• Lijst van organisaties
 • Strafrecht
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Verstandelijk Beperkt
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. 50 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf voor de duur van honderdtwintig uren voor mensenhandel, meermalen g ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf voor de duur van honderdtwintig uren voor mensenhandel, meermalen gepleegd. Het hof overweegt: ‘Verdachte heeft aangeefster - die zich in een kwetsbare positie verkeerde en met wie verdachte een vriendschappelijke relatie had – prostitutiewerkzaamheden willen laten uitvoeren. Door aldus te handelen heeft verdachte een inbreuk gemaakt op de integriteit van aangeefster. Verdachte heeft zich geen enkele rekenschap gegeven van de mogelijke gevolgen die aangeefster zou ondervinden als gevolg van zijn handelen. Hij heeft zich kennelijk louter laten leiden door zijn eigen financieel voordeel. Het hof rekent dat verdachte zwaar aan’. Verdachte heeft, net als aangeefster, onder begeleiding gewoond en een licht verstandelijke handicap.   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Maatregel ( bijkomend bij strafoplegging)
  • Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. 73 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte wordt in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens mensenhandel. Het Hof oordeelt als volgt: ''Verdachte heeft er samen met zijn mededader(s) voor g ...

  Verdachte wordt in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens mensenhandel. Het Hof oordeelt als volgt:''Verdachte heeft er samen met zijn mededader(s) voor gezorgd dat de verstandelijke gehandicapte [slachtoffer 4] en de minderjarige [slachtoffer 3] naar Nederland kwamen en zich daar geprostitueerd hebben. Toen verdachte er achter kwam dat [slachtoffer 3] minderjarig was, heeft hij haar een kartonnetje gegeven met daarop een andere geboortedatum, zodat anderen - als zij die geboortedatum zou noemen of tonen - zouden denken dat ze meerderjarig was. Ten aanzien van [slachtoffer 4] geldt dat uit de verklaringen van meer personen blijkt dat de verstandelijke handicap - ook zonder dat men haar taal sprak of haar goed kende - zichtbaar was. Verdachte heeft haar niettemin meegenomen naar Nederland en in de prostitutie laten werken. Hoewel het in beide gevallen ging om een korte periode en weinig klaten (één klant in het geval van [slachtoffer 3] en een paar klanten in het geval van [slachtoffer 4]), acht het hof deze feiten zeer ernstig en rechtvaardigen deze feiten reeds een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Ten aanzien van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] geldt dat in beide gevallen de uitbuitingsperiode (totaal) een (klein) half jaar heeft geduurd. Onvoldoende is gebleken dat zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] gedurende die periode dagelijks aan het werk waren en op alle dagen dat ze wel werkten veel klanten ontvingen. Ten aanzien van de werkomstandigheden geldt dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] buiten het zicht werkten van de Nederlandse autoriteiten en daardoor ten prooi konden vallen aan misbruik. Hoewel [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] een te groot deel van hun inkomsten afstonden aan verdachte, is niet gebleken dat de verdachte er rijk van geworden is. Voor een deel had dat te maken met het feit dat er niet elke dag inkomsten waren en de kosten wel doorbetaald moesten worden en er 'investeringen' (zoals de financieringen van de reizen van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4]) zijn gedaan die niet winstgevend bleken. Voor weer een ander deel had dat te maken met het feit dat verdachte zijn (niet al te grote) winst deelde met of voor een groot deel afstond aan de mededader(s).Het hof heeft niet kunnen vaststellen dat verdachte of medeverdachte(n) in verband met de uitbuiting geweld heeft gebruikt of de slachtoffers heeft bedreigd met geweld. De feiten werden in georganiseerd verband gepleegd. Verdachte had daarbinnen een leidende rol.''Mededader 1 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden. Mededader 2 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Georganiseerd verband
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Verstandelijk Beperkt
  • Nederlands
 3. 32 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte heeft ruim een jaar slachtoffer 1 mishandeld en bedreigd, gecontroleerd en financieel en seksueel uitgebuit. Slachtoffer 1 moest zich prostitueren en de verdiensten vervolgens afstaan aa ...

  Verdachte heeft ruim een jaar slachtoffer 1 mishandeld en bedreigd, gecontroleerd en financieel en seksueel uitgebuit. Slachtoffer 1 moest zich prostitueren en de verdiensten vervolgens afstaan aan verdachte. Als slachtoffer te weinig geld verdiende, werd zij mishandeld door verdachte. Slachtoffer 2 kon door haar verstandelijke berperking geen weerstand aan verdachte bieden. Slachtoffer 2 werd bedreigd door verdachte. Daarnaast misleidde verdachte haar door te doen alsof zij nog schulden bij verdachte moest aflossen. Kennissen van verdachten wilden meer betalen voor seks met slachtoffer 2. Ook werd er extra betaald voor seks met slachtoffer 2 omdat verdachte haar verbood condooms te gebruiken als zij seks had met die mannen. Slachtoffer had ook seks met verdachte, terwijl zij dit niet wilde. Verdachte heeft ook geprobeerd twee andere meiden de prostitutie in te krijgen. Dit is de verdachte niet gelukt. Toen verdachte dit probeerde was het ene meisje nog maar 17 jaar. ''Uit de bewezenverklaarde feiten volgt dat verdachte een man is die op respectloze wijze doelbewust misbruik maakt van jonge vrouwen op wie hij lichamelijk en psychisch overwicht heeft en die onvoldoende in staat zijn verdachte te begrenzen.''Verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een vuurwapen en het witwassen. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaren. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Verstandelijk Beperkt
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands