• Hotelprostitutie
 • Straftoemeting
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. 12 Rechtbank Limburg Taal Nederlands Uitspraak in 'Valkenburgse Zedenzaak'. De rechtbank Limburg veroordeelt verdachte (Armin A.) tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens mensenhandel. De rechtbank overweegt: 'In de hotel ...

  Uitspraak in 'Valkenburgse Zedenzaak'.De rechtbank Limburg veroordeelt verdachte (Armin A.) tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens mensenhandel. De rechtbank overweegt:'In de hotelkamer heeft het slachtoffer met tientallen mannen tegen betaling seksuele handelingen verricht, die ook bestonden uit het seksueel binnendringen van haar lichaam. Het slachtoffer was op dat moment 16 jaar oud. Door zo te handelen is verdachte medeverantwoordelijk voor de inbreuk die gemaakt is op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Hierin weegt de rechtbank zwaar mee dat uit het dossier blijkt dat verdachte prijsafspraken heeft gemaakt met klanten en - naar later is gebleken - tegen de wil van het slachtoffer aan potentiele klanten heeft voorgesteld dat zij ook beschikbaar zou zijn voor het verrichten van seksuele handelingen met meerdere personen tegelijkertijd en dat zij geen bezwaar zou hebben tegen seks zonder het gebruik van een condoom.' Over de straftoemeting zegt de rechtbank het volgende:'Bij de bepaling van de strafmaat heeft de rechtbank in bijzonder gelet op de straffen die in andere strafzaken voor feiten als bewezenverklaard onder 1 worden opgelegd. De rechtbank gaat in beginsel uit van 12 maanden gevangenisstraf, waarbij er sprake is van één slachtoffer zonder gebruik van fysiek geweld. De rechtbank heeft rekening gehouden met een aantal strafverhogende factoren: de ernst van het feit dat reeds hiervoor door de rechtbank is uiteengezet, de blijkens de telefoongegevens hoeveelheid van (potentiële) klanten in een relatief korte periode en het gegeven dat niet is gebleken dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn. Omdat verdachte bovendien op geen enkel moment heeft laten zien dat hij het kwalijke van zijn handelen inziet en geen idee heeft van hetgeen hij bij het slachtoffer en haar familie teweeg heeft gebracht, zal de rechtbank een aanzienlijk hogere gevangenisstraf opleggen. Daarbij dient mede in ogenschouw te worden genomen dat verdachte ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de onttrekking aan het wettige gezag.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Hotelprostitutie
  • Valkenburgse zedenzaak
  • Minderjarige
  • Straftoemeting
  • Nederlands