• Overheidspublicaties
 • Kamervragen
Resultaten 1 - 10 van totaal 10 resultaten
 1. Taal Nederlands Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ''Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandacht ...

  ''Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Nigeria.''

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Nigeria
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 4 Ministerie van Buitenlandse Zaken In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voo ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nigeriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Nigeria (laatstelijk oktober 2012). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van oktober 2012 tot en met oktober 2015.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Nigeria
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Mensenhandel
  • Mensenrechten
  • Vluchtelingen
  • Asiel
  • Nederlands
 3. 29 reads Language Dutch Overleg over de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 18-09-2009 met reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de ontwikkelingsrelatie met West-Afrika (29 237, nr. 102) en de lijst v ...

  Overleg over de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 18-09-2009 met reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de ontwikkelingsrelatie met West-Afrika (29 237, nr. 102) en de lijst van vragen en antwoorden d.d. 11 mei 2009 inzake het verslag van het bezoek van de minister voor ontwikkelingssamenwerking aan Mali (31 700 V, nr. 98).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nigeria
  • Nederlands
 4. kv-tk-2010Z13428 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2010Z13428 Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over Nigeriaanse vrouwenhandel naar Nederland (inge ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nigeria
 5. Language Dutch 32 reads Volledige titel: Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over Nigeriaanse vrouwenhandel naar Nederland (ingezonden 23 september 2010), en: Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 14 oktober 201 ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over Nigeriaanse vrouwenhandel naar Nederland (ingezonden 23 september 2010), en: Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 14 oktober 2010).        

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nigeria
 6. Language Dutch 42 reads Betreft vraag over beleid ten aanzien van de veiligheidssituatie in Nigeria. kst-32500-V-8 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten v ...

  Betreft vraag over beleid ten aanzien van de veiligheidssituatie in Nigeria.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nigeria
 7. 71 reads Language Dutch In dit thematisch ambtsbericht wordt een beschrijving gegeven van de positie van vrouwen en minderjarigen voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Nigeria en voor besl ...

  In dit thematisch ambtsbericht wordt een beschrijving gegeven van de positie van vrouwen en minderjarigen voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Nigeria en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nigeriaanse asielzoekers. Dit thematisch ambtsbericht beslaat de periode van januari 2007 tot en met september 2008.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Nigeria
  • Nederlands
 8. Language Dutch 124 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van af ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nigeriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is eenactualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Nigeria (laatstelijk december 2009). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van december 2009 tot en met maart 2011.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Nigeria
 9. Language Dutch 101 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de bele ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Nigeria..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Nigeria
 10. Language Dutch 247 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van af ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nigeriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Nigeria (laatstelijk 5 april 2011). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van april 2011 tot en met september 2012.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Nigeria