• Overheidspublicaties
 • Kamervragen
 • 2008

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 19 resultaten
 1. 41 reads Language Dutch Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (31700 XVII). Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Voorzitter. Dit w ...

  Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (31700 XVII).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 31 700 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 decem ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Nederlands
 3. 66 reads Language Dutch Data ratificatie door Polen en het Verenigd Koninkrijk van het Verdrag van de Raad van Europa inzake  bestrijding van mensenhandel. Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2008 123456789012345678901 1234567890123 ...

  Data ratificatie door Polen en het Verenigd Koninkrijk van het Verdrag van de Raad van Europa inzake  bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2008

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Polen
  • Verenigd Koninkrijk
  • Nederlands
 4. Language Dutch 1026 Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het kopen van een baby via internet. (Ingezonden 28 november 2008) 1 Kent u de berichten over het via internet kopen van een bab ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Adoptie
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands
 5. Language Dutch P U B L IC Conseil UE 16041/08 yen/JEL/dm 1 DG H 1B LIMITE �L RAAD VA� DE EUROPESE U�IE Brussel, 20 november 2008 (24.11) (OR. fr) 16041/08 LIMITE ASIM 88 DEVGE� 244 �OTA van: het voorzitterschap aan: de Raad Nr. vorig doc. 15791/08 ASIM 85 ...

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Raad van de Europese Unie
  • Nederlands
 6. Language Dutch 30 reads European Council kst-23490-536-b43 Volledige titel: Kaderbesluit van de Raad inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdmaatregel ...

  kst-23490-536-b43Volledige titel: Kaderbesluit van de Raad inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdmaatregelen en alternatieve straffen : wetgevingsbesluiten en instrumenten.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Raad van de Europese Unie
  • Strafmaatregel
  • Nederlands
 7. 32 reads Language Dutch Aan de orde is wetsvoorstel Goedkeuring van het op 16 mei 2005 Warschau totstandgekomen Verdrag van de  Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel (Tbr 2008, 34) (31422, R1955). 24 13 november 2008 24ste vergadering Bui ...

  Aan de orde is wetsvoorstel Goedkeuring van het op 16 mei 2005 Warschau totstandgekomen Verdrag van de  Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel (Tbr 2008, 34) (31422, R1955).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Nederlands
 8. Language Dutch 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 770 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 december 2008 De vaste commissie voor Europese Zaken1 heeft op 15 december 2008 overleg gevoerd met ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlands
 9. Language Dutch 26 19 november 2008 26ste vergadering Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksregelaties (begroting) Patiënten- en consumentenbeleid Verstoring lampionnenoptocht (interpellatie) Belastingplan Elektr ...

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Nederlands
 10. 42 reads Language Dutch Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mensenhandel, te weten  de motie-De Pater-van der Meer c.s. over artsen die medische ingrepen verrichten zonder autonome beslissing van de patiënt (28638, nr. ...

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mensenhandel, te weten  de motie-De Pater-van der Meer c.s. over artsen die medische ingrepen verrichten zonder autonome beslissing van de patiënt (28638, nr. 37) en de motie-Teeven/De Roon over het niet instellen van een reflectieperiode op Schiphol (28638, nr. 38).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Nederlands

Pagina's