• Lijst van organisaties
 • Publicaties
 • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
 1. 2 reads Save the Children the International Rescue Committee Language Dutch Uit Persbericht Save the Children 03-04-2017: 1300 kinderen op de vlucht lopen extreme risico’s op Balkan Zo’n 1.300 alleenreizende minderjarige vluchtelingen en migranten lopen e ...

  Uit Persbericht Save the Children 03-04-2017: 1300 kinderen op de vlucht lopen extreme risico’s op BalkanZo’n 1.300 alleenreizende minderjarige vluchtelingen en migranten lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van uitbuiting, geweld en mensenhandel door het strenge grensbeleid en de gebrekkige bescherming op de Balkan. Dat stellen twaalf ngo’s, waaronder Save the Children en Stichting Vluchteling/IRC, in het rapport ‘Uit het Zicht, Uitgebuit en Alleen’ dat vandaag verschijnt. Een aantal landen slaagt er niet in om deze enorm kwetsbare kinderen, van wie sommigen niet ouder zijn dan negen, te identificeren en goed op te vangen. Ze zijn op de vlucht voor oorlog of armoede en reisden duizenden kilometers zonder ouders of voogd. Vaak zijn ze onzichtbaar voor de autoriteiten en als ze wel bekend zijn, worden ze vaak opgevangen onder volstrekt ontoereikende omstandigheden, of zelfs opgesloten. Dat zorgt voor wanhoop en het duwt kinderen in de armen van smokkelaars en mensenhandelaren.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • International
  • Save the Children
  • the International Rescue Committee
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Engels
 2. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de ...

  Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om deze jongeren te beschermen en te begeleiden zolang zij in Nederland (mogen) verblijven. De specifieke kwetsbaarheid van de jongeren vraagt om opvang in een veilige en aandachtvolle omgeving. Ook in de huidige veranderende context van toestroom van vluchtelingen, waarin veel gevraagd wordt van organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang van (minderjarige) vreemdelingen. Jongeren bij wie het vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn of kunnen worden van mensenhandel, worden in de beschermde opvang geplaatst. De beschermde opvang wordt uitgevoerd door Jade, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).De inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie presenteren in dit rapport de resultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van de beschermde opvang. Deze opvangvorm onderscheidt zich van andere opvangvormen doordat aan jongeren (ongevraagd) bescherming wordt geboden, een bescherming die van invloed is op hun (bewegings-)vrijheid en zelfbeschikking. Dit verlangt een zorgvuldige manier van werken. De inspecties beogen met dit rapport een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de bescherming en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de beschermde opvang. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Rechtspositie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de leeftijd van achttien jaar bereiken in Nederland gewaarborgd, zod ...

  In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de leeftijd van achttien jaar bereiken in Nederland gewaarborgd, zodat sprake is van overeenstemming met internationale en Europese wet- en regelgeving. Omdat de huidige nationale praktijk niet geheel in overeenstemming blijkt te zijn met de internationale en Europese verdragen en normen, is in dit onderzoek de nodige knelpunten in de bescherming naar voren gekomen.

  Publicaties

  • Thesis
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Mensenhandel
  • Verblijfsvergunning
  • Minderjarigen
  • Slachtoffer
  • Nederlands
 4. Language Dutch 46 reads Inspectie Jeugdzorg blg-203031   Grootschalige opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen Opvang van amv’s op de proces opvanglocaties Inspectie Jeugdzorg Utrecht, november 2012 Inspectie Jeugdzorg 1 Samenvatting De Inspec ...

  blg-203031 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Inspectie Jeugdzorg
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Nederlands
 5. Language Dutch 29 reads Dutch Child Protective Services blg-169237 Grootschalige opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen opvang van amv’s op de drie campussen Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2012 2 Inspectie Jeugdzorg 3 4 Samenvatting Als e ...

  blg-169237

  Publicaties

  • Rapporten
  • Jeugdzorg
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Nederlands
 6. 5 Taal Nederlands In 2010-2011 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nidos zijn voogdijtaak voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen uitoefent. In dit rapport beschrijft de inspectie haar bevindingen hierove ...

  In 2010-2011 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nidos zijn voogdijtaak voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen uitoefent. In dit rapport beschrijft de inspectie haar bevindingen hierover en beantwoordt zij de vraag: In hoeverre slaagt Nidos erin zijn voogdijtaak op zorgvuldige wijze uit te voeren?blg-132410

  Publicaties

  • Rapporten
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Voogdij
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 5 blg-134485 Auteurs: J.P.C. Grund, J.J. Breeksema, R. Braam en D. de Bruin. Experiment Perspectief Aanpak Voormalig Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen Analyse van de Resultaten J-P. C. Grund, J. J. Breeksema, R. Braam, ...

  blg-134485Auteurs: J.P.C. Grund, J.J. Breeksema, R. Braam en D. de Bruin.

  Publicaties

  • Rapporten
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 9 WODC In dit onderzoeksrapport staan alleenstaande minderjarige asielzoekers centraal. Er wordt ingegaan op de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers die onrechtmatig in Nederla ...

  In dit onderzoeksrapport staan alleenstaande minderjarige asielzoekers centraal. Er wordt ingegaan op de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers die onrechtmatig in Nederland verblijven.Auteurs: Richard Staring en José Aarts.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • AMV-vergunning
  • Gespecialiseerde opvang
  • Nederlands
 9. Language Dutch 52 reads La Strada International- Commandeur, X. & Kootstra, T. (2004) If our skirt is torn, do not show anybody else but try to sew it up. Save return and social inclusion of victims of traffic in human beings. An inventory of neglecte ...

  - Commandeur, X. & Kootstra, T. (2004) If our skirt is torn, do not show anybody else but try to sew it up. Save return and social inclusion of victims of traffic in human beings. An inventory of neglected aspects in ten European and Asian countries.Onderzoek naar factoren die voor een veilige terugkeer van slachtoffers van mensenhandel van belang zijn.

  Publicaties

  • Rapporten
  • La Strada International
  • Terugkeer
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Terugkeer
  • Kinderhandel
  • Engels