• Publicaties
 • Asielprocedure

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 11 resultaten
 1. Taal Nederlands 1 Ministerie van Veiligheid en Justitie In het vierde kwartaal van 2015 publiceerde de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) het schouwrapport ‘De tijdelijke (opvang-) voorzieningen voor asielzoekers onder de loep ...

  In het vierde kwartaal van 2015 publiceerde de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) het schouwrapport ‘De tijdelijke (opvang-) voorzieningen voor asielzoekers onder de loep’. In dit rapport kwam onder meer naar voren dat, omwille van de doorstroming van asielzoekers in de keten, concessies werden gedaan aan de volledigheid van het identificatieproces. De Inspectie VenJ gaf aan dat daardoor knelpunten bij de inhoudelijke beoordeling van asielaanvragen konden ontstaan.De politie heeft vervolgens in december 2015 een plan opgesteld om de professionaliteit van het proces in de ID-straten (Identificatiestraten) te versterken en daartoe verschillende maatregelen beschreven. De eerste tranche van maatregelen is per 1 februari 2016 geïmplementeerd.In het plan worden de verschillende doelstellingen voor het identificatieproces genoemd: het proces ziet primair op de vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfstitel/status van de asielzoeker. Daarnaast wordt een bijdrage verwacht aan het bestrijden van onder meer mensensmokkel, mensenhandel en openbare orde en veiligheidsproblematiek (waaronder terrorisme), aldus het plan van aanpak.In reactie op het schouwrapport heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) de Inspectie VenJ gevraagd om de ontwikkelingen binnen de vreemdelingenketen periodiek te monitoren. Gezien het belang van een zorgvuldige vaststelling van de identiteit van asielzoekers en de risico’s die voortvloeien uit mogelijke onvolkomenheden binnen het identificatieproces, heeft de Inspectie VenJ in tweede helft van februari 2016 op verzoek van de staatssecretaris van VenJ onderzocht of het identificatieproces van asielzoekers rondom de indiening van het asielverzoek in Nederland zorgvuldig wordt uitgevoerdDe Inspectie VenJ concludeert o.a. dat het identificatieproces in Budel en Ter Apel ten tijde van het onderzoek nog niet zorgvuldig verloopt. Hierdoor worden niet alleen het asielproces en het eventuele terugkeerproces niet optimaal ondersteund, maar wordt ook de beoogde bijdrage aan de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme hooguit beperkt gerealiseerd.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Asielprocedure
  • Mensenhandel
  • Identificatie(proces)
  • Asielzoeker
  • Nederlands
 2. Instituut voor Immigratierecht Taal Nederlands Het Instituut voor Immigratierecht komt met een rapport over kind en mensenhandel in het vreemdelingenrecht. In dit rapport worden de internationaalrechtelijke, Unierechtelijke en nationale kad ...

  Het Instituut voor Immigratierecht komt met een rapport over kind en mensenhandel in het vreemdelingenrecht. In dit rapport worden de internationaalrechtelijke, Unierechtelijke en nationale kaders omtrent toelating van de buitenlandse minderjarige slachtoffers beschreven. Ook wordt er ingegaan op uitdagingen in de praktijk. In hoeverre voorzien de regelingen, in hun onderlinge samenhang, in een tijdige duurzame oplossing voor het kind en zijn eventueel aanpassingen van het nationale kader nodig?Aan het onderzoek hebben organisaties en advocaten in heel Nederland hun medewerking gegeven. De IND en Defence for Children hebben toestemming gegeven voor dossieronderzoek en geholpen bij de selectie van dossiers. Medewerkers van de IND, Nidos, het OM en advocaten in verschillende regio's hebben meegewerkt aan de interviews. Daarnaast hebben beleidsmedewerkers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, UNICEF en Defence for Children belangrijke achtergrondinformatie gegeven. Op basis van de onderzoeksreultaten worden verschillende belangrijke aanbevelingen gedaan.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Instituut voor Immigratierecht
  • B8/3
  • Asiel
  • Vreemdelingenrecht
  • Asielprocedure
  • B8/3
  • Opvang gedurende B8/3
  • Nederlands
 3. Language Dutch 168 reads WODC Op 1 juli 2010 is onder de noemer PIVA (Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure) een groot aantal maatregelen ingevoerd om de asielprocedure te verbeteren. De maatregelen moesten de asielprocedure sneller en tegelijk zo ...

  Op 1 juli 2010 is onder de noemer PIVA (Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure) een groot aantal maatregelen ingevoerd om de asielprocedure te verbeteren. De maatregelen moesten de asielprocedure sneller en tegelijk zorgvuldiger maken. Andere doelen waren dat de afwijzing van een asielverzoek vaker tot het vertrek van de asielzoeker uit Nederland zou leiden en minder vaak tot vervolgprocedures en het op straat belanden van de asielzoeker. Het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet, is ten behoeve van de evaluatie van de herziene procedure verricht. Bron: www.wodc.nl

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Asiel
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 4. 65 reads Language Dutch Het document bevat de artikelen van de asielprocedure.  Centrum Kinderhandel Mensenhandel 19 augustus 2014 Artikelen Asielprocedure De aanvraag Art. 36 Vw Artikel 36 De aanvraag tot het verlenen van: a. een verblijfsvergunning voor ...

  Het document bevat de artikelen van de asielprocedure. 

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Asiel
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 5. 13 okt 2014

  82 reads Language Dutch In het document wordt de asielprocedure beschreven.  Centrum Kinderhandel Mensenhandel 19 augustus 2014 De Asielprocedure 1. Inleiding Hier wordt de asielprocedure besproken De artikelen 29, 30 en 31 van de Vreemdelingenwet (Vw) st ...

  In het document wordt de asielprocedure beschreven. 

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Asiel
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 6. Language Dutch 149 reads European Migration Network In dit rapport, in opdracht van het Europees Migratie Netwerk, wordt beschreven hoe de identificatie, opsporing en doorverwijzing van slachtoffers van mensenhandel in de Nederlandse asiel- en gedwongen v ...

  In dit rapport, in opdracht van het Europees Migratie Netwerk, wordt beschreven hoe de identificatie , opsporing en doorverwijzing van slachtoffers van mensenhandel in de Nederlandse asiel- en gedwongen vertrekprocedure plaatsvindt. In het rapport wordt o.a. ingegaan op de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel en de signalering en identificatie van slachtoffers van mensenhandel in de asiel- en gedwongen vertrekprocedure.Op basis van dit rapport en de rapportages uit andere lidstaten heeft het Europees Migratie Netwerk een vergelijkend onderzoek gedaan naar de identificatie van slachtoffers van mensenhandel. Lees dit rapport hier

  Publicaties

  • Rapporten
  • Europees Migratie Netwerk
  • Asielprocedure
  • Mensenhandel
  • Identificatie(proces)
  • Mensenhandelrichtlijn EU (2011/36/EU)
  • Slachtofferrechten
  • Nederlands
 7. 78 reads Language Dutch blg-313711  kst-19637-1800 bijlage Rapportage Vreemdelingenketen Periode januari – december 2013 Rapportage Vreemdelingenketen Periode januari-december 2013 April 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Methodologie 5 1.2 De organisat ...

  blg-313711 kst-19637-1800 bijlage

  Publicaties

  • Rapporten
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 8. Afdeling Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag t (070) 361 97 23 f (070) 361 97 46 www.rechtspraak.nl De Staatssecretaris van Justitie Mw. Mr. N. Albayrak Postbus 20301 2500 EH Den Haag ...

  Publicaties

  • Brieven
  • Raad voor de rechtspraak afdeling ontwikkeling
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 9. Geachte mevrouw Albayrak, Bij brief van 28 januari 2009 (met kenmerk 5584750/09/6) is de ACVZ verzocht te adviseren over het concept-Wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en het ontwerp-Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit ...

  Publicaties

  • Brieven
  • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 3 Regioplan Beleidsonderzoek blg-30797 Auteurs: Inge van der Welle en Arend Odé  Regioplan publicatienummer 1867   OMVANG GEMEENTELIJKE NOODOPVANG AAN UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS- eindrapport- Inge van der Welle Arend Odé A ...

  blg-30797Auteurs: Inge van der Welle en Arend Odé Regioplan publicatienummer 1867 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • Asielprocedure
  • Opvang
  • Nederlands

Pagina's