• FairWork

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 34 resultaten
 1. Taal Nederlands 2 FairWork Deze studie levert een bijdrage aan het bestaande onderzoek naar seksuele intimidatie en de relatie tot migratie door specifiek de situatie van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten in Nederland te belichten. Er werd ...

  Deze studie levert een bijdrage aan het bestaande onderzoek naar seksuele intimidatie en de relatie tot migratie door specifiek de situatie van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten in Nederland te belichten. Er werd een kwalitatief verkennend onderzoek uitgevoerd op basis interviews met zeven vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten met als doel meer inzicht te krijgen in de subjectieve belevingen en ervaringen van de Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten betreffende seksuele intimidatie op de werk(gerelateerde)plek.De studie werpt een licht op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de kwetsbaarheid van vrouwelijke migranten voor seksuele intimidatie. Het belicht ook de copingstrategieën van de slachtoffers en de rol van de sociaal-culturele normen in het ontstaan en in stand houden van seksuele intimidatie.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Polen
  • Nederland
  • FairWork
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands FairWork Fier Fryslân Humanitas Jade In deze folder van Fairwork in samenwerking met o.a. Fier, worden inzichten getoond en tips gegeven naar aanleiding van een onderzoek naar de problemen en hulpbehoeften van mannelijke sla ...

  In deze folder van Fairwork in samenwerking met o.a. Fier, worden inzichten getoond en tips gegeven naar aanleiding van een onderzoek naar de problemen en hulpbehoeften van mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Zie ook: 'Mannen na seksuele uitbuiting. Wat zijn hun hulpbehoeften'.

  Publicaties

  • Folder
  • Jade
  • Humanitas
  • FairWork
  • Fier Fryslân
  • Seksuele uitbuiting
  • Mannelijke slachtoffers
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands FairWork Een breed scala aan overheids- en maatschappelijke organisaties in Europa houdt zich bezig met de bestrijding van mensenhandel. Het bewustzijn en begrip van signalering en ondersteuning van slachtoffers van mensenha ...

  Een breed scala aan overheids- en maatschappelijke organisaties in Europa houdt zich bezig met de bestrijding van mensenhandel. Het bewustzijn en begrip van signalering en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting blijft echter beperkt. Het PRO-ACT project is opgezet door FairWork, Focus on Labour Exploitation (FLEX) (Verenigd Koninkrijk) en ADPARE (Roemenië). Het doel van het project is de aanpak van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting in de Europese Unie te verbeteren, door het ontwikkelen van effectieve strategieën voor proactieve signalering en ondersteuning van slachtoffers. Dit onderzoek naar signalering en ondersteuning in Nederland is een van de onderdelen van dit project.Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de huidige situatie op het gebied van signalering en ondersteuning van arbeidsuitbuiting in Nederland. Met speciale aandacht voor de ervaringen en meningen van slachtoffers is gekeken naar het bewustzijn en begrip van arbeidsuitbuiting onder opsporingsinstanties en andere betrokken organisaties met een mogelijke rol in signalering; aandacht voor zelfidentificatie; aandacht voor de ondersteuningsbehoeften van slachtoffers; en aandacht voor een opsporingsgerichte versus mensenrechtenbenadering.Dit onderzoeksrapport is gebaseerd op gesprekken met 20 slachtoffers en 19 professionals van 14 organisaties. De voorlopige onderzoeksresultaten werden met slachtoffers doorgesproken. Meer informatie over de onderzoeksmethoden en ethiek is te vinden in de bijlage. Dit rapport geeft weer wat in de genoemde gesprekken opviel, en wat FairWork vanuit het perspectief van slachtoffers belangrijk vindt om te bespreken met andere organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de aanpak van arbeidsuitbuiting. We hebben er niet naar gestreefd om volledig te zijn, maar willen inzicht verschaffen in de huidige situatie van signalering en ondersteuning.

  Publicaties

  • Rapporten
  • FairWork
  • Signalering
  • Slachtoffers
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands FairWork Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in he ...

  Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in het strafproces compensatie te claimen van materiële en immateriële schade.

  Publicaties

  • Artikelen
  • FairWork
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Slachtoffers
  • Strafvordering
  • Ontneming
  • Nederlands
 5. 432 reads Centre against Child- and Human Trafficking Maatwerk bij Terugkeer FairWork Language Dutch Verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel voor een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Dat is het doel ...

  Verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel voor een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Dat is het doel van het project HOME, waarin Maatwerk bij Terugkeer, het CKM, Fier Fryslân, FairWork, Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch, Caritas België, PAG-ASA (België), Idia Renaissance (Nigeria), Projeto Resgate (Brazilië) en Christian Brother’s Development Office (Sierra Leone) hun krachten hebben gebundeld.Op 25 juni presenteerden de projectpartners de resultaten van het project, waaronder richtlijnen om slachtoffers adequaat te kunnen voorbereiden op hun terugkeer en te begeleiden na hun terugkeer. Organisaties in Nederland, België en de landen van herkomst die werken met slachtoffers van mensenhandel, worden aangespoord om deze richtlijnen te integreren in hun hulp- en dienstverlening. 

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Brazilië
  • Nigeria
  • FairWork
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Maatwerk bij Terugkeer
  • Terugkeer
  • Terugkeer
  • Engels
 6. Language Dutch 151 reads FairWork Communicatie met slachtoffers van mensenhandel is lastig. Dit heeft te maken met taalproblemen en traumatische ervaringen, maar ook met verschillen in gewoonten, de culturele eigenheid van de streek waar een slachtoffer v ...

  Communicatie met slachtoffers van mensenhandel is lastig. Dit heeft te maken met taalproblemen en traumatische ervaringen, maar ook met verschillen in gewoonten, de culturele eigenheid van de streek waar een slachtoffer vandaan komt en het sociale systeem waarin hij of zij is opgevoed. Dat geldt ook voor de slachtoffers waarop deze brochure zich concentreert: vrouwen uit (de omgeving van) Benin-city in Nigeria. Deze slachtoffers hebben een beduidend andere achtergrond dan slachtoffers uit andere delen van het land. De meeste slachtoffers van mensenhandel in Nederland die uit Nigeria komen, komen uit Benin-city of de omgeving daarvan.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nigeria
  • FairWork
  • Nederlands
 7. Language Dutch 142 reads FairWork Chinese slachtoffers van mensenhandel vormen voor hulpverleners vaak een lastige groep om mee te communiceren: schaamte, gezichtsverlies en geslotenheid zijn daarbij veelvoorkomende problemen. Hulpverleners krijgen ook te ...

  Chinese slachtoffers van mensenhandel vormen voor hulpverleners vaak een lastige groep om mee te communiceren: schaamte, gezichtsverlies en geslotenheid zijn daarbij veelvoorkomende problemen. Hulpverleners krijgen ook te maken met een cultuur die zij niet kennen. Hoe kunnen ze omgaan met deze problemen en cultuurverschillen? Deze folder wil behulpzaam zijn bij het vinden van antwoorden op deze en andere vragen.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • China
  • FairWork
  • Nederlands
 8. Language Dutch 71 reads FairWork FairWork werkt sinds 2005 in vreemdelingendetentie aan verbetering van de signalering van slachtoffers van mensenhandel. Aanleiding was een onderzoek in 2004 naar de positie van slachtoffers van mensenhandel in vreemdeling ...

  FairWork werkt sinds 2005 in vreemdelingendetentie aan verbetering van de signalering van slachtoffers van mensenhandel. Aanleiding was een onderzoek in 2004 naar de positie van slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingenbewaring. Dit onderzoek werd ondersteund door CoMensha, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (BNRM), het Ministerie van Justitie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en politie. Het leidde in juli 2005 tot het rapport ‘‘ Dan moeten ze hun mond maar opendoen!’’ Slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingenbewaring.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • FairWork
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 9. Language Dutch 76 reads FairWork If you have doubts about your working conditions or if you are working under bad circumstances you can ask FairWork for support and advice, because also undocumented workers have rights. FairWork is an independent non-prof ...

  If you have doubts about your working conditions or if you are working under bad circumstances you can ask FairWork for support and advice, because also undocumented workers have rights. FairWork is an independent non-profit organisation that assists women and men that find themselves in vulnerable situations or severe exploitation in the Netherlands.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • FairWork
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Engels
 10. Language Dutch 53 reads FairWork In deze folder vindt u informatie over de rechten van kinderen van slachtoffers van mensenhandel. Het gaat specifiek over kinderen van buitenlandse slachtoffers omdat zij tegen tal van problemen aanlopen. Die hebben te mak ...

  In deze folder vindt u informatie over de rechten van kinderen van slachtoffers van mensenhandel. Het gaat specifiek over kinderen van buitenlandse slachtoffers omdat zij tegen tal van problemen aanlopen. Die hebben te maken met de onzekere rechtspositie waarin zij vaak verkeren waardoor zij minder toegang hebben tot voorzieningen. Deze brochure biedt hulpverleners die met slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen in aanraking komen, handvatten om te werken aan de positieverbetering van de kinderen. In de folder wordt steeds het woord ‘moeder’ gebruikt, maar natuurlijk zijn er ook vaders die kinderen opvoeden. Hun rechten zijn hetzelfde, daarom kan overal waar ‘moeder’ staat ook ‘vader’ worden gelezen.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • FairWork
  • Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
  • Nederlands

Pagina's