• Jurisprudentie
 • Rechtbank Groningen
Resultaten 1 - 4 van totaal 4 resultaten
 1. 4 Rechtbank Groningen Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft een jonge vrouw uit het buitenland over laten komen en in de prostitutie in Nederland laten werken. Verdac ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft een jonge vrouw uit het buitenland over laten komen en in de prostitutie in Nederland laten werken. Verdachte heeft het slachtoffer gedurende meerdere jaren in de prostitutie uitgebuit, wat veelal gepaard ging met geweld. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij, ondanks een eerdere veroordeling wegens mensenhandel, zich vrijwel meteen na invrijheidsstelling van deze gevangenisstraf weer met mensenhandel ging bezighouden.    

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Groningen
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Tegenstrijdige verklaringen
  • Prostitutie
  • Nederlands
 2. 4 Rechtbank Groningen Taal Nederlands De rechtbank Groningen oordeelt dat verdachte zich schuldig gemaakt heeft aan mensenhandel. Echter geeft de rechtbank aan dat er geen sprake is van een uitbuitingssituatie, waardoor verdachte moet worden ...

  De rechtbank Groningen oordeelt dat verdachte zich schuldig gemaakt heeft aan mensenhandel. Echter geeft de rechtbank aan dat er geen sprake is van een uitbuitingssituatie, waardoor verdachte moet worden vrijgesproken. De rechtbank oordeelt:'Door het meenemen van [betrokkene] om haar in Nederland als prostituee te laten werken, heeft verdachte zich onder de gegeven omstandigheden schuldig gemaakt aan mensenhandel, hetgeen in beginsel een zeer ernstig feit is. Het doel van vervolging op grond van artikel 273f, eerste lid, Sr, is het bestrijden van uitbuiting van personen. Nu in deze zaak echter niet van enige uitbuitingssituatie is gebleken, is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte geen straf of maatregel moet worden opgelegd.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Groningen
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Uitbuiting
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 3. 4 Rechtbank Groningen Taal Nederlands Verdachte wordt door de rechtbank Groningen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden wegens mensenhandel en mensensmokkel. De rechtbank oordeelt: 'Hoewel in deze zaak niet ...

  Verdachte wordt door de rechtbank Groningen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden wegens mensenhandel en mensensmokkel. De rechtbank oordeelt:'Hoewel in deze zaak niet is gebleken dat [betrokkene] tot prostitutie is gedwongen in de klassieke betekenis van het woord, bevindt zich in het dossier informatie waaruit aannemelijk wordt dat hier een situatie van vrouwenhandel bestaat. De rechtbank wijst op het gegeven dat [betrokkene] niet in het bezit was van persoonlijke bescheiden, als haar identiteitskaart en bankpas, en de aanwezigheid van telefoonnummers in de contactenlijst van de mobiele telefoons van verdachte en zijn medeverdachte die duiden op deze betrokkenheid. Bijvoorbeeld de nummers van meerdere seksclubs (in Nederland en Duitsland) en het nummer van een wegens vrouwenhandel veroordeelde persoon. Tevens hebben verdachte en zijn mededader zich schuldig gemaakt aan mensensmokkel, waarmee het algemeen belang van de staat in het geding is.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Groningen
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 4. 5 Rechtbank Groningen Taal Nederlands Verdachte is door de rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar wegens medeplegen van mensenhandel. Verdachte en medeverdachten (vrouw en dochter) hebben de slachtoffer ...

  Verdachte is door de rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar wegens medeplegen van mensenhandel. Verdachte en medeverdachten (vrouw en dochter) hebben de slachtoffers misleid door hen te doen geloven dat zij in Nederland veel geld in de prostitutie konden verdienen, meer dan in Hongarije. De rechtbank oordeelde:'Vanaf het ogenblik waarop de vrouwen met hun werkzaamheden op de voor hen door verdachte en/of zijn mededaders bepaalde plaats aanvingen, zijn zij door verdachte en/of zijn mededaders onder druk gezet, in een afhankelijke positie gemanoeuvreerd en is op hen intensieve controle uitgeoefend. Hierdoor konden zij niet meer over hun dagindeling, bewegingsvrijheid en inkomsten beschikken noch naar eigen inzicht de aard en de duur van hun werkzaamheden bepalen.' En:'Door zich op deze wijze ten koste van hen te verrijken, hebben verdachte en zijn mededaders afbreuk gedaan aan de waardigheid van deze vrouwen en hun lichamelijke integriteit geschaad.'   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Groningen
  • Strafrecht
  • Nederlands