• Overheidspublicaties
 • Kamervragen
 • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
 1. Language Dutch 140 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in woonpaviljoens in plaats van detentiecentra. "Ik wil voor ...

  Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in woonpaviljoens in plaats van detentiecentra."Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen een stap verder gaan. Ik laat een nieuwe locatie realiseren waar de kinderen en ouders binnen een afgesloten terrein vrij kunnen bewegen. Gekozen wordt voor paviljoens, separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv’s. Op het terrein zelf hebben de kinderen en gezinnen ook bewegingsvrijheid. Op de locatie, die ruim opgezet is, komt een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten. Om recht te doen aan het gezinsleven en om een huiselijke sfeer te creëren kunnen de gezinnen zelf hun maaltijd bereiden."

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Nederlands
 2. Language Dutch 89 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van kinderen: "Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen ...

  Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van kinderen:"Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen een stap verder gaan. Ik laat een nieuwe locatie realiseren waar de kinderen en ouders binnen een afgesloten terrein vrij kunnen bewegen. Gekozen wordt voor paviljoens, separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv’s. Op het terrein zelf hebben de kinderen en gezinnen ook bewegingsvrijheid. Op de locatie, die ruim opgezet is, komt een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten. Om recht te doen aan het gezinsleven en om een huiselijke sfeer te creëren kunnen de gezinnen zelf hun maaltijd bereiden."

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Nederlands
 3. 35 reads Language Dutch Vragen en opmerkingen naar aanleiding van van de brief van de Staatssecreataris van Justitie van 27 februari 2o09 en de daarbij behorende rapporten van Amnesty International en de Raad van de Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschermi ...

  Vragen en opmerkingen naar aanleiding van van de brief van de Staatssecreataris van Justitie van 27 februari 2o09 en de daarbij behorende rapporten van Amnesty International en de Raad van de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over de Vreemdelingenbewaring (19 637 , nr. 1222).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 4. Language Dutch 34 reads Ministry of Justice (Dutch) blg-38506 Pagina 1 van 13 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel. Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 100 2511 EX De ...

  blg-38506

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 5. Language Dutch 39 reads Overleg over de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 15 december 2010 met een reactie op brieven van het vorige kabinet ten behoeve van de AO’s van 16 december 2010 en 26 januari 2011 (19 637, nr. 1384); de brief van ...

  Overleg over de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 15 december 2010 met een reactie op brieven van het vorige kabinet ten behoeve van de AO’s van 16 december 2010 en 26 januari 2011 (19 637, nr. 1384); de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 28 oktober 2010 met het Inspectierapport «De tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring» (19 637, nr. 1364); de brief van de minister van Justitie d.d. 5 augustus 2010 over toezeggingen naar aanleiding van het AO Vreemdelingenbeleid inzake vreemdelingenbewaring en over de inzet van defensie-vliegtuigen (19 637, nr. 1358) en de brief van de minister van Justitie d.d. 29 juni 2010 over de heroriëntatie vreemdelingenbewaring (19 637, nr. 1353).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
 6. 55 reads Language Dutch De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergad ...

  De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Opvang
  • Terugkeer
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 7. Language Dutch 53 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft vreemdelingenbewaring, de gesloten verlengde asielprocedure, tijdsbesteding van asielzoekers in de opvang, het buitenschuldbeleid en het nareisbeleid (Kamerstuk 19 637, nr. 1699). Tweede Kamer de ...

  Betreft vreemdelingenbewaring, de gesloten verlengde asielprocedure, tijdsbesteding van asielzoekers in de opvang, het buitenschuldbeleid en het nareisbeleid (Kamerstuk 19 637, nr. 1699).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 5 Tweede Kamer De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 30 oktober 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie overopvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring. (De volledige agend ...

  De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 30 oktober 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie overopvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring. (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag.)

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Kinderhandel
  • Nederlands