Organisatie

 • Lijst van organisaties
 • Strafrecht
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Nederland

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 19 resultaten
 1. 9 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep veroordeelt tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden, wegens mensenhandel. Het gerechtshof gaat niet mee in de str ...

  Verdachte is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep veroordeelt tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden, wegens mensenhandel. Het gerechtshof gaat niet mee in de strafoplegging in eerste aanleg, waarbij verdachte een taakstraf van 120 uren werd opgelegd. Daarnaast geeft het gerechtshof aan dat er in deze zaak geen sprake was van een schending van artikel 8 EVRM, met betrekking tot het afluisteren van telefoongesprekken tussen verdachte en medeverdachte, die zich op dat moment in de PI Hoogeveen bevond. Het gerechtshof oordeelt als volgt:'Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan mensenhandel, gepleegd jegens een Roemeense vrouw die er in eigen land niet in slaagde om voor haarzelf en haar kinderen te zorgen wegens gebrek aan huisvesting en mogelijkheden om aan werk te komen. Mensenhandel, een vorm van moderne slavernij, is een ernstig strafbaar feit dat doorgaans psychisch leed bij de slachtoffers teweeg brengt. Verdachte heeft zich kennelijk slechts laten leiden door motieven van persoonlijk gewin en zich geen enkele rekenschap gegeven van de mogelijke gevolgen voor aangeefster. Dat het slachtoffer niet daadwerkelijk seksueel is uitgebuit, is slechts te danken aan de sterke wil van het slachtoffer.' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Artikel 8 EVRM
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. 50 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf voor de duur van honderdtwintig uren voor mensenhandel, meermalen g ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf voor de duur van honderdtwintig uren voor mensenhandel, meermalen gepleegd. Het hof overweegt: ‘Verdachte heeft aangeefster - die zich in een kwetsbare positie verkeerde en met wie verdachte een vriendschappelijke relatie had – prostitutiewerkzaamheden willen laten uitvoeren. Door aldus te handelen heeft verdachte een inbreuk gemaakt op de integriteit van aangeefster. Verdachte heeft zich geen enkele rekenschap gegeven van de mogelijke gevolgen die aangeefster zou ondervinden als gevolg van zijn handelen. Hij heeft zich kennelijk louter laten leiden door zijn eigen financieel voordeel. Het hof rekent dat verdachte zwaar aan’. Verdachte heeft, net als aangeefster, onder begeleiding gewoond en een licht verstandelijke handicap.   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Maatregel ( bijkomend bij strafoplegging)
  • Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 3. 47 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 22 november 2013 ter zake van mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] veroordeeld tot straf. Daar gebleken is dat veroordeelde ui ...

  Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 22 november 2013 ter zake van mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] veroordeeld tot straf. Daar gebleken is dat veroordeelde uit het bewezenverklaarde handelen financieel voordeel heeft genoten legt het Hof veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van €866.160,00 (achthonderdzesenzestigduizend honderdzestig euro).

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Ontneming
  • Ontneming
  • Nederlands
 4. 54 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch De veroordeelde is bij arrest van dit hof van 22 november 2013 ter zake van mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer]. Daar gebleken is dat veroordeelde uit het bewezenverklaarde handelen financi ...

  De veroordeelde is bij arrest van dit hof van 22 november 2013 ter zake van mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer]. Daar gebleken is dat veroordeelde uit het bewezenverklaarde handelen financieel voordeel heeft genoten, legt het Hof veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van €259.125,00 (tweehonderdnegenenvijftigduizend honderdvijfentwintig euro).  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Ontneming
  • Ontneming
  • Nederlands
 5. 57 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch De veroordeelde heeft zich gedurende op zijn minst twee maanden schuldig gemaakt aan mensenhandel van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1]. Het Hof legt de veroordeelde de verplichting op tot betali ...

  De veroordeelde heeft zich gedurende op zijn minst twee maanden schuldig gemaakt aan mensenhandel van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1]. Het Hof legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van €23.620,00 (drieëntwintigduizend zeshonderdtwintig euro).

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Ontneming
  • Ontneming
  • Nederlands
 6. 265 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar en zes maanden voor mensenhandel gepleegd door twee of meer verenigde personen. Verdachte en medeverdachten hebben bena ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar en zes maanden voor mensenhandel gepleegd door twee of meer verenigde personen. Verdachte en medeverdachten hebben benadeelden uit Roemenië over laten komen dan wel meegenomen om in Nederland straatkranten te verkopen welke zij ook daadwerkelijk hebben verkocht.Het Hof is van oordeel dat er ten aanzien van benadeelde 3 en benadeelde 4 sprake is geweest van het oogmerk van uitbuiting. Verdachte en zijn ouders hebben misbruik gemaakt van het vertrouwen van mensen die het in Roemenië al niet zo goed hebben. Eenmaal in Nederland werden benadeelden beknot in hun vrijheid (zij werden gedwongen veel en lange werkdagen te maken en moesten de woning met vele anderen delen, terwijl benadeelde 3 daarvoor ook relatief veel voor in rekening werd gebracht), waren zij afhankelijk van verdachte en zijn ouders en werden zij gedwongen hun verdiensten af te staan. De afhankelijkheid werd snel opgebouwd en in stand gehouden, waarbij verdachte vaak gebruik maakte van langdurig geweld om zijn doel te bereiken. Ten aanzien van benadeelde 3 is het Hof van oordeel dat, ‘bewezen is dat sprake is geweest van dwang, geweld, dreiging met geweld, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie. Benadeelde 3 is door een valse voorstelling van zaken overgehaald om naar Nederland te komen en had, eenmaal in Nederland, niet de vrijheid om zich te onttrekken aan het verkopen van straatkranten en het afstaan van de verdiensten aan verdachten.Ten aanzien van benadeelde 4 acht het Hof bewezen dat ‘aangeefster minderjarig was ten tijde van de tenlastegelegde feiten en dat ten opzichte van haar sprake is geweest van dwang, geweld, dreiging met geweld, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie door verdachte en zijn medeverdachten’. Evenals benadeelde 3 had zij niet de vrijheid om zich te onttrekken aan het verkopen van straatkranten en het afstaan van de verdiensten aan verdachten. Als minderjarige opgenomen in de familie en de woning van verdachte had er juist voor haar gezorgd moeten worden en diende zij een school te bezoeken. In plaats daarvan is zij door hen uitgebuit. Verdachte heeft  Aan benadeelde 4 werd op meedogenloze en gewelddadige wijze de wil van verdachte en zijn familie opgelegd. Daarnaast had verdachte ook seks met benadeelde 4.Het Hof wijst ten aanzien van benadeelde 4 een schadevergoeding toe van 10.280,00 euro, bestaande uit 5.280,00 euro materiële schade en 5.000,00 euro immateriële schade. Verdachte en mededaders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het totale bedrag.   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Overige uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Schadevergoeding
  • Overige uitbuiting
  • Straatkrantenverkoop
  • Nederlands
 7. 49 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden wegens mensenhandel en een poging tot mensenhandel. Slachtoffer 1 heeft voor verdachte verschillende telefoonabonnementen en goedere ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden wegens mensenhandel en een poging tot mensenhandel. Slachtoffer 1 heeft voor verdachte verschillende telefoonabonnementen en goederen op afbetaling afgesloten. Daarnaast moest zij twee maal prostitutiewerkzaamheden verrichten voor verdachte. Slachtoffer 2 wilde zelf in de prostitutie werken om haar schulden af te lossen. Vast is komen te staan dat verdachte misbruik heeft geprobeerd te maken van slachtoffer 2 door met haar af te spreken dat zij slechts een kwart van haar verdiensten zou behouden. Slachtoffer 2 heeft haar verdiensten nooit aan verdachte  afgestaan. Slachtoffer 3 werd verliefd op verdachte en liet haar tijdens de eerste ontmoeting op haar naam een telefoonabonnement afsluiten. Tijdens de andere ontmoetingen heeft slachtoffer 3 abonnementen afgesloten en goederen op haar naam voor verdachte besteld. Verdachte probeerde slachtoffer 3 zo ver te krijgen om zich te prostitueren. Dit is niet gelukt. Verdachte wilde slachtoffer 4 verkopen aan een Belg voor € 5.000, maar dit is ook niet gelukt. De Belg had door dat slachtoffer 4 niet de prostitutie in wilde.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Uitbuiting
  • Telefoonabonnementen
  • Oplichting
  • Nederlands
 8. 35 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden wegens oplichting. Verdachte heeft aangever verteld dat hij geld kon verdienen door het afsluiten van telefoonabonnementen. Hij mo ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden wegens oplichting. Verdachte heeft aangever verteld dat hij geld kon verdienen door het afsluiten van telefoonabonnementen. Hij moest de telefoons afgeven, zodat verdachte deze kon verkopen en hij een deel van de opbrengst kon krijgen. Aangever heeft op 1 dag vijf telefoonabonnementen afgelosten, waarbij hij iedere keer een verkeerd adres op gaf. Aangever heeft hiervoor geld gekregen.'Uit het voorgaande vloeit voort dat een gedraging als het “afsluiten van een telefoonabonnement” niet zonder meer is aan te merken als arbeid of dienst tot het verrichten waarvan iemand wordt gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen. Voor bewezenverklaring is vereist dat op grond van de omstandigheden van het geval uitbuiting komt vast te staan, waarbij onder meer betekenis toekomt aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald en dat bij de weging van deze en andere relevante factoren de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader dienen te worden gehanteerd. Het hof zal deze vraag voor elk tenlastegelegd feit afzonderlijk dienen te beantwoorden.' Ten aanzien van mensenhandel oordeelt het hof als volgt: 'Naar het oordeel van het hof is er in het bijzonder gelet op de aard en duur van de tewerkstelling – voor zover daarvan al kan worden gesproken –, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald, in dit geval geen sprake van uitbuiting. [aangever 1]’s activiteiten zijn beperkt gebleven tot het afsluiten van enkele abonnementen op één dag, terwijl van noemenswaardige beperkingen voor hem geen sprake is. Ook uit de overige omstandigheden valt niet af te leiden dat er sprake is van uitbuiting.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Telefoonabonnementen
  • Oplichting
  • Nederlands
 9. 64 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens oplichting. Verdachte heeft aangever verteld dat hij geld kon verdienen door het afsluiten van telefoonabonnementen. Hij moest ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens oplichting. Verdachte heeft aangever verteld dat hij geld kon verdienen door het afsluiten van telefoonabonnementen. Hij moest de telefoons afgeven, zodat verdachte deze kon verkopen en hij een deel van de opbrengst kon krijgen. Aangever heeft op 1 dag vijf telefoonabonnementen afgelosten, waarbij hij iedere keer een verkeerd adres op gaf. Aangever heeft hiervoor geld gekregen.'Uit het voorgaande vloeit voort dat een gedraging als het “afsluiten van een telefoonabonnement” niet zonder meer is aan te merken als arbeid of dienst tot het verrichten waarvan iemand wordt gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen. Voor bewezenverklaring is vereist dat op grond van de omstandigheden van het geval uitbuiting komt vast te staan, waarbij onder meer betekenis toekomt aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald en dat bij de weging van deze en andere relevante factoren de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader dienen te worden gehanteerd. Het hof zal deze vraag voor elk tenlastegelegd feit afzonderlijk dienen te beantwoorden.'Ten aanzien van mensenhandel oordeelt het hof als volgt: 'Naar het oordeel van het hof is er in het bijzonder gelet op de aard en duur van de tewerkstelling – voor zover daarvan al kan worden gesproken –, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald, in dit geval geen sprake van uitbuiting. [aangever 1]’s activiteiten zijn beperkt gebleven tot het afsluiten van enkele abonnementen op één dag, terwijl van noemenswaardige beperkingen voor hem geen sprake is. Ook uit de overige omstandigheden valt niet af te leiden dat er sprake is van uitbuiting.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Telefoonabonnementen
  • Oplichting
  • Nederlands
 10. 43 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 36 maanden wegens mensenhandel. Verdachte heeft twee vrouwen uitgebuit. Hierin speelde verdachte een belangrijke rol: hij bepaalde hoe ...

  Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 36 maanden wegens mensenhandel. Verdachte heeft twee vrouwen uitgebuit. Hierin speelde verdachte een belangrijke rol: hij bepaalde hoe lang de vrouwen moesten werken in de prostitutie, huurde/regelde werkplekken voor hen, bracht hen naar de werkplekken en haalde ze hierna weer op. Daarnaast hield verdachte continu controle op de voortgang van de werkzaamhedenen en vroeg vaak naar de hoogte van de inkomsten. Slachtoffers werkten ongeveer zes dagen per week, ook tijdens menstruatieperiodes. Ze moesten een deel van hun inkomten aan verdachte afstaan en een gedeelte van de inkomsten naar familie van verdachte in Hongarije opsturen. Verdachte ging tactisch te werk. Hij hield de vrouwen 'zoet' door geen fysiek geweld toe te passen en ze af en toe wat van hun inkomsten te laten behouden of naar hun eigen familie te laten opsturen. Ook liet verdachte de slachtoffers af en toe naar Hongarije terugkeren. Hij heeft beide vrouwen laten geloven dat zij een liefdesrelatie met hem hadden.'De straftoemeting bij mensenhandel zaken in de prostitutiebranche, staat al enige tijd in de belangstelling. Het hof heeft kennis genomen van het artikel in Trema van oktober 2014 getiteld “Straftoemeting bij uitbuiting in de prostitutiebranche” geschreven door mr. L. Gereke en mr. J.D. den Hartog (pagina 31 tot 44). In het kader van dat artikel zijn arresten en vonnissen in mensenhandel zaken die in 2012 en 2013 zijn gewezen met elkaar vergeleken. In de genoemde gevallen waarbij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren is opgelegd (zoals in casu in eerste aanleg is opgelegd en in hoger beroep opnieuw is gevorderd) is telkens onder meer sprake van (fors) fysiek geweld.'Naar het oordeel van het hof is de duur van de in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraf te fors nu er geen sprake is geweest van geweld en er ook geen bijzondere omstandigheden zijn vastgesteld die een strafduur van vier jaar rechtvaardigen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Strafmotivering
  • Mensenhandel
  • Oriëntatiepunten straftoemeting
  • Straftoemeting
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands

Pagina's