• Kinderporno(grafie)
 • Nederland

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 18 resultaten
 1. Rechtbank Oost-Brabant Taal Nederlands De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens mensenhandel ten aanzien van drie minderjarige meisjes en een poging tot mensenhandel ten aanzien van een minde ...

  De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens mensenhandel ten aanzien van drie minderjarige meisjes en een poging tot mensenhandel ten aanzien van een minderjarige. Hij heeft hierbij de meisjes in de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar geworven om prostitutiewerkzaamheden te verrichten. De rechtbank oordeelt als volgt:'Verdachte heeft het slachtoffer [slachtoffer 1] overgehaald om in de prostitutie te gaan werken. Zij was pas 15 jaar oud. Verdachte heeft de prostitutie gefaciliteerd door het zetten van een advertentie, het regelen van klanten en het vervoeren naar de klanten. Verdachte heeft haar gedurende meer dan een jaar met verschillende klanten onbeschermd prostitutiewerkzaamheden laten verrichten.'En:'Verdachte heeft geprofiteerd van de opbrengsten uit de prostitutie. Het slachtoffer moest zeker ongeveer de helft daarvan aan verdachte afstaan. Verder maakte verdachte op grove wijze misbruik van het meisje door ook zelf grenzeloos vele malen op allerlei manieren seks met haar te hebben in de periode dat ze voor hem werkte. Dit was volgens hem een tegenprestatie voor door hem bewezen diensten. Ook deze seksuele contacten vonden alle onbeschermd plaats. Tot slot heeft verdachte van deze activiteiten pornografische foto’s en films vervaardigd.'En:'Daarnaast heeft verdachte ook met de andere twee minderjarigen als onderdeel van een soort sollicitatie onbeschermde seks gehad. Ook hiervan heeft hij pornografische foto’s en films vervaardigd.'   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 2. 14 reads Public Department of Prosecution (Dutch OM) Language Dutch 'De bestrijding van kinderporno en het tegengaan van het achterliggend seksueel misbruik is een landelijke prioriteit. De intensieve aanpak werpt de laatste jaren zijn vruchten af, e ...

  'De bestrijding van kinderporno en het tegengaan van het achterliggend seksueel misbruik is een landelijke prioriteit. De intensieve aanpak werpt de laatste jaren zijn vruchten af, en dat geldt ook voor 2014. De nadruk ligt niet alleen op het opsporen van de downloaders en de verspreiders, maar het OM richt zich ook op het slachtoffer. Het onderzoekt wie er op foto’s staan en hoe het misbruik kan worden gestopt. Slachtoffers haalt het OM uit hun isolement en kan het daardoor hulp en opvang aanbieden.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Openbaar Ministerie
  • Kinderpornografie
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 3. 37 reads Court of Noord-Nederland Language Dutch De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte, een 30 jarige man uit Amsterdam, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, wegens mensenhandel en het verspreiden en ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte, een 30 jarige man uit Amsterdam, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, wegens mensenhandel en het verspreiden en voorhanden hebben van kinderpornografische afbeeldingen. De rechtbank acht hierbij bewezen dat verdachte  erotische foto's van het slachtoffer, een 16 jarig meisje dat was weggelopen uit een jeugdinrichting, heeft gemaakt. Vervolgens zijn hiermee seksadvertenties op het internet geplaatst en heeft verdachte het meisje als escort in de prostitutie laten werken. De rechtbank oordeelt over de ernst van het bewezenverklaarde als volgt:'Dit zijn ernstige strafbare feiten. Mensenhandel waarbij een minderjarige in de prostitutie wordt gebracht, is een vergaande vorm van uitbuiting waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer ondergeschikt worden gemaakt aan de zucht naar geldelijk gewin van de uitbuiter. De psychische gevolgen van dergelijke uitbuiting voor een slachtoffer zijn, zo is algemeen bekend, groot. Dit geldt temeer als het gaat om een minderjarige.' De vriendin van verdachte is tevens veroordeeld. Klik hier voor de uitspraak.Klik hier voor media-aandacht voor deze zaak. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Strafrecht
  • Jeugdprostitutie
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 4. 3 Rechtbank Midden-Nederland Taal Nederlands Rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 42 maanden wegens mensenhandel. De verdachte heeft samen met anderen minderjarige en kwetsbare mei ...

  Rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 42 maanden wegens mensenhandel. De verdachte heeft samen met anderen minderjarige en kwetsbare meisjes in de prostitutie gebracht waarbij hij op grove wijze heeft geprofiteerd door vrijwel de volledige opbrengst van de prostitutiewerkzaamheden te verlangen. Daarnaast is de verdachte veroordeeld voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Het oordeel van de rechtbank luidt als volgt:'Verdachte heeft samen met anderen minderjarige en kwetsbare meisjes in de prostitutie gebracht en hij heeft daarvan op grove wijze geprofiteerd door van hen de volledige dan wel bijna de volledige opbrengst van de prostitutiewerkzaamheden te verlangen. Deze meisjes hebben bovendien in een korte periode zeer veel klanten ontvangen. Dit handelen van verdachte moet worden beschouwd als een volstrekte minachting en volledig gebrek aan respect voor de minderjarige en kwetsbare slachtoffers.'En:'Verdachte heeft daarnaast ten behoeve van klantenwerving foto’s van de minderjarige slachtoffers op een website geplaatst. Deze foto’s zijn gelet op de aard van de afbeeldingen en de minderjarigheid van de slachtoffers gekwalificeerd als kinderporno. Bij de beoordeling van de ernst heeft de rechtbank ook rekening gehouden met de verdere omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan, waaronder de duur van de feiten, de mate van uitbuiting, de hoeveelheid klanten en de leeftijd en de houding van de slachtoffers. Op grond van in het bijzonder de ernst van het feit acht de rechtbank in beginsel oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van langere duur gerechtvaardigd.' De vier medeverdachten in deze zaak zijn tevens veroordeeld wegens mensenhandel. Hierbij zijn uiteenlopende straffen van 16 dagen tot 24 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. De rechtbank heeft hiervoor onder andere gekeken naar de mate van samenwerking tussen de verdachten en ernst van de gepleegde feiten.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. 5 Rechtbank Gelderland Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen. Verdachte heeft samen met haar mededaders een 16-jarig meisje in de prostitutie laten werken. Verdachte heeft foto's van slachtoffer  ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen. Verdachte heeft samen met haar mededaders een 16-jarig meisje in de prostitutie laten werken. Verdachte heeft foto's van slachtoffer voor de seksadvertenties  gemaakt en heeft de klantentelefoon aangenomen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen, verspreiden en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Verdachte heeft ervaring in de porno-industrie en van haar mag verwacht worden dat zij zorgvuldig handelt en onderzoek verricht als het gaat om de leeftijd van een prostituee.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Gelderland
  • Strafrecht
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 6. 7 Rechtbank Gelderland Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden wegens mensenhandel en het vervaardigen, verspreiden en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.  Verdachte trad op als chau ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden wegens mensenhandel en het vervaardigen, verspreiden en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.  Verdachte trad op als chauffeur als slachtoffer naar klanten ging en heeft in totaal vijf keer gereden. Verdachte ontving 45 euro per rit. Verdachte heeft ervaring in de porno-industrie en van hem mag verwacht worden dat hij zorgvuldig handelt en onderzoek verricht als het gaat om de leeftijd van een prostituee.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Gelderland
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Kinderporno(grafie)
  • Prostitutie
  • Nederlands
 7. 62 reads Minister of Justice (Dutch) Language Dutch Brief van Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer over financiële bijdragen aan Interpol voor de strijd tegen kinderporno en kindersekstoerisme naar aanleiding van de Motie ...

  Brief van Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer over financiële bijdragen aan Interpol voor de strijd tegen kinderporno en kindersekstoerisme naar aanleiding van de Motie Berndsen-Jansen. In de motie wordt de regering verzocht een financiële bijdrage te leveren aan Interpol voor een aantal projecten. Minister Opstelten komt hierin tegemoet door eenmalig een bedrag  van twee miljoen euro toe te voegen aan de begroting van de Nationale Politie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Kinderpornografie
  • Kindersekstoerisme
  • Kinderporno(grafie)
  • Kindersekstoerisme
  • Nederlands
 8. 42 reads Court of Rotterdam Language Dutch Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel, mensensmokkel, kinder- en dierenporno. Uit het procesdossier blijkt niet dat verdachte uit winstbejag heeft gehandeld bij het behulpzaam zijn van het verschaffen va ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel, mensensmokkel, kinder- en dierenporno. Uit het procesdossier blijkt niet dat verdachte uit winstbejag heeft gehandeld bij het behulpzaam zijn van het verschaffen van verblijf aan slachtoffer. Daarnaast is niet gebleken dat verdachte opzet heeft gehad op het bezit van kinderpornografische afbeeldingen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Vrijspraak
  • Mensensmokkel
  • Mensenhandel
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 9. 172 reads Court of Oost-Brabant Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 565 dagen en TBS met voorwaarden. De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen:  ''De verdachte heeft zich gedurende ee ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 565 dagen en TBS met voorwaarden. De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen: ''De verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer vier jaar schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarige (puber) jongens waarbij sprake is geweest van seksueel binnendringen van het lichaam. In een aantal gevallen heeft verdachte van de ontuchtige handelingen met de minderjarige jongens foto- en/of filmopnames gemaakt en deze opnames onder meer verspreid en uitgevoerd. Verder heeft verdachte zich gedurende ongeveer acht jaar schuldig gemaakt aan onder meer het invoeren, verwerven en in bezit hebben van kinderporno.'' De verdachte heeft gedurende een periode van drie jaar een minderjarig slachtoffer ertoe gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling. De verdachte heeft voor het slachtoffer seksafspraken met volwassen mannen gemaakt, het slachtoffer van en/of naar deze seksafspraken gebracht en het slachtoffer vervolgens weer opgewacht/opgehaald. Daarbij heeft hij het geld in het vooruitzicht gesteld. De rechtbank acht niet bewezen dat de verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele handelingen die het slachtoffer heeft verricht. Uit een psychiatrisch rapport blijkt dat de verdachte lijdt aan pedofilie, exclusieve type gericht op jongens, en fetisjisme. Daarnaast lijdt de verdachte aan een persoonlijkheidsstoornis NAO met ontwijkende en narcistische kenmerken. De verdachte wordt als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd.   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 10. 63 reads Amsterdam Court of Justice Language Dutch Door het ontbreken van de toestemming van de bevoegde autoriteiten op Curaçao voor het gebruik van onderzoeksmateriaal dat is vergaard naar aanleiding van een interregionaal rechtshulpverzoek voor het ond ...

  Door het ontbreken van de toestemming van de bevoegde autoriteiten op Curaçao voor het gebruik van onderzoeksmateriaal dat is vergaard naar aanleiding van een interregionaal rechtshulpverzoek voor het onderzoek naar bezit van kinderporno van verdachte, kunnen de vruchten van de doorzoeking die heeft plaatsgevonden in de woning van verdachte niet worden gebruikt voor het bewijs in onderhavige zaak. Bovendien kan de toestemming ook niet worden verleend, omdat het bezit van kinderporno te Curaçao pas op 1 april 2010 strafbaar is gesteld, terwijl het ten laste gelegde feit op 6 februari 2008 heeft plaatsgevonden. Als bewijs van het tenlastegelegde resteert thans enkel de bekennende verklaring van de verdachte, nu zich in het dossier geen enkel steunbewijs bevindt. Aangezien artikel 341, vierde lid, Wetboek van Strafvordering verbiedt om het bewijs uitsluitend te baseren op de verklaring van de verdachte, spreekt het Hof verdachte vrij.   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Strafrecht
  • Vrijspraak
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands

Pagina's