• Overheidspublicaties
 • Kamervragen
 • Bedenktijd
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Language Dutch 233 reads Ministry of Justice (Dutch) In deze brief gaat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in op de volgende onderdelen: 1. de koppeling tussen het doen van aangifte en het recht op verblijf; 2. het beleidskader voor het niet k ...

  In deze brief gaat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in op de volgende onderdelen:1. de koppeling tussen het doen van aangifte en het recht op verblijf;2. het beleidskader voor het niet kunnen meewerken aan het strafproces;3. de drie maanden bedenktijd;4. EU burgers en de verblijfsregeling mensenhandel;5. minderjarige slachtoffers en de verblijfsregeling mensenhandel;6. de verhouding tussen het reguliere traject en de asielprocedure;7. de identificatie van slachtoffers van mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Verblijfsrecht
  • Aangifte
  • Bedenktijd
  • B8/3
  • Aangiftebereidheid
  • Nederlands
 2. 25 reads Language Dutch Motie t.a.v. B9-regeling en bedenktijd slachtoffers van menenhandel. kst-28638-82 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 28 638 Mensenhandel Nr. 82 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. V ...

  Motie t.a.v. B9-regeling en bedenktijd slachtoffers van menenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Bedenktijd
  • B8/3
  • Nederlands
 3. 41 reads Language Dutch Betreft aangiftetermijn slachtoffers mensenhandel. kst-33400-VI-45 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van V ...

  Betreft aangiftetermijn slachtoffers mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Aangifte
  • Bedenktijd
  • Nederlands
 4. Language Dutch 91 reads IND (Dutch Agency of Immigration and Naturalisation) Kennisgeving bedenktijd/aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel en beroep op regeling B9 Vreemdelingencirculaire 2000 Model M55 Kennisgeving bedenktijd/aangift ...

  Kennisgeving bedenktijd/aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel en beroep op regeling B9 Vreemdelingencirculaire 2000

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • IND
  • Bedenktijd
  • B8/3
 5. Language Dutch 39 reads Betreft antwoorden kamervragen over het bericht dat slachtoffers van mensenhandel allereerst rust nodig hebben. 1 Pagina 1 van 3 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gener ...

  Betreft antwoorden kamervragen over het bericht dat slachtoffers van mensenhandel allereerst rust nodig hebben.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Aangifte
  • Bedenktijd
  • Trauma