• Overheidspublicaties
 • Kamervragen
 • Kindermishandeling
Resultaten 1 - 7 van totaal 7 resultaten
 1. Taal Nederlands Tweede Kamer Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:      – de brief van Minister van ...

  Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:     – de brief van Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 mei 2014 met de reactie op het nieuwsbericht «Man met half miljoen kinderpornoplaatjes vrij door fout OM» (Kamerstuk 31 015, nr. 101);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 5 september 2014 houdende de voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme augustus 2014 (Kamerstuk 31 015, nr. 104);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 1 juni 2015 houdende de voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme april 2015 (Kamerstuk 31 015, nr. 112);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 23 juni 2015 inzake de coördinatie Europese campagne kindersekstoerisme «Don't Look Away» voor de jaren 2016–2017 (Kamerstuk 31 015, nr. 113);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 27 januari 2016 met de reactie op een rapport van Europol in het kader van de «European financial coalition against commercial sexual exploitation of childeren online» (Kamerstuk 31 015, nr. 120);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 29 februari 2016 inzake zedenmisdrijven (Kamerstuk 29 279, nr. 300);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 22 maart 2016 inzake de resultaten aanpak Kinderporno en Kindersekstoerisme 2015 (Kamerstuk 31 015, nr. 121).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Kinderpornografie
  • Kinderporno
  • Minderjarigen
  • Kindermishandeling
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2016 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister van ...

  Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2016 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie over:-     de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 december 2015 met de reactie op artikelen met betrekking tot kindermishandeling (Kamerstuk 31 015, nr. 119);-     de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12 januari 2016 ter aanbieding van de zevende voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) (Kamerstuk 28 345, nr. 153);–     de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 februari 2016 inzake het verzoek van de commissie voor een reactie op het advies van Augeo naar aanleiding van de voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) (Kamerstuk 28 345, nr. 157);-     de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 februari 2016 met een afschrift van de reactie op de brief van FIER inzake de reactie op de rapportage van de commissie-Azough (Kamerstuk 31 839, nr. 503);-     de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 februari 2016 ter aanbieding van een afschrift van de brief aan de VNG over extra middelen Centra voor Seksueel Geweld (CSG’s).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • Minderjarigen
  • Kindermishandeling
  • Nederlands
 3. 49 reads Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Language Dutch Deze brief bevat een reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn op de Kinderrechtenmonitor 2014. Er wordt afzonderlijk gereageerd op de ...

  Deze brief bevat een reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn op de Kinderrechtenmonitor 2014. Er wordt afzonderlijk gereageerd op de door de Kinderombudsman gedane hoofdaanbevelingen op de zes domeinen genoemd in de monitor. Domein 3 betreft ‘bescherming tegen exploitatie en geweld’.    

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Minderjarigen
  • Kindermishandeling
  • Seksuele uitbuiting
  • Minderjarige
  • Nederlands
 4. Language Dutch 48 reads Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik In deze najaarsmonitor 2014 kunt u kennis nemen van de stand van zaken van de uitvoering van de verschillende acties in het Actieplan Kinderen veilig 2012 – 2016 en van de acties vo ...

  In deze najaarsmonitor 2014 kunt u kennis nemen van de stand van zaken van de uitvoering van de verschillende acties in het Actieplan Kinderen veilig 2012 – 2016 en van de acties voortkomend uit het Kabinetsstandpunt met betrekking tot het rapport van de Commissie-Samson voor zover het rijk daarvoor verantwoordelijk is. 

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
  • Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik
  • Grooming
  • Kindermishandeling
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 5. Language Dutch 42 reads Ministry of Justice (Dutch) Volledige titel: 31 808 (R1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksue ...

  Volledige titel: 31 808 (R1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik; en,  (Trb. 2008, 58) 31 810 Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58).Ook: kst-36390

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarige
  • Kindermishandeling
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 3 Overleg over de brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 1 juli 2010 over de aanbieding brief Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling (31 015, nr. 49); de brief van de minister van Justitie d.d. 16 augustus 2010 over de ...

  Overleg over de brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 1 juli 2010 over de aanbieding brief Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling (31 015, nr. 49); de brief van de minister van Justitie d.d. 16 augustus 2010 over de toezeggingen met betrekking tot forensische pediatrie (31 015, nr. 50); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 september 2011 over de aanbieding prevalentieonderzoek kindermishandeling (31 015, nr. 67); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 juni 2011 over de aanbieding advies Gezond-heidsraad «Behandeling van de gevolgen van kindermishande-ling» (31 015, nr. 66); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 februari 2011 over het signaleren en melden van geweld in afhankelijkheidsrelaties (28 345, nr. 111); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 juni 2011 over de aanbieding eindrapportages regionale aanpak kindermishandeling (31 015, nr. 65) en de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 november 2011 over de aanbieding Actieplan aanpak kindermishandeling «Kinderen Veilig» (31 015, nr. 69).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Kindermishandeling
 7. Language Dutch 52 reads In deze najaarsmonitor 2013 kunt u kennis nemen van de stand van zaken van de uitvoering van de verschillende acties in het Actieplan Kinderen veilig 2012 – 2016 en van de acties voortkomend uit het Kabinetsstandpunt m.b.t. het rap ...

  In deze najaarsmonitor 2013 kunt u kennis nemen van de stand van zaken van de uitvoering van de verschillende acties in het Actieplan Kinderen veilig 2012 – 2016 en van de acties voortkomend uit het Kabinetsstandpunt m.b.t. het rapport van de Commissie-Samson voor zover het rijk daarvoor verantwoordelijk is. In het Actieplan Kinderen veilig is de verantwoordelijkheid van de overheid in de aanpak van kindermishandeling als volgt weergegeven. ‘Als overheid dragen we een speciale verantwoordelijkheid voor kinderen in onze samenleving. We hebben de plicht om samenhangend beleid te ontwikkelen om kindermishandeling te bestrijden. De overheid is verantwoordelijk voor preventie, signalering, opvang en behandeling’. 

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Kindermishandeling
  • Seksueel misbruik