• Overheidspublicaties
 • Kamervragen
 • Strafbaarstelling
Resultaten 1 - 6 van totaal 6 resultaten
 1. Taal Nederlands Amendement op het initiatiefwetsvoorstel  van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn, waarme de sch ...

  Amendement op het initiatiefwetsvoorstel  van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn, waarme de schuldvariant uit het wetsvoorstel wordt verwijderd.Zie ook: Nota van wijziging: Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn.  

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Mensenhandel
  • Strafbaarstelling
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Tweede Kamer Vergadering over het Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misb ...

  Vergadering over het Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Prostitutie
  • Prostituees
  • Strafbaarstelling
  • Misbruik
  • Strafbaarstelling prostitutie
  • Nederlands
 3. Tweede Kamer Taal Nederlands Dit document bevat de antwoorden op het verslag van de Tweede Kamer omtrent de wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp). 'De leden van de VVD-fractie hebben me ...

  Dit document bevat de antwoorden op het verslag van de Tweede Kamer omtrent de wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp).'De leden van de VVD-fractie hebben met gereserveerde sympathie, de leden van de PvdA-fractie met gemengde gevoelens en de leden van de CDA-fractie met belangstelling kennis genomen van het voorstel. De leden van de SP-fractie vinden het verstandig dat nu de minder omstreden onderdelen uit het oorspronkelijke wetsvoorstel ingevoerd worden. De leden van de fractie van de ChristenUnie betreuren de lengte van het wetgevingsproces en het schrappen van de registratie- en vergewisplicht. De leden van de SGP-fractie vinden het teleurstellend dat er na zoveel discussie nog steeds geen aanscherping heeft plaatsgevonden.'

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Strafbaarstelling
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 4. TWEEDE KAMER D ER STATEN- GENERAAL 2 Vergaderjaar 2014-2015 34 091 Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van mi ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Strafbaarstelling
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 5. 10 Tweede Kamer Taal Nederlands Dit wetsvoorstel strekt tot strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een prostitué(e) terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij daartoe is gedwongen of b ...

  Dit wetsvoorstel strekt tot strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een prostitué(e) terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij daartoe is gedwongen of bewogen, dat wil zeggen een slachtoffer van mensenhandel is.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Strafbaarstelling
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 6. 16 Tweede Kamer Taal Nederlands Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Het wetsvoorstel is als volgt: Artikel 273g Hij die seksuele handelingen verricht met een ander, terwijl hij ...

  Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Het wetsvoorstel is als volgt:Artikel 273gHij die seksuele handelingen verricht met een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich onder de in artikel 273f, eerste lid, onder 1˚, bedoelde omstandigheden beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Strafbaarstelling
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands