgt.“Als [alias] heeft verdachte via WhatsApp en Facebook contact gezocht met jonge meisjes van onder zestien jaar, waaronder [slachtoffer 1] . Vervolgens heeft hij deze meisjes een hoog geldbedrag aangeboden in ruil voor seks met “een collega van hem” - feitelijk verdachte zelf - . In het geval van [slachtoffer 1] is het verdachte gelukt een afspraak met haar te maken en is zij in zijn woning geweest met de bedoeling seks met verdachte te hebben. Aangeefster is deze woning ontvlucht en het is daarom niet tot daadwerkelijk ontuchtig handelen gekomen. Daarnaast heeft verdachte, toen hij 19-20 jaar was, zich schuldig gemaakt aan ontuchtig handelen, bestaande uit het seksueel binnendringen, van zijn destijds 13-14 jarige vriendin. Tot slot heeft verdachte door gebruik te maken van haar toegangscode zich opzettelijk en wederrechtelijk de toegang verschaft tot de facebookaccount van zijn voormalige vriendin, lange tijd nadat de relatie al was beëindigd.De slachtoffers van de bewezenverklaarde feiten 1. en 2. zijn jonge meisjes, bij wie verdachte op grove wijze inbreuk heeft gemaakt op hun lichamelijke en psychische integriteit alsmede hun vertrouwen. Meisjes met een leeftijd van 13-14 jaar zijn uitermate kwetsbaar, omdat zij zich in een periode van hun leven bevinden waarin zij hun seksualiteit gaan ontdekken. Hoewel verdachte bekend heeft te weten dat deze meisjes 13-14 jaar waren, is hij aan die kwetsbare positie van de slachtoffers totaal voorbijgegaan en heeft hij zich laten leiden door zijn eigen (seksuele) behoeftes. In het voordeel van verdachte wordt in aanmerking genomen dat verdachte zijn (volledige) medewerking heeft gegeven aan de behandeling bij De Waag, deze behandeling heeft afgerond, bereid is een vervolgbehandeling te ondergaan en daarvan het nut lijkt in te zijn.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Inbreuk op lichamelijke en geestelijke integriteit
  • Kwetsbare positie
  • Grooming
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Nederlands

Pagina's