• Lijst van organisaties
 • Publicaties
 • Politie
Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
 1. Language Dutch 2 reads Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie BV (PLATO) Dr. J.A.van Lakerveld Drs. I.W.M. Gussen MSc. F.D. Stoutjesdijk Drs. I.C.M. Tönis MSc. J. De Zoete Uit samenvatting door auteurs: Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het po ...

  Uit samenvatting door auteurs:Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het politiewerk ingebed in de samenleving. Kernbegrippen zijn: dichtbij georganiseerd, kennen en gekend worden, werken aan een breed scala van veiligheids-problemen, zowel reactief, preventief als proactief optreden, samenwerking met uiteenlopende an-dere partijen en betrokkenheid van burgers. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoek laten doen naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op GGP en, indien nodig, hoe deze verder geprofessionaliseerd zou kunnen worden. De meest in het oog springende ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de politie en het gebiedsgebonden werk daarbinnen zijn: decentralisaties in het sociaal domein; digitalisering inclusief sociaal media; demografische ontwikkelingen, migratie en vluchtelingen; radicalisering, terrorisme en terreurdreiging; internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit; groei van toerisme, evenementen en horeca.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • MSc. J. De Zoete
  • Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie BV (PLATO)
  • Dr. J.A.van Lakerveld
  • Drs. I.W.M. Gussen
  • MSc. F.D. Stoutjesdijk
  • Drs. I.C.M. Tönis
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Politie
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Clingendael- Netherlands Institute of International Relations Uitgangspunt van de studie is dat interne en externe veiligheidsfenomenen ruwweg op vier manieren met elkaar verbonden kunnen zijn, namelijk door middel van logis ...

  Uitgangspunt van de studie is dat interne en externe veiligheidsfenomenen ruwweg op vier manieren met elkaar verbonden kunnen zijn, namelijk door middel van logistieke, sociale, culturele en digitale connecties. Verbanden die in de regioanalyses zijn gevonden, worden aan de hand van deze typologie geduid, in de hoop zo meer inzicht te vergaren in de vraag wanneer externe ontwikkelingen relevant zijn voor de Nederlandse politie. Drugshandel, cybercrime, migratie en terrorisme blijken voor Nederland belangrijke grensoverschrijdende thema’s te zijn. Europa en de MENA-regio hebben een sterke en directe veiligheidsrelatie met Nederland: vrijwel alle thema’s die in deze regio’s prominent aan de orde zijn, zijn in Nederland eveneens hoog geprioriteerd. Een andere belangrijke conclusie is dat Sub-Sahara Afrika meer aandacht verdient, gezien de grote dynamiek van veiligheidsontwikkelingen aldaar, ontwikkelingen, die deels direct maar voor een deel ook indirect en op termijn de Nederlandse veiligheidssituatie beïnvloeden. In scorecards geeft dit rapport per regio weer hoe een veelheid aan externe veiligheidsdreigingen Nederland raakt, variërend van witwaspraktijken op het Arabisch schiereiland en de illegale winning van natuurlijke bronnen in Zuid-Amerika tot het dumpen van e-waste in West-Afrika en de bloeiende handel in namaakgoederen uit Oost-Azië.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Clingendael - Netherlands Institute of International Relations
  • Mensenhandel
  • Mensensmokkel
  • Politie
  • Ondermijnende criminaliteit
  • Irreguliere migratie
  • Nederlands
 3. 71 reads Police Language Dutch Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe uitvoerende politiemensen het strafrechtelijk vervolg op hun werk beoordelen. In hoeverre wijken beslissingen later in de strafrechtsketen, door onder anderen het Openbaar Ministerie, de ...

  Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe uitvoerende politiemensen het strafrechtelijk vervolg op hun werk beoordelen. In hoeverre wijken beslissingen later in de strafrechtsketen, door onder anderen het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris en de rechter, af van wat politiemensen hadden verwacht, dan wel noodzakelijk of wenselijk hadden gevonden? Om wat voor zaken en beslissingen gaat het dan? Wat zijn de achtergronden van eventuele discrepanties tussen de opvattingen of verwachtingen van politiemensen en de uitkomsten van de strafrechtspleging?

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Politie
  • Strafrecht
  • Politie
  • Nederlands
 4. 56 reads Language Dutch blg-226773 2012Jaarverslag Nederlandse Politie Jaarverslag Nederlandse Politie 2012 Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Vorming nationale politie 8 2 Landelijke prioriteiten – Nederland Veiliger 14 2.1 Eenvoudiger aangifte doen 16 2.2 Ver ...

  blg-226773

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Politie
  • Nederlands
 5. 50 reads Language Dutch blg-198145 Het inrichtingsplan beschijft de ambitie van de Nationale Politie, de inrichting en de opbouw van het korps, de sturing en de organsiatiestructuur van de korpsleiding, staf korpsleiding, regionale eenheden, landelijke ee ...

  blg-198145Het inrichtingsplan beschijft de ambitie van de Nationale Politie, de inrichting en de opbouw van het korps, de sturing en de organsiatiestructuur van de korpsleiding, staf korpsleiding, regionale eenheden, landelijke eenheid en politiedienstencentrum. Tevens gaat het plan in op medewerkesparticipatie en medezeggenschap. Het inrichtingsplan is onderdeel van de kwartiermaker Nationale Politie en is in december 2012 vastgesteld door de Minister van veiligheid en Justitie.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Politie
  • Nederlands
 6. 47 reads Language Dutch Titel kaft: Bijlage Inrichtingsplan Nationale Politie Titel titelpagina: Bijlagen Inrichtingsplan Nationale Politie BIJLAGE INRICHTINGSpLAN NATIONALE pOLITIE D e ce m b e r 2 0 1 2- Waakzaam en dienstbaar- Bijlagen Inrichtingsplan ...

  Titel kaft: Bijlage Inrichtingsplan Nationale PolitieTitel titelpagina: Bijlagen Inrichtingsplan Nationale Politie

  Publicaties

  • Rapporten
  • Politie
  • Nederlands
 7. 68 reads Language Dutch blg-174953 (ook blg-174504, bijlage bij kst-29628-322 en blg-174952)- concept- INRICHTINGSPLAN NATIONALE POLITIE Status: CONCEPT Datum: 25 juni 2012 Versie: 1.3- Waakzaam en dienstbaar- Concept Inrichtingsplan Nationale Politie, dd ...

  blg-174953 (ook blg-174504, bijlage bij kst-29628-322 en blg-174952 )

  Publicaties

  • Rapporten
  • Politie
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 5 WODC Dit rapport gaat over de wijze waarop het concept 'intelligence'-gestuurde opsporing in de praktijk uitwerkt bij de aanpak van georganiseerde misdaad, waaronder mensenhandel. Hiertoe is ondermeer onderzocht h ...

  Dit rapport gaat over de wijze waarop het concept 'intelligence'-gestuurde opsporing in de praktijk uitwerkt bij de aanpak van georganiseerde misdaad, waaronder mensenhandel. Hiertoe is ondermeer onderzocht hoe de voorbereiding van een opsporingsonderzoek naar georganiseerde misdaad in de praktijk verloopt, in hoeverre voorstellen voor onderzoeken daadwerkelijk tot opsporingsonderzoeken hebben geleid en wat daarvan de resultaten zijn geweeest.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Politie
  • Nederlands
 9. 8 Taal Nederlands blg-128766 Andersson Elffers Felix Andersson Elffers Felix bv Maliebaan 16 | postbus 85198 | 3508 AD Utrecht | telefoon 030 236 3030 | telefax 030 236 3070 | kvk 30096560 | mail@aef.nl Impactanalyse Europees Onderzoeksbevel ...

  blg-128766

  Publicaties

  • Rapporten
  • Politie
  • Nederlands