• Lijst van organisaties
 • Publicaties
 • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 15 resultaten
 1. Taal Nederlands Harvard FXB Center Executive Summary Manav Sansadhan Evam Mahila Vikas Sansthan (MSEMVS) is a non-governmental organization (NGO) that has worked for decades with communities in the Indian State of Uttar Pradesh (UP) to erad ...

  Executive SummaryManav Sansadhan Evam Mahila Vikas Sansthan (MSEMVS) is a non-governmental organization (NGO) that has worked for decades with communities in the Indian State of Uttar Pradesh (UP) to eradicate forced and bonded labor. These communities are home to some of the most economically disenfranchised and vulnerable populations in India. Community members are employed in local agriculture, carpet and brick industries, widely recognized hubs for exploitative and abusive labor conditions. To assist the local community in combating these conditions, MSEMVS utilizes a community empowerment model that enables community groups to identify their own key priorities. MESEMS helps them take steps to achieve those changes by developing education opportunities, generating alternative labor training in new skill sets, increasing an understanding of legal rights and providing legal support, and linking these groups together to achieve changes across a wider area. This report is an independent, evidence-based assessment of MSEMVS’s work, produced by the FXB Center, Harvard’s only university-wide human rights center, with funding from the Freedom Fund, a philanthropic initiative designed to bring financial resources and strategic focus to the fight against modern slavery. The Delhi-based Institute for Human Development (IHD), an organization with extensive experience conducting research and evaluation studies, provided technical input and conducted the field-level data collection.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Harvard FXB Center
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Kindhuwelijk
  • Huwelijkse gevangenschap
  • Nederlands
 2. Taal Onbepaald The definition of human trafficking as set in the Trafficking Protocol (also known as the Palermo Protocol) functionally centres most of the response to the phenomenon in the criminal justice system. This occludes many of the ...

  The definition of human trafficking as set in the Trafficking Protocol (also known as the Palermo Protocol) functionally centres most of the response to the phenomenon in the criminal justice system. This occludes many of the sociopolitical determinants of vulnerability that leads to trafficking. It also discourages any real debate about the various forms of oppression and even structural violence that act as catalysts to the human trafficking market. The Trafficking Protocol, and a vast number of international organisations, non-governmental organisations and governments, focuses on statistics of prosecution rates, arrests, victim typology and organised crime. I use the example of bride trafficking along the Sino-Burmese border to illustrate the complications and, in certain instances, harm that befall an anti-trafficking regime that does not use a wider lens of migration, agency, development and gender equality to address the factors leading to exploitation.Written by Laura Hackney

  Publicaties

  • Artikelen
  • Myanmar
  • China
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Engels
 3. Taal Nederlands Greeneworks and Promundo Dit rapport geeft een overzicht van hun kennis van kindhuwelijken. Tevens geeft dit rapport een analyse van de houding van de mannelijke familieleden en de leden van de gemeenschap met betrekking tot ...

  Dit rapport geeft een overzicht van hun kennis van kindhuwelijken. Tevens geeft dit rapport een analyse van de houding van de mannelijke familieleden en de leden van de gemeenschap met betrekking tot de kindhuwelijken. Daarnaast worden verschillende bronnen, zoals de International Men and Gender Equality Survey (IMAGES), uitgeput ten aanzien van de kindhuwelijken.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Greeneworks and Promundo
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Engels
 4. Taal Nederlands 16 Verwey Jonker Instituut Het ministerie van SZW heeft opdracht gegeven onderzoek uit te voeren om een landelijk beeld te verkrijgen van de problematiek van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Uit het r ...

  Het ministerie van SZW heeft opdracht gegeven onderzoek uit te voeren om een landelijk beeld te verkrijgen van de problematiek van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Uit het rapport komt naar voren dat huwelijksdwang bij Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel vaak een rol speelt. In deze gevallen is een dreigend gedwongen huwelijk de aanleiding om het land te willen ontvluchten, waarna mensen slachtoffer worden van mensenhandel. Dit zijn vaak slachtoffers uit Sierra Leone, Guinee en Nigeria.   

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Verwey Jonker Instituut
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 5. 102 reads Language Dutch Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten Deze studie heeft als doel een beeld te geven van de achtergronden van huwelijksmigratie en de leefsituatie van huwelijksmigranten. Het onderzoek heeft een brede opzet; we kijke ...

  Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigrantenDeze studie heeft als doel een beeld te geven van de achtergronden van huwelijksmigratie en de leefsituatie van huwelijksmigranten. Het onderzoek heeft een brede opzet; we kijken naar de fase voorafgaand aan de beslissing om te migreren en de fase na de migratie: de leefsituatie van huwelijksmigranten en hun partners in Nederland. We willen weten welke verschillen er zijn wat betreft etnische herkomst, geslacht en opleidingsniveau van huwelijksmigranten en hun partners, en of die verschillen terug te vinden zijn in de afwegingen die men voorafgaand aan de huwelijksmigratie maakt en in de leefsituatie na de migratie. Het onderzoek geeft antwoord op vier onderzoeksvragen:1 Hoe groot is het aantal huwelijksmigranten en hoe heeft dit aantal zich ontwikkeld?2 Welke factoren liggen ten grondslag aan huwelijksmigratie?3 Hoe ziet de leefsituatie van huwelijksmigranten na de migratie eruit?4 Welke factoren zijn van invloed op de leefsituatie van huwelijksmigranten na de migratie?Geschreven door:Leen SterkxJaco DagevosWillem HuijnkJantine van Lisdonk© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2014

  Publicaties

  • Rapporten
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Huwelijk
  • Nederlands
 6. 4 Verwey Jonker Instituut Taal Nederlands Het Verwey-Jonker Instituut heeft, samen met de Universiteit Maastricht en Femmes for Freedom, een omvangschatting gemaakt van het aantal gevallen van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevan ...

  Het Verwey-Jonker Instituut heeft, samen met de Universiteit Maastricht en Femmes for Freedom, een omvangschatting gemaakt van het aantal gevallen van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap in Nederland over het jaar 2011 en 2012. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.In het rapport ‘Zo zijn we niet getrouwd’ valt te lezen dat de minimale ondergrens (gebaseerd op feitelijke registraties) achtereenvolgend voor huwelijksdwang op 181 zaken ligt, voor achterlating op 178 zaken en voor huwelijkse gevangenschap ligt de ondergrens op 140 zaken. Betrokken professionals maakten vervolgens een geschatte boven- en ondergrens van de totale omvang, dus ook de gevallen die niet bij instanties zijn geregistreerd. Voor huwelijksdwang bedroeg deze schatting tussen de 674 en 1914 gevallen, voor achterlating wordt er een schatting gemaakt van tussen de 364 en 1631 gevallen en voor huwelijkse gevangenschap ligt de marge tussen de 447 en 1687 gevallen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Verwey Jonker Instituut
  • Kindhuwelijk
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Mensenhandel
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Nederlands
 7. 135 reads Terre des Hommes Centre against Child- and Human Trafficking Language Dutch PERSBERICHT DEN HAAG, Terugkeer slachtoffers mensenhandel naar Guinee onmenselijk. Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naa ...

  PERSBERICHT DEN HAAG,Terugkeer slachtoffers mensenhandel naar Guinee onmenselijk. Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naar hun thuisland Guinee. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes roepen de Nederlandse overheid gedwongen terugkeer voor deze slachtoffers voorlopig op te schorten totdat er maatregelen zijn genomen om hen op te vangen en te begeleiden.

  Publicaties

  • Persberichten
  • Guinee
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Terre des Hommes
  • Terugkeer
  • Adequate opvang
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Terugkeer
  • Besnijdenis
  • Nederlands
 8. 96 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Terre des Hommes Nederland Taal Nederlands Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naar hun thuisland Guinee. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CK ...

  Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naar hun thuisland Guinee. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes roepen de Nederlandse overheid gedwongen terugkeer voor deze slachtoffers voorlopig op te schorten totdat er maatregelen zijn genomen om hen op te vangen en te begeleiden. Met rond de vijftig slachtoffers per jaar belanden er opvallend veel slachtoffers van mensenhandel uit het West Afrikaanse land in Nederland.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Guinee
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Terre des Hommes Nederland
  • Terugkeer
  • Adequate opvang
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Terugkeer
  • Besnijdenis
  • Nederlands
 9. 18 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Terre des Hommes Nederland Taal Nederlands Enquête exploratoire sur les antécédents et  les (im)possibilités de retour des victimes guinéennes  de la traite d’êtres humains.   Franstalig rapport ...

  Enquête exploratoire sur les antécédents et les (im)possibilités de retour des victimes guinéennes de la traite d’êtres humains. Franstalig rapport van het CKM en Terre des Hommes: Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naar hun thuisland Guinee. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes roepen de Nederlandse overheid gedwongen terugkeer voor deze slachtoffers voorlopig op te schorten totdat er maatregelen zijn genomen om hen op te vangen en te begeleiden. Met rond de vijftig slachtoffers per jaar belanden er opvallend veel slachtoffers van mensenhandel uit het West Afrikaanse land in Nederland.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Guinee
  • Terre des Hommes Nederland
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Terugkeer
  • Adequate opvang
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Terugkeer
  • Vrouwenbesnijdenis/Vrouwelijke genitale verminking
  • Besnijdenis
  • Frans
 10. 32 reads Language Dutch In Nederland komt helaas huwelijksdwang voor, waarbij ook sprake kan zijn van achterlating. Diverse maatschappelijke organisaties gaven in 2012 aan dat de huidige ketenaanpak van huwelijksdwang en achterlating niet sluitend is. Daa ...

  In Nederland komt helaas huwelijksdwang voor, waarbij ook sprake kan zijn van achterlating. Diverse maatschappelijke organisaties gaven in 2012 aan dat de huidige ketenaanpak van huwelijksdwang en achterlating niet sluitend is. Daarom hebben in oktober 2012 de toenmalige bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en voor Immigratie, Integratie en Asiel besloten om de ketenaanpak van huwelijksdwang en achterlating (van signalering tot en met hulpverlening) door te laten lichten en voorstellen tot verbetering te ontwikkelen. Hiertoe is een verkennersgroep bestaande uit directeuren van vier departementen ingesteld. Op 10 oktober 2012 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie toegezegd1 de Tweede Kamer te informeren over de oplossingen die voor de aanpak in Nederland passend zijn.De verkennersgroep heeft met verschillende partijen gesproken over knelpunten en oplossingen. Er is een bijeenkomst gehouden met non-gouvernementele organisaties evenals twee ronde tafelgesprekken met professionals, waaronder vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming, de Raad voor de Rechtspraak, het expertisecentrum voor Mensenhandel en Mensensmokkel en partijen uit de zorg en hulpverlening. De verkennersgroep heeft met onderstaande verbetervoorstellen gestreefd naar het breedst mogelijke draagvlak. Door de realisatie van onderstaande voorstellen wordt de aanpak van huwelijksdwang en achterlating versterkt. De inzet zal echter langdurig moeten zijn waarbij doorlopend aandacht voor het onderwerp zal moeten worden gevraagd.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Nederlands

Pagina's