• Overheidspublicaties
 • Kamervragen
 • Polen
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. 66 reads Language Dutch Data ratificatie door Polen en het Verenigd Koninkrijk van het Verdrag van de Raad van Europa inzake  bestrijding van mensenhandel. Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2008 123456789012345678901 1234567890123 ...

  Data ratificatie door Polen en het Verenigd Koninkrijk van het Verdrag van de Raad van Europa inzake  bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2008

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Polen
  • Verenigd Koninkrijk
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 6 Volledige titel: Vragen van de leden De Mos, Van Klaveren, Graus en Elissen (allen PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012 (ingezonden ...

  Volledige titel: Vragen van de leden De Mos, Van Klaveren, Graus en Elissen (allen PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012 (ingezonden 31 oktober 2011), en: Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 14 december 2011).Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 625

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Polen
  • Oekraïne
 3. Taal Nederlands 8 Aan de orde is de behandeling van: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33 000 XVI); − de brief van de minister van Volks ...

  Aan de orde is de behandeling van:− het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33 000 XVI);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 november 2011 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33 000 XVI, nr. 14);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 25 oktober 2011 inzake de aanbieding van het rapport «Sportinfrastructuur in Nederland. Quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties» (30 234, nr. 52);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 november 2011 over de nadere uitwerking van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (30 234, nr. 54);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 november 2011 inzake verkennende studies Olympische Spelen (30 234, nr. 53);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 november 2011 met de uitwerking van het Actieplan: «Naar een veiliger sportklimaat» (30 234, nr. 55).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Polen
  • Oekraïne