• Lijst van organisaties
 • Strafrecht
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Telefoonabonnementen
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. 49 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden wegens mensenhandel en een poging tot mensenhandel. Slachtoffer 1 heeft voor verdachte verschillende telefoonabonnementen en goedere ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden wegens mensenhandel en een poging tot mensenhandel. Slachtoffer 1 heeft voor verdachte verschillende telefoonabonnementen en goederen op afbetaling afgesloten. Daarnaast moest zij twee maal prostitutiewerkzaamheden verrichten voor verdachte. Slachtoffer 2 wilde zelf in de prostitutie werken om haar schulden af te lossen. Vast is komen te staan dat verdachte misbruik heeft geprobeerd te maken van slachtoffer 2 door met haar af te spreken dat zij slechts een kwart van haar verdiensten zou behouden. Slachtoffer 2 heeft haar verdiensten nooit aan verdachte  afgestaan. Slachtoffer 3 werd verliefd op verdachte en liet haar tijdens de eerste ontmoeting op haar naam een telefoonabonnement afsluiten. Tijdens de andere ontmoetingen heeft slachtoffer 3 abonnementen afgesloten en goederen op haar naam voor verdachte besteld. Verdachte probeerde slachtoffer 3 zo ver te krijgen om zich te prostitueren. Dit is niet gelukt. Verdachte wilde slachtoffer 4 verkopen aan een Belg voor € 5.000, maar dit is ook niet gelukt. De Belg had door dat slachtoffer 4 niet de prostitutie in wilde.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Uitbuiting
  • Telefoonabonnementen
  • Oplichting
  • Nederlands
 2. 35 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden wegens oplichting. Verdachte heeft aangever verteld dat hij geld kon verdienen door het afsluiten van telefoonabonnementen. Hij mo ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden wegens oplichting. Verdachte heeft aangever verteld dat hij geld kon verdienen door het afsluiten van telefoonabonnementen. Hij moest de telefoons afgeven, zodat verdachte deze kon verkopen en hij een deel van de opbrengst kon krijgen. Aangever heeft op 1 dag vijf telefoonabonnementen afgelosten, waarbij hij iedere keer een verkeerd adres op gaf. Aangever heeft hiervoor geld gekregen.'Uit het voorgaande vloeit voort dat een gedraging als het “afsluiten van een telefoonabonnement” niet zonder meer is aan te merken als arbeid of dienst tot het verrichten waarvan iemand wordt gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen. Voor bewezenverklaring is vereist dat op grond van de omstandigheden van het geval uitbuiting komt vast te staan, waarbij onder meer betekenis toekomt aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald en dat bij de weging van deze en andere relevante factoren de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader dienen te worden gehanteerd. Het hof zal deze vraag voor elk tenlastegelegd feit afzonderlijk dienen te beantwoorden.' Ten aanzien van mensenhandel oordeelt het hof als volgt: 'Naar het oordeel van het hof is er in het bijzonder gelet op de aard en duur van de tewerkstelling – voor zover daarvan al kan worden gesproken –, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald, in dit geval geen sprake van uitbuiting. [aangever 1]’s activiteiten zijn beperkt gebleven tot het afsluiten van enkele abonnementen op één dag, terwijl van noemenswaardige beperkingen voor hem geen sprake is. Ook uit de overige omstandigheden valt niet af te leiden dat er sprake is van uitbuiting.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Telefoonabonnementen
  • Oplichting
  • Nederlands
 3. 64 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens oplichting. Verdachte heeft aangever verteld dat hij geld kon verdienen door het afsluiten van telefoonabonnementen. Hij moest ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens oplichting. Verdachte heeft aangever verteld dat hij geld kon verdienen door het afsluiten van telefoonabonnementen. Hij moest de telefoons afgeven, zodat verdachte deze kon verkopen en hij een deel van de opbrengst kon krijgen. Aangever heeft op 1 dag vijf telefoonabonnementen afgelosten, waarbij hij iedere keer een verkeerd adres op gaf. Aangever heeft hiervoor geld gekregen.'Uit het voorgaande vloeit voort dat een gedraging als het “afsluiten van een telefoonabonnement” niet zonder meer is aan te merken als arbeid of dienst tot het verrichten waarvan iemand wordt gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen. Voor bewezenverklaring is vereist dat op grond van de omstandigheden van het geval uitbuiting komt vast te staan, waarbij onder meer betekenis toekomt aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald en dat bij de weging van deze en andere relevante factoren de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader dienen te worden gehanteerd. Het hof zal deze vraag voor elk tenlastegelegd feit afzonderlijk dienen te beantwoorden.'Ten aanzien van mensenhandel oordeelt het hof als volgt: 'Naar het oordeel van het hof is er in het bijzonder gelet op de aard en duur van de tewerkstelling – voor zover daarvan al kan worden gesproken –, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald, in dit geval geen sprake van uitbuiting. [aangever 1]’s activiteiten zijn beperkt gebleven tot het afsluiten van enkele abonnementen op één dag, terwijl van noemenswaardige beperkingen voor hem geen sprake is. Ook uit de overige omstandigheden valt niet af te leiden dat er sprake is van uitbuiting.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Telefoonabonnementen
  • Oplichting
  • Nederlands