Trefwoord

 • Jurisprudentie
 • kinderpornografisch materiaal
Resultaten 1 - 10 van totaal 10 resultaten
 1. 2 reads Court of Midden-Nederland Language Dutch De Rechtbank Midden-Nederland heeft een 20-jarige man veroordeeld voor mensenhandel. Het betreft het gedwongen in de prostitutie brengen van minderjarige slachtoffers. De rechtbank acht mensenhandel en mede ...

  De Rechtbank Midden-Nederland heeft een 20-jarige man veroordeeld voor mensenhandel. Het betreft het gedwongen in de prostitutie brengen van minderjarige slachtoffers. De rechtbank acht mensenhandel en medeplegen van onttrekking van een minderjarige aan het wettig gezag bewezen op basis van de volgende bewijsmiddelen: de consistente en gedetailleerde verklaringen van beide minderjarige slachtoffers, seksadvertenties van de slachtoffers op internet en telefoonanalyse van de verdachte. Hij heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van 32 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk en met 5 jaar proeftijd. De medeverdachte, ook een 20-jarige man, heeft 36 maanden gevangenisstraf gekregen waarvan 10 maanden voorwaardelijk en ook met een proeftijd van 5 jaar.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • kinderpornografisch materiaal
  • Gedwongen prostitutie
  • Bezit kinderporno
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Gerechtshof Den Haag Het gerechtshof Den Haag heeft verdachte veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf waarvan maanden voorwaardelijk en een proeftijd van vijf jaren wegens het in bezit hebben van aanzienlijke hoeveelhede ...

  Het gerechtshof Den Haag heeft verdachte veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf waarvan maanden voorwaardelijk en een proeftijd van vijf jaren wegens het in bezit hebben van aanzienlijke hoeveelheden kinderporno. Het gerechtshof Den Haag oordeelt als volgt.“De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van aanzienlijke hoeveelheden kinderporno, afgebeeld of opgeslagen op (digitaal) beeld- en filmmateriaal en hij heeft daar een gewoonte van gemaakt. Verder heeft verdachte films bevattende kinderporno-grafisch materiaal in het buitenland gekocht en deze in gekopieerde vorm binnen Nederland verstrekt aan een kennis/gelijkgezinde. De verdachte heeft hiermee de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik in ernstige mate geschonden. Door het downloaden/het bezit van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor deze productie worden jonge kinderen ernstig seksueel misbruikt en uitgebuit. Ten gevolge hiervan lopen deze kinderen dikwijls psychische schade op die gedurende lange tijd diepe sporen nalaat. Ook kunnen zij nog geruime tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie van de beelden. In de praktijk is namelijk gebleken dat een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, vrijwel onmogelijk blijvend van internet te verwijderen is en nog jarenlang kan opduiken. Voor een effectieve bestrijding van de vervaardiging van kinderpornografisch materiaal is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen en verspreiden, maar zeker ook degenen die kinderporno bezitten. Met zijn handelen heeft de verdachte niet alleen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de vervaardiging van kinderpornografisch materiaal, ook heeft hij, zo blijkt uit het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, absoluut geen inzicht getoond in de schade die het vervaardigen van dergelijke kinderporno aan de kinderen die daarbij zijn betrokken, wordt toegebracht. De verdachte heeft zich bij het verzamelen van dat kinderpornografisch materiaal kennelijk alleen laten leiden door het bevredigen van zijn eigen behoeften. Het gedrag van de verdachte verdient scherpe afkeuring en dient streng te worden bestraft.” 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Den Haag
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Kinderporno
  • kinderpornografisch materiaal
  • Pedofilie
  • Artikel 240b Sr
  • Recidivekans
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met de bijzondere voorwaarde van een contactverbod. De rechtba ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met de bijzondere voorwaarde van een contactverbod. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer vier maanden ontuchtige handelingen gepleegd met een meisje van veertien jaar oud. Verdachte was zelf destijds 38 jaar oud. Tijdens de eerste twee maanden bleef het bij tongzoenen, maar in de twee maanden daarna gingen de seksuele handelingen steeds verder totdat deze er op 29 april 2014 in zijn uitgemond dat verdachte eenmaal geslachtsgemeenschap heeft gehad met het slachtoffer. De handelingen hebben voornamelijk plaatsgevonden in of bij de bus van verdachte op de terugweg van de wekelijkse zanglessen van het slachtoffer. Daarnaast heeft verdachte - in ieder geval deels op zijn verzoek - van het slachtoffer tien tot vijftien kinderpornografische afbeeldingen ontvangen, die zij van zichzelf heeft gemaakt. Ook heeft hij haar ruim tien afbeeldingen van zijn eigen geslachtsdeel toegestuurd. Door zo te handelen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer, hetgeen in het algemeen door slachtoffers als zeer ingrijpend wordt ervaren en voor hen nadelige psychische gevolgen van lange duur met zich kan brengen. De rechtbank rekent verdachte deze feiten des te ernstiger aan omdat hij wist dat het slachtoffer enkele maanden eerder haar vader had verloren en verdachte zag als een vaderfiguur. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin het slachtoffer zich bevond. Hij heeft zich daarbij laten leiden door zijn eigen lustgevoelens en de belangen van het slachtoffer ernstig veronachtzaamd.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • kinderpornografisch materiaal
  • Ontuchtelijke handelingen
  • Contactverbod
  • Inbreuk op de geestelijke en lichamelijke integriteit
  • Minderjarige
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel legt aan verdachte een gevangenisstraf van 18 maanden en TBS met voorwaarden op wegens het in bezit hebben en delen van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelt als vo ...

  De rechtbank Overijssel legt aan verdachte een gevangenisstraf van 18 maanden en TBS met voorwaarden op wegens het in bezit hebben en delen van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelt als volgt.“Bij de productie van kinderpornografisch materiaal worden (veelal ook zeer jonge) kinderen op brute, vergaande en aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische en lichamelijke schade) voor de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door zijn handelen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van een markt waarop dergelijk verwerpelijk materiaal wordt aangeboden en voor de productie waarvan kinderen ook feitelijk worden misbruikt.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Kinderporno
  • kinderpornografisch materiaal
  • Pedofilie
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Dierenporno
  • Autisme spectrum stoornis
  • Psychische en lichamelijke schade
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 20 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 5 jaren wegens bezit en delen van kinderpornografisch mat ...

  De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 20 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 5 jaren wegens bezit en delen van kinderpornografisch materiaal en bezit van dierenpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft gedurende een periode van ruim vier jaren een gewoonte gemaakt van het in bezit hebben en delen van kinderpornografisch materiaal en het bezit van dierenpornografisch materiaal. Bij de productie van kinderpornografisch materiaal worden (zeer jonge) kinderen op brute, vergaande en aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zowel psychisch als lichamelijk zeer nadelige gevolgen kan hebben voor de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door zijn handelen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van een markt waarop dergelijk materiaal wordt aangeboden en voor welke markt wordt geproduceerd door middel van het misbruiken van kinderen. “

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Kinderporno
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarigen
  • Dierenporno
  • Defence for Children
  • Dierenpornografisch materiaal
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 567 dagen, waarvan 360 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren wegens (poging tot) verleiding en schennis van d ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 567 dagen, waarvan 360 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren wegens (poging tot) verleiding en schennis van de eerbaarheid van minderjarigen. Teven dient is de verdachte schade te vergoeden De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan (poging tot) verleiding en schennis van de eerbaarheid. Verdachte is daarbij zeer planmatig en doordacht te werk gegaan. De rechtbank tilt zwaar aan deze feiten. Door zijn handelen heeft verdachte ter bevrediging van zijn eigen lustgevoelens inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de minderjarige slachtoffers. De slachtoffers waren door hun jeugdige leeftijd kwetsbaar en hebben de consequenties van hun handelen niet volledig kunnen overzien. Naar bekend mag worden verondersteld, kan een dergelijk vergaand seksueel contact op die leeftijd voor de slachtoffers nadelige gevolgen op emotioneel en seksueel vlak met zich meebrengen. Dit alles weegt in het nadeel van verdachte.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarigen
  • Ontuchtige Handelingen
  • Inbreuk op lichamelijke en geestelijke integriteit
  • Schennis van de eerbaarheid
  • Verleiding
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren wegens in het bezit zijn van kinderpornografisch materiaal ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren wegens in het bezit zijn van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelde als volgt. "Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij als bezitter van kinderporno de vraag hiernaar mede in stand heeft gehouden. Verdachte heeft hierdoor indirect bijgedragen aan het seksueel misbruik van kinderen ten behoeve van de productie van kinderporno. Het hoeft geen betoog dat dit misbruik kan leiden tot grote psychische, emotionele en lichamelijke schade bij de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun ontwikkeling. De afgebeelde personen kunnen nog jaren later geconfronteerd worden met de afbeeldingen die via het internet worden verspreid."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 8. Language Dutch 7 reads Court of Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk wegens een gewoonte maken van het bezit en vervaardigen van kinderporno. De ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk wegens een gewoonte maken van het bezit en vervaardigen van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een gewoonte maken van het vervaardigen en het in bezit hebben van kinderporno. Ook heeft hij een kinderpornografische afbeelding verspreid. Verdachte heeft minderjarige meisjes op straat en via Facebook benaderd en bij hen aangegeven dat hij een fotoreportage van ze wilde maken, zodat ze mogelijk als model werk konden vinden. Tijdens deze fotoreportages heeft verdachte vervolgens de meisjes overgehaald om zich met een (deels) ontbloot bovenlichaam te laten fotograferen. Verdachte heeft deze kinderporno voor zijn eigen genot gemaakt en op de computer geplaatst. Hij heeft een van deze foto's naar een ander minderjarig meisje gezonden. Verdachte heeft door het maken van deze kinderpornografische foto's van minderjarigen, die aan het begin van hun pubertijd dan wel in hun pubertijd zijn, hun persoonlijke levenssfeer geschonden en mogelijk hun seksuele en persoonlijke ontwikkeling verstoord. Uit de verklaring van een van de slachtoffers blijkt ook dat zij hier veel psychische problemen aan heeft overgehouden. De rechtbank rekent dit verdachte aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren wegens het plegen van ontucht. De rechtban ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren wegens het plegen van ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer 3,5 jaar schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige (puber) jongen waarbij sprake is geweest van seksueel binnendringen van het lichaam. Verdachte heeft in elk geval eenmaal van de ontuchtige handelingen met de minderjarige jongen foto-opnames gemaakt en deze opnames gedurende lange tijd in bezit gehad. De rechtbank tilt zwaar aan deze feiten. Door zijn handelen heeft verdachte ter bevrediging van zijn eigen lustgevoelens inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het minderjarige slachtoffer. Het slachtoffer was door zijn jeugdige leeftijd kwetsbaar en heeft de consequenties van zijn handelen niet volledig kunnen overzien en naar bekend mag worden verondersteld kan een dergelijk verregaand seksueel contact op die leeftijd voor het slachtoffer nadelige gevolgen op emotioneel en seksueel vlak met zich meebrengen. Het feit dat verdachte van de ontuchtige handelingen ook opnames heeft gemaakt acht de rechtbank evenzeer laakbaar. “

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarig
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 3 Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 23 maanden (waarvan 8 maanden voorwaardelijk) met een proeftijd van 3 jaren wegens het bezit van kinderpornografisch materiaal. ...

  De rechtbank Gelderland veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 23 maanden (waarvan 8 maanden voorwaardelijk) met een proeftijd van 3 jaren wegens het bezit van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte stelt dat hij op zoek was naar “bewijs” van seksueel misbruik van zijn kleinzoon. De waarheid daarvan kan in het midden blijven. Door het zoeken, bekijken en uitwisselen van kinderporno via internet heeft verdachte er immers aan meegewerkt dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en ook worden bevorderd. Het is algemeen bekend dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Kinderpornografie
  • Strafrecht
  • Kinderporno
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarige
  • Nederlands