Trefwoord

Organisatie

 • Lijst van organisaties
 • Minderjarigen
 • Strafrecht
 • Rechtbank Limburg

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 12 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren in combinatie met voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en verplichte ambulante behandeling wegens ontucht met klei ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren in combinatie met voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en verplichte ambulante behandeling wegens ontucht met kleindochter. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich gedurende een periode van enkele maanden diverse keren schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen met zijn destijds drie-, en op een gegeven moment vierjarige kleindochter. Verdachte heeft daarmee een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en waardigheid van zijn kleindochter en daarmee ook het in hem als opa en opvoeder gestelde vertrouwen geschaad. Verdachte is ernstig tekort geschoten in zijn verplichting juist geborgenheid en veiligheid te bieden aan zijn nog zeer jonge kleindochter. Indrukwekkend waren de woorden die verdachtes schoondochter, [benadeelde 2] , ter terechtzitting uitsprak over de zeer ingrijpende gevolgen die verdachte met zijn handelen voor de hele familie heeft veroorzaakt. De psychische gevolgen van het feit voor de kleindochter zijn niet eenvoudig op voorhand te overzien. De seksuele handelingen vonden plaats op zeer jonge leeftijd waarin de kleindochter nog geen weet had van seksualiteit. Het is weliswaar mogelijk dat zij op die momenten niet geleden heeft, maar het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van zedendelicten de psychische gevolgen daarvan later in hun leven kunnen ondervinden en die vervolgens nog langer mee zullen dragen.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Geschade vertrouwen
  • Ontucht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Psychische gevolgen
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt. “ De v ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft door zijn handelen de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer meermalen en gedurende een lange periode geschonden. Het is algemeen bekend dat seksueel misbruik een grote impact heeft op de slachtoffers daarvan en, zeker bij kinderen, tot psychische en relationele problemen kan leiden op latere leeftijd. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen, zoals ook is gebleken uit de schriftelijke slachtofferverklaring, uiterst ingrijpend zijn en de kwaliteit van leven in belangrijke mate negatief beïnvloeden. Hoewel dit niet aan de verdachte is tenlastegelegd, betrekt de rechtbank bij de beoordeling van de strafwaardigheid van het bewezenverklaarde feit dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij als stiefvader op het slachtoffer heeft gehad. De verdachte behoorde als stiefvader en feitelijk verzorger juist een beschermende rol te vervullen, het slachtoffer een veilig thuis te bieden en iemand te zijn op wie het slachtoffer moet kunnen vertrouwen op haar weg naar volwassenheid. Die rol heeft de verdachte niet waargemaakt. Integendeel zelfs, hij heeft zijn eigen seksuele lustgevoelens vooropgesteld en het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig misbruikt. Dit alles rekent de rechtbank de verdachte aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Geestelijke gezondheid
  • Stiefvader
  • Persoonlijke levenssfeer
  • Psychische problemen
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Inbreuk op lichamelijke en geestelijke integriteit
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht met een minderjarige Filipijnse meisje. De verdachte heeft dee ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht met een minderjarige Filipijnse meisje. De verdachte heeft deels vrijspraak gekregen wegens het ontbreken van steunbewijs bij de bekennende verklaring van verdachte. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een minderjarig Filipijns meisje, toen hij als hulpverlener in de Filipijnen werkzaam was en uit dien hoofde het meisje aan zijn zorg was toevertrouwd. Verdachte heeft daarmee haar lichamelijke integriteit geschonden. Hierdoor heeft verdachte een normale en gezonde seksuele ontwikkeling, waar ieder kind recht op heeft, doorkruist. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit vaak langdurige schade kan toebrengen aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Verdachte heeft bij dit alles kennelijk niet stilgestaan en heeft zijn eigen bevrediging vooropgesteld. Voorts neemt de rechtbank het verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen dat in hem gesteld werd als hulpverlener fors heeft geschaad.Uit het dossier komen aanwijzingen naar voren dat het niet bij dit ene slachtoffer is gebleven en verdachte mogelijk meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Dit baart de rechtbank zorgen.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Filipijnen
  • Missionaris
  • Lichamelijke Integriteit
  • Geestelijke gezondheid
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Pedofilie
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf voor de duur van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met een 15-jarige dochter v ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf voor de duur van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met een 15-jarige dochter van een van zijn medewerkers. De rechtbank oordeelt als volgt.“Naar het oordeel van de rechtbank zijn de betreffende handelingen seksueel getint en naar hun aard aan te merken als ontuchtige handelingen in de zin van artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht. Weliswaar kan onder omstandigheden aan zodanige handelingen met een minderjarige tussen de twaalf en zestien jaren het ontuchtig karakter ontbreken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen. De enkele omstandigheid dat tussen de toen vijftigjarige verdachte en de toen vijftienjarige aangeefster, zoals door de verdediging is aangevoerd, een affectieve relatie bestond, waarbij beiden ‘over een langere periode bewust en kennelijk doordacht de liefde voor elkaar uitspraken’, levert echter niet een zodanig bijzonder geval op. De door artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht beoogde bescherming van minderjarigen is immers mede daarop gebaseerd dat zodanige minderjarigen voor wat betreft relaties als de onderhavige in het algemeen niet of onvoldoende in staat zijn om de draagwijdte van hun handelen te overzien en hun wil dienaangaande in vrijheid te bepalen en dat zij in zoverre tegen een ongewenste beïnvloeding van hun wil moeten worden beschermd. (vergelijk: HR 24 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997: ZD0775)”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Voorwaardelijke gevangenisstraf
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 1 Rechtbank Limburg De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. 'Verdachte heeft samen met een ander een ...

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel.'Verdachte heeft samen met een ander een 14-jarig meisje en een 15-jarig meisje laten werken als prostituee. De medeverdachte haalde de meisjes over om seks te hebben voor geld. Zij stemden hierin toe, maar door hun jonge leeftijd kunnen deze meisjes niet worden beschouwd als mondige vrouwen die in vrijheid kiezen voor prostitutiewerk. Verdachte heeft zijn huis ter beschikking gesteld voor de prostitutiewerkzaamheden door deze meisjes. Verdachte heeft voordat de meisjes zijn begonnen met werken, niet gecontroleerd of ze wel meerderjarig waren, een stem gehad in de prijsafspraken, foto’s van de meisjes gemaakt en erotische advertenties op internet geplaatst. Verdachte heeft gedeeld in de opbrengsten van de verdiensten van de prostitutiewerkzaamheden van de meisjes.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Medeplegen
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 1 Rechtbank Limburg De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan zes voorwaardelijk wegens het medeplegen van mensenhandel. De rechtbank overweegt: 'Verdachte heeft samen met een and ...

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan zes voorwaardelijk wegens het medeplegen van mensenhandel. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft samen met een ander een 14-jarig meisje en een 15-jarig meisje laten werken als prostituee. Haar medeverdachte haalde de meisjes over om seks te hebben voor geld. De meisjes stemden hierin toe, maar door hun jonge leeftijd kunnen zij niet worden beschouwd als mondige vrouwen die in vrijheid kiezen voor prostitutiewerk. Verdachte heeft zich laten overhalen haar huis ter beschikking te stellen voor de prostitutiewerkzaamheden en toegelaten dat de minderjarige meisjes er als prostituee werkten. Verdachte heeft advertenties en foto’s van de meisjes gemaakt en erotische advertenties op internet geplaatst. Verdachte heeft gedeeld in de opbrengsten van de prostitutiewerkzaamheden van de meisjes, hoewel aannemelijk is dat zij geen vast deel van de opbrengst ontving.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Medeplegen
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 1 Rechtbank Limburg De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk wegens het medeplegen van mensenhandel. De rechtbank overweegt: 'Verdachte heeft samen met anderen e ...

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk wegens het medeplegen van mensenhandel. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft samen met anderen een 14-jarig meisje en een 15-jarig meisje laten werken als prostituee. Deze jonge meisjes behoorden tot zijn vriendenkring. Beide meisjes hadden problemen. Zij beschouwden verdachte als een goede vriend bij wie ze hun verhaal konden doen. Verdachte haalde de meisjes over om seks te hebben voor geld. Zij stemden hierin toe, maar door hun jonge leeftijd kunnen deze meisjes niet worden beschouwd als mondige vrouwen die in vrijheid kiezen voor prostitutiewerk. De meisjes droegen het geld wat zij verdienden aan verdachte af. Hij verdeelde het geld en behield een groot deel van het geld zelf. Verdachte regelde de woningen van waaruit de meisjes hun prostitutiewerk konden doen, zorgde dat er advertenties werden geplaatst door medeverdachten en verschafte tevens de condooms. Aan één van meisjes verschafte hij drugs.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Medeplegen
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 3 Rechtbank Limburg De rechtbank spreekt de verdachte vrij. De rechtbank overweegt: 'De rechtbank leidt uit het dossier af dat de slachtoffers door medeverdachte [medeverdachte 2] zijn gevraagd of zij prostitutiewerkzaam ...

  De rechtbank spreekt de verdachte vrij. De rechtbank overweegt:'De rechtbank leidt uit het dossier af dat de slachtoffers door medeverdachte [medeverdachte 2] zijn gevraagd of zij prostitutiewerkzaamheden wilden verrichten. Ook verdachte is door medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] gevraagd of zij werkzaam wilde zijn in de prostitutie. Zij heeft dezelfde prostitutiewerkzaamheden verricht als de slachtoffers. Verdachte heeft eenmaal met [slachtoffer 1], en eenmaal met [slachtoffer 2] een trio (met een klant) gehad. De slachtoffers zagen verdachte als een collega. Verdachte moest (evenals de slachtoffers) een deel van haar verdiensten afstaan aan haar medeverdachten. Medeverdachte [medeverdachte 2] verdeelde het geld tussen haar en haar medeverdachten. Verdachte kreeg dan (als zij alleen had gewerkt) de helft van wat zij oorspronkelijk had verdiend. Tevens moest zij, net als de slachtoffers, de telefoon opnemen, de deur openen voor klanten, werden er advertenties voor haar gemaakt en werden er foto’s van haar genomen. De afspraken met klanten werden voor zowel de slachtoffers, als voor verdachte, door haar medeverdachten geregeld. De rechtbank is van oordeel dat uit het dossier niet af te leiden is dat verdachte een zelfstandig handelende figuur is geweest, zoals bij medeplegen (of plegen) wel is vereist. Er volgt nergens uit het dossier dat verdachte verantwoordelijk is geweest voor het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van de slachtoffers met het oogmerk van seksuele uitbuiting, dan wel hen ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen voor prostitutiediensten. Derhalve is verdachte niet aan te merken als medepleger of als pleger van het tenlastegelegde onder A.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Medeplegen
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands 4 Rechtbank Limburg De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 dagen wegens ontucht met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt. De rechtbank overweegt: 'Ve ...

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 dagen wegens ontucht met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft als volwassen man (anale) seks gehad met een jong meisje dat nog geen 16 jaar was. Dat is uit oogpunt van de bescherming van jeugdigen tussen de 12 en 16 jaren een ernstig strafbaar feit. De maximumstraf voor het seksueel binnendringen bedraagt acht jaren en voor de ontucht zes jaren. Dit betekent dat de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 22b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht geen taakstraf op kan leggen. Gevangenisstraf vormt daarom, gelet op de ernst van de feiten en deze wetsbepaling, het uitgangspunt bij het bepalen van een passende straf. De rechtbank houdt anderzijds in het voordeel van verdachte rekening met de omstandigheid dat uit het strafdossier niet kan worden afgeleid dat verdachte bewust op zoek was naar een seksafspraak met een meisje dat jonger was dan 16 jaar en ook niet dat verdachte wist of vermoedde dat het meisje met wie hij betaalde seks had jonger dan 16 jaar was. Er zijn geen omstandigheden die hem argwanend hadden moeten maken, zoals de manier waarop de afspraak werd gemaakt, de situatie in de woning waar de afspraak plaatsvond of het gedrag van het meisje. Daar komt bij dat uit de verklaring van het meisje, noch uit andere verklaringen is af te leiden dat zij slecht werd behandeld of mishandeld. Ten slotte zal de rechtbank rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte die beschreven zijn in het reclasseringsrapport, in het bijzonder de omstandigheid dat verdachte een baan heeft. De rechtbank houdt ook rekening met het feit dat verdachte geen strafblad heeft. De rechtbank zal daarom geen lange gevangenisstraf opleggen, maar kiezen voor een gevangenisstraf die gelijk is aan de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht in combinatie met een taakstraf van 180 uren waarvan 60 uren voorwaardelijk. In zedenzaken als deze hanteert de rechtbank een proeftijd van drie jaren. Tegen een dergelijke gecombineerde straf verzet artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht zich niet.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Ontucht
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Jeugdprostitutie
  • Nederlands
 10. 13 Rechtbank Limburg Taal Nederlands Verdachte is door de rechtbank Limburg veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar voor mensenhandel. De vrouwelijke verdachte en haar partner (medeverdachte) hebben het slachtoffer ...

  Verdachte is door de rechtbank Limburg veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar voor mensenhandel. De vrouwelijke verdachte en haar partner (medeverdachte) hebben het slachtoffer in huis genomen nadat zij was weggelopen uit een gesloten jeugdinstelling.  Vervolgens hebben verdachte en haar partner het jonge meisje in aanraking gebracht met de escortbranche en daadwerkelijk als prostituee laten werken waarbij zij financieel gewin bij hebben gehad. Zo oordeelt de rechtbank:'Wel bewezen acht de rechtbank dat verdachte en haar mededader [slachtoffer] ertoe hebben bewogen om zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van seksuele handelingen tegen betaling.'En:'De rechtbank acht ook bewezen dat verdachte en haar partner opzettelijk voordeel hebben genoten uit de seksuele handelingen van [slachtoffer] met een derde.' De medeverdachte (partner) is eveneens veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar wegens mensenhandel. Zowel verdachte als medeverdachte zijn veroordeeld tot het betalen van €1500,- ten behoeve van het slachtoffer.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Jeugdprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands

Pagina's