Trefwoord

 • Overheidspublicaties
 • Kamervragen
 • Minderjarigen / Kinderhandel

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 33 resultaten
 1. Ministerie van Buitenlandse Zaken Taal Nederlands Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht 'The Rohingya children trafficked for ...

  Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht 'The Rohingya children trafficked for seks'. Antwoord van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) en van Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Bangladesh
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Seksueel geweld
  • Seksueel misbruik
  • Vluchtelingen
  • Nederlands
 2. Tweede Kamer Taal Nederlands Antwoord van Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur op vragen van de leden Gesthuizen en Kooiman (beiden SP) over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer worden van mensenhandel ...

  Antwoord van Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur op vragen van de leden Gesthuizen en Kooiman (beiden SP) over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer worden van mensenhandel en uitbuiting (ingezonden 6 december 2016)

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Kinderhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 3 Minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief van de minister van Buitenlandse zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over ...

  Brief van de minister van Buitenlandse zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichten over kinderarbeid onder Syrische vluchtelingen in Turkije en de gevolgen hiervan voor de afspraken tussen de EU en Turkije van 18 maart jl.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderarbeid
  • Kinderhandel
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Tweede Kamer Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:      – de brief van Minister van ...

  Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:     – de brief van Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 mei 2014 met de reactie op het nieuwsbericht «Man met half miljoen kinderpornoplaatjes vrij door fout OM» (Kamerstuk 31 015, nr. 101);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 5 september 2014 houdende de voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme augustus 2014 (Kamerstuk 31 015, nr. 104);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 1 juni 2015 houdende de voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme april 2015 (Kamerstuk 31 015, nr. 112);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 23 juni 2015 inzake de coördinatie Europese campagne kindersekstoerisme «Don't Look Away» voor de jaren 2016–2017 (Kamerstuk 31 015, nr. 113);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 27 januari 2016 met de reactie op een rapport van Europol in het kader van de «European financial coalition against commercial sexual exploitation of childeren online» (Kamerstuk 31 015, nr. 120);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 29 februari 2016 inzake zedenmisdrijven (Kamerstuk 29 279, nr. 300);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 22 maart 2016 inzake de resultaten aanpak Kinderporno en Kindersekstoerisme 2015 (Kamerstuk 31 015, nr. 121).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Kinderpornografie
  • Kinderporno
  • Minderjarigen
  • Kindermishandeling
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Tweede Kamer Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht dat Syrische kindbruiden in Nederland uit beeld dreigen te raken. 1 Pagina 1 van 4 > Retouradres Postbus 20301 ...

  Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht dat Syrische kindbruiden in Nederland uit beeld dreigen te raken.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Kindhuwelijk
  • Syrië
  • Kindbruiden
  • Nederlands
 6. Language Dutch 46 reads Dutch Parliament In de kabinetsreactie wordt er ingegaan op alle aanbevelingen van het rapport 'Mensenhandel, Naar een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen' van de Nationaal Rappor ...

  In de kabinetsreactie wordt er ingegaan op alle aanbevelingen van het rapport 'Mensenhandel, Naar een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen' van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ook wordt er ingegaan op de gesignaleerde 'keuzestress' bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen, de geïntegreerde verblijfsregeling en het voortijdig verlaten van de Beschermde Opvang. 

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J Antwoord van Staatssecretaris Dijhoff op de vragen van het lid Kuiken (PVDA) over Syrische kindbruiden in asielzoekerscentra (ingezonden 1 oktober 2015).   Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergader ...

  Antwoord van Staatssecretaris Dijhoff op de vragen van het lid Kuiken (PVDA) over Syrische kindbruiden in asielzoekerscentra (ingezonden 1 oktober 2015). 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Nederlands
 8. Language Dutch 73 reads General Attorney Commission (Dutch) Deze OM strafvorderingsrichtlijn kan worden toegepast op alle gevallen van seksueel misbruik van minderjarige slachtoffers door meerderjarige verdachten, ongeacht welke van de volgende wetsartike ...

  Deze OM strafvorderingsrichtlijn kan worden toegepast op alle gevallen van seksueel misbruik van minderjarige slachtoffers door meerderjarige verdachten, ongeacht welke van de volgende wetsartikelen ten laste is gelegd: art. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248a, 248d, 248e, 249 en 250 Sr. In deze richtlijn is niet het wetsartikel, maar de feitelijke ontuchtige handeling zelf centraal gesteld. De ontucht vormt uiteindelijk de kern van het strafrechtelijk verwijt. De delictspecifieke strafmaatbeïnvloedende factoren moeten worden gezien als extra, strafverzwarende verwijten. Onder omstandigheden kunnen de factoren echter ook aanleiding geven tot strafvermindering.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • College van procureurs-generaal
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Tweede Kamer Plenair verslag van de elfde vergadering, gehouden door de Tweede Kamer. Bevat de Opening; Mededelingen; Begroting Wonen en Rijksdienst; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Koninkrijksrelaties; J ...

  Plenair verslag van de elfde vergadering, gehouden door de Tweede Kamer. Bevat de Opening; Mededelingen; Begroting Wonen en Rijksdienst; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Koninkrijksrelaties ; JBZ-Raad van 8 en 9 oktober ; Regeling van werkzaamheden stemmingen; Stemmingen; Vreemdelingen- en asielbeleid; Decentralisatie Wmo/Wlz; Nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en Sluiting.Voor het volledige verslag klik hier

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Tweede Kamer Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over Syrische kindbruiden in asielzoekerscentra (ingezonden 1 oktober 2015). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 ...

  Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over Syrische kindbruiden in asielzoekerscentra (ingezonden 1 oktober 2015).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Nederlands

Pagina's