• Overheidspublicaties
 • Roma
Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
 1. Taal Nederlands Tweede Kamer Na een periode van zes jaar is eind 2016 het programma 'Aanpak uitbuiting Roma kinderen' afgerond. De brief van de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeer ...

  Na een periode van zes jaar is eind 2016 het programma 'Aanpak uitbuiting Roma kinderen' afgerond. De brief van de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert over de opbrengsten uit de proeftuinen en overige activiteiten. Daarnaast schetsen zij op welke wijze de samenwerking met betrokken partners wordt voortgezet.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Roma
  • Aanpak uitbuiting
  • Kinderuitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Minister van Veiligheid en Justitie Deze brief informeert over het wel of niet opheffen van een onderzoeksteam mensenhandel, genaamd 13 Oceans, dat onderzoek doet naar een viertal Europese netwerken dat Roma-kinderen zou uit ...

  Deze brief informeert over het wel of niet opheffen van een onderzoeksteam mensenhandel, genaamd 13 Oceans, dat onderzoek doet naar een viertal Europese netwerken dat Roma-kinderen zou uitbuiten.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Roma
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Tweede Kamer Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 31 augustus 2016). Op vragen van het lid Volp (PvdA) aan de Minister van Veilig ...

  Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 31 augustus 2016). Op vragen van het lid Volp (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat uitgebuite Roma-kinderen gered en teruggehaald zijn naar Nederland (ingezonden 24 juni 2016).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Roma
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 4. Tweede Kamer Taal Nederlands Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat uitgebuitte Roma-kinderen gered en teruggehaald zijn naar Nederland 2016Z12973 Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de ...

  Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat uitgebuitte Roma-kinderen gered en teruggehaald zijn naar Nederland

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Criminele uitbuiting
  • Kinderarbeid
  • Roma
  • Criminele uitbuiting
  • Nederlands
 5. Language Dutch 116 reads Minister of Social Welfare and Employment (Dutch) Minister of Justice (Dutch) In het Algemeen Overleg Mensenhandel op 3 september 2014 heeft mijn ambtsvoorganger van Veiligheid en Justitie (VenJ) de toezegging gedaan om uw Kamer t ...

  In het Algemeen Overleg Mensenhandel op 3 september 2014 heeft mijn ambtsvoorganger van Veiligheid en Justitie (VenJ) de toezegging gedaan om uw Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen, met name waar het de deelname van de proeftuinen betreft (Kamerstuk 28 638, nr. 126). Met deze brief voldoe ik, samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die mede verantwoordelijk is voor het programma, aan deze toezegging.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderhandel
  • Roma
  • Nederlands
 6. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 32 824 Integratiebeleid Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Roma
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 1 Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over het bericht dat Nederland de Roma niet goed behandelt (ingezonden 2 maart 2012, en: Antwoord minister Leers (Immigra ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over het bericht dat Nederland de Roma niet goed behandelt (ingezonden 2 maart 2012, en: Antwoord minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel), mede namens de minister van Veiligheid en Justitie (ontvangen 22 maart 2012).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Roma
 8. Language Dutch 55 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Brief als reactie op de in opdracht van het Ministerie van SZW verrichtte rapport van  bureau Movisie. Die dit op kwalitatieve wijze onderzocht met als resultaat de Monitor Inclusie ...

  Brief als reactie op de in opdracht van het Ministerie van SZW verrichtte rapport van  bureau Movisie. Die dit op kwalitatieve wijze onderzocht met als resultaat de Monitor Inclusie: Nulmeting. De nulmeting van deze monitor geeft de ervaringen en opvattingen van Roma, Sinti en professionals weer over de sociale inclusie van Roma en Sinti op de domeinen onderwijs, arbeid, wonen, gezondheid en veiligheid.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Roma
  • Sinti
  • Nederlands