• Lijst van organisaties
 • Strafrecht
 • Uitbuiting

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 19 resultaten
 1. Taal Nederlands Hoge Raad De Hoge Raad vernietigt het bestreden arrest en wijst de zaak terug naar het Gerechtshof 's-Gravenhage, teneinde op het bestaande beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan. De Hoge Raad oordeelde als volgt: ...

  De Hoge Raad vernietigt het bestreden arrest en wijst de zaak terug naar het Gerechtshof 's-Gravenhage, teneinde op het bestaande beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.De Hoge Raad oordeelde als volgt: "Naar mijn oordeel schiet de motivering van het medeplegen tekort. Het hof heeft er in wezen mee volstaan in de motivering van de verwerping van het verweer de inhoud van de bewezenverklaring nog eens kort te herhalen, zonder daarbij uitdrukkelijk bijvoorbeeld te betrekken de intensiteit en duur van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol van verdachte in voorbereiding, uitvoering of afhandeling, verdachtes aanwezigheid op belangrijke momenten, en - last but not least - de wetenschap van verdachte over de wijze waarop medeverdachte [betrokkene 2] met de uit Hongarije ingevlogen prostituees omsprong."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Uitbuiting
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren wegens het plegen van mensenhandel jegens vijf slachtoffers. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarde ...

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren wegens het plegen van mensenhandel jegens vijf slachtoffers. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt als volgt."De seksuele uitbuitingen van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] hebben respectievelijk bijna een halfjaar, bijna anderhalf jaar en ruim een halfjaar geduurd. Verdachte heeft één van deze slachtoffers, [slachtoffer 2] , bedreigd met geweld en heeft zich jegens haar, maar ook jegens [slachtoffer 1] , tevens daadwerkelijk gewelddadig opgesteld en hen mishandeld. Hoewel verdachte bij het als derde op de tenlastelegging genoemd slachtoffer, [slachtoffer 3] , geen geweld gebruikt heeft, heeft verdachte wel op geraffineerde wijze de aanwezigheid van haar kind als pressiemiddel benut. Voorts neemt het hof verdachte kwalijk dat hij de kwetsbare positie van alle drie de vrouwen, mede veroorzaakt door hun afkomst en meer in het algemeen hun plaats op de maatschappelijke ladder, heeft misbruikt. Tegen het hierdoor veroorzaakte feitelijke overwicht van verdachte zijn deze toch al kwetsbare vrouwen onmachtig geweest. Naast deze drie slachtoffers, heeft verdachte gedurende respectievelijk drie en twee maanden opzettelijk voordeel getrokken uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 5] en [slachtoffer 4] . Verdachte heeft ook aan deze seksuele uitbuiting bijgedragen door deze vrouwen in Nederland te huisvesten."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Kwetsbare positie
  • Mensenhandel
  • Raamprostitutie
  • Hongarije
  • Prostitutie
  • Opzettelijk voordeel trekken
  • Uitbuiting
  • Misbruik van omstandigheden
  • Artikel 273f Sr
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk wegens uitbuiting van haar minderjarige kinderen. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Ve ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk wegens uitbuiting van haar minderjarige kinderen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft misbruik gemaakt van haar natuurlijke overwicht als moeder en de kwetsbaarheid van haar nog zeer jonge kinderen. Zij is hierbij volstrekt voorbij gegaan aan de belangen van haar kinderen, kennelijk ten behoeve van eigen financieel gewin. Door de kinderen op jonge leeftijd het stelen te leren heeft zij hun levens mogelijk blijvend getekend en hun normen bijgebracht die hun kansen op een goede positie in de maatschappij nu al schaden. Dit baart grote zorgen. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan en acht geen andere straf dan een gevangenisstraf op zijn plaats.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Uitbuiting
  • Minderjarig
  • Misbruik van kwetsbare postitie
  • Nederlands
 4. Language Dutch 23 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft (mede)verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf tot 30 maanden wegens mensenhandel. Het gerechtshof oordeelt als volgt. “Door toedoen van verdachte en m ...

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft (mede)verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf tot 30 maanden wegens mensenhandel. Het gerechtshof oordeelt als volgt.“Door toedoen van verdachte en medeverdachte was [slachtoffer 1] in een isolement geraakt en door het geweld en de bedreigingen met geweld, had ze slechts de keuze verdachte en medeverdachte te gehoorzamen. Ze heeft daarom niet alleen de uitbuiting ten aanzien van de krantenverkoop ondergaan, maar ook niet tegengestribbeld toen medeverdachte naaktfoto‟s van haar maakte en verdachte haar naar klanten bracht voor het hebben van betaalde seks. Met een aantal klanten had [slachtoffer 1] onbeschermde seks als gevolg van het feit dat verdachte die mogelijkheid in de advertentietekst had opgenomen. Uit de bewijsmiddelen volgt dus dat verdachte en medeverdachte als (direct of indirect) gevolg van geweld en bedreiging met geweld en misbruik van de kwetsbare positie waarin [slachtoffer 1] verkeerde en het overwicht dat ze (daardoor) op [slachtoffer 1] hadden, [slachtoffer 1] hebben bewogen tot het verrichten van de prostitutiewerkzaamheden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Misbruik van kwetsbare postitie
  • Hoger beroep
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Uitbuiting
  • Straatkrantverkopers
  • Nederlands
 5. 35 reads Supreme Court Language Dutch Het middel berust op de opvatting dat geen sprake kan zijn van, kort gezegd, een 'uitbuitingssituatie' zoals bedoeld in art. 273f (oud) Sr op grond van de enkele blijkens gemaakte buitenlandse reizen bestaan ...

  Het middel berust op de opvatting dat geen sprake kan zijn van, kort gezegd, een 'uitbuitingssituatie' zoals bedoeld in art. 273f (oud) Sr op grond van de enkele blijkens gemaakte buitenlandse reizen bestaande mogelijkheid voor het slachtoffer om zich aan de uitbuitingssituatie te onttrekken. Die opvatting is echter in haar algemeenheid onjuist. De klacht faalt. De Hoge Raad vernietigt de bestreden uitspraak en vermindert de opgelegde gevangenisstraf in die zin dat deze vier jaren en elf maanden beloopt.        

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Hoge Raad
  • Strafrecht
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 6. 6 Rechtbank Limburg Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van een jaar wegens mensenhandel, meermalen gepleegd door twee of meer verenigde personen. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte e ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van een jaar wegens mensenhandel, meermalen gepleegd door twee of meer verenigde personen. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte en medeverdachte misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin slachtoffers zich bevonden voor hun komst naar Nederland. Zij verkeerden in een financieel slechte situatie, doordat zij niet konden rondkomen van hun inkomsten in hun thuissituatie. Aan slachtoffers zijn veel grotere inkomsten in het vooruitzicht gesteld op voorwaarde dat zij in Nederland in de prostitutie zouden komen werken. Hierdoor waren zij beperkt in hun vrijheid voor de keuze om zich al dan niet te prostitueren en zagen zij zich genoodzaakt om hiertoe over te gaan. Slachtoffers verbleven na hun komst in Nederland in een voor hen vreemd land en in een financieel zwakke situatie, waardoor zij in belangrijke mate van verdachte en mededader afhankelijk waren. Verdachte heeft tevens tezamen en in vereniging met een ander, gedurende een aantal maanden, een minderjarige onderdak verleend met het oogmerk van uitbuiting in de prostitutie van die minderjarige. Dit rekent de rechtbank verdachte in het bijzonder zwaar aan.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Limburg
  • Strafrecht
  • Medeplegen
  • Minderjarige
  • Uitbuiting
  • Huisvesten (met oogmerk van uitbuiting)
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 7. 69 reads The Hague Court of Justice Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden wegens mensenhandel. Slachtoffer is weggestuurd uit een gesloten instelling en is dakloos geworden. Ze had niets anders bij zich dan de k ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden wegens mensenhandel. Slachtoffer is weggestuurd uit een gesloten instelling en is dakloos geworden. Ze had niets anders bij zich dan de kleren die ze aanhad en had geen familie of andere kenissen waarop ze terug kon vallen. Slachtoffer heeft met twee klanten seks gehad en moest haar verdiensten aan verdachte afstaan.'Voorts neemt het hof in aanmerking de buitengewoon kwetsbare situatie waarin [aangeefster] zich op dat moment bevond, de omstandigheid dat [aangeefster] zelf geen andere mogelijkheid zag dan zich te prostitueren, alsmede de omstandigheid dat verdachte en zijn mededader(s) zich maar al te goed bewust waren van die situatie en wat dat meebracht. Deze omstandigheden tezamen maken dat er naar ’s hofs oordeel sprake is van uitbuiting'. Medeverdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht weken. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 8. 49 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden wegens mensenhandel en een poging tot mensenhandel. Slachtoffer 1 heeft voor verdachte verschillende telefoonabonnementen en goedere ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden wegens mensenhandel en een poging tot mensenhandel. Slachtoffer 1 heeft voor verdachte verschillende telefoonabonnementen en goederen op afbetaling afgesloten. Daarnaast moest zij twee maal prostitutiewerkzaamheden verrichten voor verdachte. Slachtoffer 2 wilde zelf in de prostitutie werken om haar schulden af te lossen. Vast is komen te staan dat verdachte misbruik heeft geprobeerd te maken van slachtoffer 2 door met haar af te spreken dat zij slechts een kwart van haar verdiensten zou behouden. Slachtoffer 2 heeft haar verdiensten nooit aan verdachte  afgestaan. Slachtoffer 3 werd verliefd op verdachte en liet haar tijdens de eerste ontmoeting op haar naam een telefoonabonnement afsluiten. Tijdens de andere ontmoetingen heeft slachtoffer 3 abonnementen afgesloten en goederen op haar naam voor verdachte besteld. Verdachte probeerde slachtoffer 3 zo ver te krijgen om zich te prostitueren. Dit is niet gelukt. Verdachte wilde slachtoffer 4 verkopen aan een Belg voor € 5.000, maar dit is ook niet gelukt. De Belg had door dat slachtoffer 4 niet de prostitutie in wilde.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Uitbuiting
  • Telefoonabonnementen
  • Oplichting
  • Nederlands
 9. 59 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren. De rechtbank oordeelt:  ' Verdachte heeft zich gedurende een periode van twee jaar samen met anderen schuldig gemaakt aan mens ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren. De rechtbank oordeelt: 'Verdachte heeft zich gedurende een periode van twee jaar samen met anderen schuldig gemaakt aan mensenhandel. Zij heeft in samenwerking met haar mededaders twee jonge kwetsbare vrouwen op grove wijze uitgebuit, door hen te dwingen prostitutiewerkzaamheden te verrichten en vervolgens al hun verdiensten af te af te nemen. Van een deel van de verdiensten van [persoon 2] is haar huis opgeknapt. De slachtoffers hebben verder (vrijwel) niets van het geld teruggezien. De beide slachtoffers moesten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken in de prostitutie. Zij werden hierbij gecontroleerd door de medeverdachten met wie verdachte in contact stond. Verdachte heeft de medeverdachten aangemoedigd de meisjes harder aan te pakken en ook zelf de vrouwen onder druk gezet. Door zo te handelen heeft verdachte de persoonlijke vrijheid van deze vrouwen geschonden en heeft zij inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 10. 11 Rechtbank Limburg Taal Nederlands Verdachte is door de rechtbank Limburg veroordeeld tot de tenuitvoerlegging van een taakstraf van 180 uur, en tevens tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens mensenhandel in de zin ...

  Verdachte is door de rechtbank Limburg veroordeeld tot de tenuitvoerlegging van een taakstraf van 180 uur, en tevens tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens mensenhandel in de zin van art. 273, lid 1, sub 5 WvSr. Dit houdt in dat de rechtbank bewezen verklaard dat:'verdachte in vereniging met een ander ten aanzien van het slachtoffer handelingen heeft ondernomen waarvan hij weet dat slachtoffer zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, terwijl zij de leeftijd van zestien jaren nog niet bereikt had.'De verdachte is door de officier van justitie mensenhandel in de zin van art. 273, lid 1, sub 5 WvSr ten laste gelegd. Met het oogmerk op de kwalificatie van de term 'seksuele uitbuiting' in het artikel, oordeelde de rechtbank in deze zaak als volgt:'Van een dergelijke uitbuiting kan naar het oordeel van de rechtbank pas worden gesproken als de verdachte gedurende een langere periode [slachtoffer] zich heeft laten prostitueren op een wijze die een ernstige inbreuk maakt op de seksuele integriteit en de persoonlijke vrijheid van [slachtoffer]. Hiervan kan naar het oordeel van de rechtbank in dit geval niet worden gesproken. Blijkens het dossier heeft de verdachte, [slachtoffer] naar Hoensbroek begeleid, alwaar [slachtoffer] in een woning van [medeverdachte 1] kon verblijven en alwaar en van waaruit zij haar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten.'Een medeverdachte in deze zaak is door de rechtbank Limburg vrijgesproken wegens mensenhandel.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Uitbuiting
  • Jeugdprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands

Pagina's