Trefwoord

 • Ministerie van Veiligheid en Justitie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 131 resultaten
 1. Language Dutch 66 reads Ministry of Justice (Dutch) Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, naar aanleiding van twee aangenomen moties met betrekking tot het oplopen van de kosten op het terrein van de gesubsidieerde rechtsb ...

  Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, naar aanleiding van twee aangenomen moties met betrekking tot het oplopen van de kosten op het terrein van de gesubsidieerde rechtsbijstand en onderzoek naar de oorzaken van het oplopen van die kosten. Fred Teeven stelt een commissie in die onderzoek zal doen naar ‘de problemen rond kostenstijgingen in de rechtsbijstand in relatie tot de toegang tot het recht’. In afwachting van dit onderzoek, zullen de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand voorlopig grotendeels worden opgeschort. Een eerste bezuinigingsronde op de vergoeding voor rechtsbijstand gaat wel door. Deze bezuiniging op de vergoedingen maakt deel uit van een algemene maatregel van bestuur die per 1 februari in werking treedt. Uitstel hiervan zou namelijk leiden tot een gat op de begroting van 2015. Als de resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven, kunnen hierin echter wel wijzigingen plaatsvinden.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Legal aid (funded)
  • Nederlands
 2. 14 Staatssecretaris V&J Ministerie van Veiligheid en Justitie Taal Nederlands De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, geeft informatie over het onderscheid tussen het bevorderen van draagmoederschap en mensenhandel. ...

  De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, geeft informatie over het onderscheid tussen het bevorderen van draagmoederschap en mensenhandel. Fred Teeven stelt dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen het bevorderen van draagmoederschap en mensenhandel. Eerstgenoemde is in de regel geen vorm van mensenhandel, tenzij draagmoederschap onder een vorm van dwang plaatsvindt in een uitbuitingssituatie. Dit lijkt eerder aan de orde bij commercieel draagmoederschap zoals neergelegd in de artikelen 151b en 151c Sr waarbij andere partijen zijn betrokken dan bij altruïstisch draagmoederschap.  

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Staatssecretaris V&J
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Strafrecht
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 3. 78 reads Ministry of Justice (Dutch) Language Dutch De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten, komt in deze brief toezeggingen na die hij heeft gedaan tijdens het ‘Algemeen Overleg mensenhandel en prostitutie’ van 31 oktober 2013 en het ‘Alge ...

  De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten, komt in deze brief toezeggingen na die hij heeft gedaan tijdens het ‘Algemeen Overleg mensenhandel en prostitutie’ van 31 oktober 2013 en het ‘Algemeen Overleg mensenhandel’ van 3 september 2014. De toezeggingen hebben betrekking op de bestuurlijke aanpak van mensenhandel, de partijen die betrokken zijn bij mensenhandel, conservatoir beslag en de aanpak van sextortion. Daarnaast informeert hij over de doorstroom van slachtoffers mensenhandel met een B8-vergunning en de bestrijding van de loverboyproblematiek.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Sextortion
  • Strafrecht
  • Loverboyproblematiek
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Bestuurlijke aanpak
  • Sextortion
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 4. Language Dutch 505 reads Ministry of Justice (Dutch) In deze brief van de minister van Veiligheid en Justitie Opstelten wordt aangegeven hoe het Nederlandse verwijsmechanisme slachtoffers mensenhandel wordt ingevuld. Ook noemt de brief de kansen en knelpu ...

  In deze brief van de minister van Veiligheid en Justitie Opstelten wordt aangegeven hoe het Nederlandse verwijsmechanisme slachtoffers mensenhandel wordt ingevuld. Ook noemt de brief de kansen en knelpunten in het huidige hulp- en ondersteuningsaanbod. Daarbij geeft de minister aan welke stappen nog moeten worden gezet.Zie ook de bijlage bij de brief.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nationaal Verwijzingsmechanisme
  • Nederlands
 5. Language Dutch 234 reads Ministry of Justice (Dutch) Bijlage bij brief  aan Tweede Kamer over Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel. Voorblad Nationaal Verwijzingsmechanisme. Vanuit hier kan worden doorgeklikt naar het specifieke hulpaanbo ...

  Bijlage bij brief aan Tweede Kamer over Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel.Voorblad Nationaal Verwijzingsmechanisme. Vanuit hier kan worden doorgeklikt naar het specifieke hulpaanbod inclusief de regelingen die hierop van toepassing zijn en profielpagina’s van relevante organisaties.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nationaal Verwijzingsmechanisme
  • Nederlands
 6. Language Dutch 80 reads Ministry of Justice (Dutch) Reactie van de minister van Veiligheid en Justitie op het rapport "Mensenhandel in en uit beeld 2" van de Nationaal Rapporteur. De minister gaat in op de conclusies en aanbevelingen op het gebi ...

  Reactie van de minister van Veiligheid en Justitie op het rapport "Mensenhandel in en uit beeld 2" van de Nationaal Rapporteur. De minister gaat in op de conclusies en aanbevelingen op het gebied van opsporing en vervolging en de West-Afrikaanse slachtoffers en de bescherming van amv's tegen mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Nederlands
 7. 68 reads Language Dutch Ministry of Justice (Dutch) Reactie op verzoek lid Kooiman (SP) inzake berichtgeving nu.nl met titel “Nederland moet meer doen tegen mensenhandel”. 1 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede ...

  Reactie op verzoek lid Kooiman (SP) inzake berichtgeving nu.nl met titel “Nederland moet meer doen tegen mensenhandel”.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nederlands
 8. Language Dutch 233 reads Ministry of Justice (Dutch) In deze brief gaat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in op de volgende onderdelen: 1. de koppeling tussen het doen van aangifte en het recht op verblijf; 2. het beleidskader voor het niet k ...

  In deze brief gaat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in op de volgende onderdelen:1. de koppeling tussen het doen van aangifte en het recht op verblijf;2. het beleidskader voor het niet kunnen meewerken aan het strafproces;3. de drie maanden bedenktijd;4. EU burgers en de verblijfsregeling mensenhandel;5. minderjarige slachtoffers en de verblijfsregeling mensenhandel;6. de verhouding tussen het reguliere traject en de asielprocedure;7. de identificatie van slachtoffers van mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Verblijfsrecht
  • Aangifte
  • Bedenktijd
  • B8/3
  • Aangiftebereidheid
  • Nederlands
 9. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 32 824 Integratiebeleid Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Roma
  • Nederlands
 10. 57 reads Ministry of Justice (Dutch) Language Dutch ''Het gaat onder meer om een extreem hoge mate van schoolverzuim, overlast in de woonomgeving en in het publieke domein, zeer geringe arbeidsparticipatie en grote uitkeringsafhankelijkheid, en ...

  ''Het gaat onder meer om een extreem hoge mate van schoolverzuim, overlast in de woonomgeving en in het publieke domein, zeer geringe arbeidsparticipatie en grote uitkeringsafhankelijkheid, en een oververtegenwoordiging in criminaliteit. Binnen een groot aantal van de multi-probleem families is sprake van groepsdruk en slachtofferschap, vooral waar het uitbuiting van kinderen en jonge vrouwen betreft die door leden van de eigen familie worden ingezet voor het plegen van criminaliteit (winkeldiefstal, inbraken en zakkenrollerij).''

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Criminele uitbuiting
  • Criminaliteit
  • Minderjarige
  • Roma
  • Nederlands

Pagina's