• Overheidspublicaties
 • Kamervragen
 • Orgaanhandel
Resultaten 1 - 6 van totaal 6 resultaten
 1. Taal Nederlands 3 Staatssecretaris V&J Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het onderzoeken van signalen van mensensmokkel. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending ...

  Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het onderzoeken van signalen van mensensmokkel. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van Argos, OneWorld, Radio Bremen op zaterdag 12 september inzake het overlijden van Kahsay Mekonen. 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Orgaanhandel
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Orgaanhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 2. Language Dutch 32 reads Volledige titel: Vragen van de leden Omtzigt en Keijzer (beiden CDA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over orgaanroof in China (ingezonden 5 februari 2014), en: Antwoord van Minister ...

  Volledige titel: Vragen van de leden Omtzigt en Keijzer (beiden CDA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over orgaanroof in China (ingezonden 5 februari 2014), en: Antwoord van Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 24 maart 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 1235.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Orgaanhandel
 3. 32 reads Language Dutch Antwoord van de Europese Commissie op de opmerkingen van de beide Kamers der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. COM(2008)818 – richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits-en veiligheidsnormen ...

  Antwoord van de Europese Commissie op de opmerkingen van de beide Kamers der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden.COM(2008)818 – richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits-en veiligheidsnormen voor mensenlijke organen, bestemd voor transplantatie.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Orgaanhandel
  • Nederlands
 4. 52 reads Language Dutch Korte verwijzing van mensenhandel in combinatie met orgaantransplantatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 300 ...

  Korte verwijzing van mensenhandel in combinatie met orgaantransplantatie

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Orgaanhandel
  • Nederlands
 5. Language Dutch 29 reads Volledige titel: Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat ook Nederlandse patiënten in het buitenland organen kopen en deze laten transplanteren (ingezonden 18 april 2013), e ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat ook Nederlandse patiënten in het buitenland organen kopen en deze laten transplanteren (ingezonden 18 april 2013), en: Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 22 mei 2013).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Orgaanhandel
 6. Language Dutch 31 reads Ministry of Justice (Dutch) Reactie op het onderzoeksrapport van de Nationaal rapporteur mensenhandel (NRM) over "Mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering en gedwongen commercieel draagmoederschap", mede namens ...

  Reactie op het onderzoeksrapport van de Nationaal rapporteur mensenhandel (NRM) over "Mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering en gedwongen commercieel draagmoederschap", mede namens Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Orgaanhandel
  • Draagmoederschap (commercieel)