Documentsoort

Trefwoord

 • Handelingen

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 144 resultaten
 1. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvang ...

  Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 2 mei 2016) op het bericht dat afgelopen maanden 60 kindbruiden Nederland zijn binnengekomen.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Kindbruid
  • Kwetsbare mindejarigen
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Kwetsbare minderheidsgroep
  • Minderjarige
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 3 Ministerie voor Veiligheid en Justitie Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht van Europol over 10.000 vermiste vluchtelingkinderen. Tweede Kamer der Staten-Generaal ...

  Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht van Europol over 10.000 vermiste vluchtelingkinderen.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Ministerie voor Veiligheid en Justitie
  • Mensensmokkel
  • Criminele uitbuiting
  • Europol
  • Asielzoeker
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 4 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Antwoorden van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op kamervragen over het bericht dat gevluchte Eritrese vrouwen zijn gedwongen tot seks.     Tweede Kamer ...

  Antwoorden van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op kamervragen over het bericht dat gevluchte Eritrese vrouwen zijn gedwongen tot seks.  

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Vluchtelingen
  • Zwangerschap
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Aangiftebereidheid
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J In de Staatscourant van 30 juni 2015 nr. 18172, is het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijzigingen van de Vreemdelingencircula ...

  In de Staatscourant van 30 juni 2015 nr. 18172, is het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijzigingen van de Vreemdelingencirculaire 2000 gepubliceerd. Abusievelijk is onder Artikel I, sub J (Paragraaf B9/18) de tekst onjuist weergegeven. Hierdoor is paragraaf B9/18.2 weggevallen. Paragraaf B9/18.2 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Staatssecretaris V&J
  • Verblijfsrecht
  • Verblijfsvergunning
  • Nederlands
 5. Language Dutch 73 reads General Attorney Commission (Dutch) Deze OM strafvorderingsrichtlijn kan worden toegepast op alle gevallen van seksueel misbruik van minderjarige slachtoffers door meerderjarige verdachten, ongeacht welke van de volgende wetsartike ...

  Deze OM strafvorderingsrichtlijn kan worden toegepast op alle gevallen van seksueel misbruik van minderjarige slachtoffers door meerderjarige verdachten, ongeacht welke van de volgende wetsartikelen ten laste is gelegd: art. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248a, 248d, 248e, 249 en 250 Sr. In deze richtlijn is niet het wetsartikel, maar de feitelijke ontuchtige handeling zelf centraal gesteld. De ontucht vormt uiteindelijk de kern van het strafrechtelijk verwijt. De delictspecifieke strafmaatbeïnvloedende factoren moeten worden gezien als extra, strafverzwarende verwijten. Onder omstandigheden kunnen de factoren echter ook aanleiding geven tot strafvermindering.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • College van procureurs-generaal
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 6. 78 reads Language Dutch Betreft de voortzetting van de gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, ...

  Betreft de voortzetting van de gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) (33684) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg) (33674).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 7. 78 reads Language Dutch Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32528). Eerste�Kamer Jeugdwet   11 februari 2014 EK ...

  Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32528).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 8. 44 reads Language Dutch Overleg gevoerd over de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 november 2013 houdende de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad van Ministers van de OVSE op 5 en 6 december 2012 (Kamerstuk 33 750 V, nr. 14 ...

  Overleg gevoerd over de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 november 2013 houdende de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad van Ministers van de OVSE op 5 en 6 december 2012 (Kamerstuk 33 750 V, nr. 14)en de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 2 januari 2013 houdende het verslag van de OVSE Ministeriële Raad (6–7 december 2012 te Dublin) (Kamerstuk 33 400 V, nr. 108).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 9. Language Dutch 65 reads Dutch Senate Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293). Eerste�Kamer Herschikken�gronden�voor asielverlening ...

  Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Eerste Kamer
 10. Language Dutch 55 reads Dutch Senate Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293). Eerste�Kamer Herschikken�gronden� ...

  Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Eerste Kamer

Pagina's