• Overheidspublicaties
 • Eergerelateerd geweld
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Language Dutch 191 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) ''Uit recent onderzoek naar de aard en omvang van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating blijkt dat dit méér dan incidenteel voorkomt. Het gaat om een m ...

  ''Uit recent onderzoek naar de aard en omvang van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating blijkt dat dit méér dan incidenteel voorkomt. Het gaat om een misstand met een structureel karakter. Ieder jaar wordt een aanzienlijk aantal vrouwen en mannen, jongeren en zelfs kinderen slachtoffer. Dit bevestigt en onderbouwt het bestaande beeld dat dergelijke verwerpelijke fenomenen aanwezig zijn in onze samenleving. Het geeft uitdrukking aan een opvatting over de rol en positie van mannen en vrouwen die kan uitmonden in onderdrukking en geweld. Ik heb u eerder gemeld dat het onderzoek een krachtige bevestiging is van de zorgen die het kabinet heeft.''

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Eergerelateerd geweld
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 4 Welzijn en Sport Betreft de belangrijkste resultaten en de stand van zaken van de uitvoering van moties en toezeggingen in het kader van de beleidsbrief 'Beschermd en weerbaar'. tot 1 mei 2009 en een blik op de to ...

  Betreft de belangrijkste resultaten en de stand van zaken van de uitvoering van moties en toezeggingen in het kader van de beleidsbrief 'Beschermd en weerbaar'. tot 1 mei 2009 en een blik op de toekomst.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Welzijn en Sport
  • Opvang
  • Eergerelateerd geweld
  • Huiselijk geweld
  • Nederlands
 3. Language Dutch Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Ik niet. De voorzitter: Wat hoorde u dan niet? Mevrouw Van Gent (GroenLinks): De minister heeft de neiging – en die waardeer ik op zich wel – om hier alleen het positieve nieuws te brengen. Mij gaat het erom d ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Opvang
  • Eergerelateerd geweld
  • Nederlands
 4. 34 reads Language Dutch blg-26063 1 BIJLAGE 1 Planningsoverzicht Programma Eergerelateerd Geweld Overzicht van de maatregelen uit het programma. Bijgewerkt ten behoeve van de vijfde voortgangsrapportage in juni 2009. Maatschappelijke Preventie Nr. Resulta ...

  blg-26063

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Eergerelateerd geweld
  • Nederlands
 5. Language Dutch 49 reads Overzicht van de maatregelen uit het programma. Bijgewerkt ten behoeve van Slotrapportage december 2010. Versie 7 december 2010. bgl-92291 1 BIJLAGE 1 Planningsoverzicht Programma Eergerelateerd Geweld Overzicht van de maatregelen ...

  Overzicht van de maatregelen uit het programma. Bijgewerkt ten behoeve van Slotrapportage december 2010. Versie 7 december 2010.bgl-92291

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Eergerelateerd geweld