• Overheidspublicaties
 • Nederlandse Antillen
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Language Dutch 47 reads Ministry of National Affairs (Dutch) Informatie over: – Algemene politieke situatie Nederlandse Antillen en Aruba – Tripartiet Justitie – Uitkomst politieke stuurgroep – Stand van zaken Bon Futuro gevangenis – Stand van zaken Isla ...

  Informatie over:– Algemene politieke situatie Nederlandse Antillen en Aruba– Tripartiet Justitie– Uitkomst politieke stuurgroep– Stand van zaken Bon Futuro gevangenis– Stand van zaken Isla raffinaderij– Uitvoering Sociaal Economisch Initiatief.Tevens als bijlage  de Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen over de periode januari tot en met mei 2009 en een rapportage over de schuldsanering en een brief aan Bonaire over de betalingsachterstanden.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederlandse Antillen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Nederlands
 2. Language Dutch Aan de orde is de behandeling van:- het wetsvoorstel Vaststelling van de begro- tingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (32123-IV). De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris voor Konink- rijksrelaties welkom in ons midde ...

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Nederlandse Antillen
  • Nederlands
 3. Lijst van vragen – totaal 1 Op welke wijze bemoeilijkt het grote aantal verschillende rechtsposities de besturing van de Kustwacht? 2 In hoeverre is de totstandkoming van een integraal Human Resources Management (HRM)-beleid en een passende bevoegdhedenst ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Aruba
  • Nederlandse Antillen
 4. Language Dutch 59 reads Volledige titel: Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband me ...

  Volledige titel: Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen) : verslag van een wetgevingsoverleg

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederlandse Antillen
 5. 62 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband me ...

  Volledige titel: Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen) : verslag van een wetgevingsoverleg.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlandse Antillen
  • Nederlands