• Jurisprudentie
 • Rechtbank Zwolle-Lelystad

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 18 resultaten
 1. 4 Rechtbank Zwolle-Lelystad Taal Nederlands De rechtbank veroordeelt verdachte wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelt: 'Door een eenentwintigjarige vrouw in een afhank ...

  De rechtbank veroordeelt verdachte wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelt:'Door een eenentwintigjarige vrouw in een afhankelijke situatie te brengen en te houden heeft verdachte zich, weliswaar gedurende een relatief korte periode, schuldig gemaakt aan mensenhandel. Een ernstig misdrijf, dat gezien kan worden als een vorm van hedendaagse slavernij. Weliswaar heeft verdachte zich niet schuldig gemaakt aan geweld of dreiging met geweld, echter de rechtbank is van oordeel dat verdachte door zijn daden heeft aangetoond weinig respect te hebben voor andermans welbevinden en verdachte heeft daarbij zijn eigen gewin voorop gesteld.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. 4 Rechtbank Zwolle-Lelystad Taal Nederlands Verdachte wordt door de rechtbank vrijgesproken wegens mensenhandel in de prostitutie. De rechtbank oordeelt onder andere dat dwang niet voldoende is bewezen: 'De rechtbank overweegt dat niet ...

  Verdachte wordt door de rechtbank vrijgesproken wegens mensenhandel in de prostitutie. De rechtbank oordeelt onder andere dat dwang niet voldoende is bewezen:'De rechtbank overweegt dat niet genoegzaam is gebleken dat verdachte(slachtoffer) heeft gedwongen of bewogen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling. Als(slachtoffer) al is gedwongen of bewogen om werkzaam te zijn in (naam club) dan kan niet worden vastgesteld dat verdachte hierin een rol heeft gehad of dat sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en vorenbedoelde anderen. Evenmin kan worden vastgesteld dat verdachte wist, dan wel redelijkerwijs moest vermoeden dat(slachtoffer) zich door middel van dwang of beïnvloeding beschikbaar heeft gesteld voor het werk in de prostitutie. Dientengevolge zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het onder 1.3 ten laste gelegde.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 3. 5 Rechtbank Zwolle-Lelystad Taal Nederlands Verdachte wordt vrijgesproken wegens mensenhandel. De rechtbank oordeelt: 'Enkel in het geval dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat sprake was van een uitbuitingssituatie va ...

  Verdachte wordt vrijgesproken wegens mensenhandel. De rechtbank oordeelt: 'Enkel in het geval dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat sprake was van een uitbuitingssituatie van (slachtoffer) of dat (mededader 1) het oogmerk had die (slachtoffer) uit te buiten, zou verdachte kunnen worden aangerekend dat hij actief heeft meegewerkt aan het vinden van een werkplek in de prostitutie voor (slachtoffer). Van deze wetenschap of omstandigheden waaruit zou moeten volgen dat verdachte redelijkerwijs had moeten weten dat (slachtoffer) in een situatie van uitbuiting terecht zou komen, is echter niet gebleken. En:'Verdachte heeft verklaard dat hij geen aanwijzingen heeft gehad waardoor hij redelijkerwijs kon vermoeden dat (slachtoffer) door een van de genoemde middelen is gedwongen of bewogen tot het verrichten van seksuele diensten met of voor een derde tegen betaling. Anders dan de verklaring van (slachtoffer) geeft het procesdossier geen blijk van het tegendeel. Naar het oordeel van de rechtbank staat hiermee onvoldoende vast dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat (slachtoffer) door één of meer van de genoemde middelen is gedwongen of bewogen tot het verrichten van werkzaamheden in de prostitutie.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 4. 5 Rechtbank Zwolle-Lelystad Taal Nederlands De rechtbank Zwolle-lelystad heeft verdachte vrijgesproken van mensenhandel. In de tenlastelegging kwam naar voren dat verdachte een Roemeen onder slechte omstandigheden liet werken van waaruit dez ...

  De rechtbank Zwolle-lelystad heeft verdachte vrijgesproken van mensenhandel. In de tenlastelegging kwam naar voren dat verdachte een Roemeen onder slechte omstandigheden liet werken van waaruit deze persoon zich niet kon onttrekken. De rechtbank oordeelde: 'Het dossier biedt voorts geen aanknopingspunten voor de stelling dat [slachtoffer] heeft gewerkt onder slechte werkomstandigheden en evenmin dat het voor [slachtoffer] onmogelijk was om zich aan de situatie waarin hij zich bevond te onttrekken. Vastgesteld kan worden dat [slachtoffer] zelf over zijn paspoort beschikte en dat hij naar eigen zeggen vrij was om eerder naar Roemanie terug te keren. Ten slotte is onvoldoende gebleken dat [slachtoffer] in een sociaal isolement verkeerde. Deze omstandigheden tezamen genomen leiden tot het oordeel dat wellicht gezegd kan worden dat [slachtoffer] werkzaam is geweest onder omstandigheden die naar Nederlandse maatstaven minder gebruikelijk waren maar niet zodanig dat zonder meer van uitbuiting gesproken moet worden.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 5. 5 Rechtbank Zwolle-Lelystad Taal Nederlands Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft volgens de rechtbank Zwolle-Lelystad zijn vriendin ruim vijf jaar gedwongen in de prostitutie ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft volgens de rechtbank Zwolle-Lelystad zijn vriendin ruim vijf jaar gedwongen in de prostitutie te werken. Verdachte moet een schadevergoeding betalen van €105.000,- ten behoeve van het slachtoffer. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. 5 Rechtbank Zwolle-Lelystad Taal Nederlands De rechtbank verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk voor twee ten laste gelegde feiten in een zeden- en mensenhandelzaak. De rechtbank concludeert dat er in het voorbereidend onderzoek ...

  De rechtbank verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk voor twee ten laste gelegde feiten in een zeden- en mensenhandelzaak. De rechtbank concludeert dat er in het voorbereidend onderzoek fouten zijn gemaakt:'De rechtbank stelt vast dat de essentiële informatieve gesprekken met aangeefsters welke zijn gevoerd voorafgaand aan de respectieve aangiftes niet zijn vastgelegd, zodat het voor de rechtbank niet toetsbaar is wat er in die gesprekken is gezegd noch hoe de vraagstelling is geweest. Voorts is er naar het oordeel van de rechtbank regelmatig sprake van een sturende vraagstelling door de verbalisanten, hetgeen kan blijken uit het feit dat er frequent gebruik wordt gemaakt van een zo gesloten of suggestieve vraagstelling, dat de antwoorden slechts één richting uit konden gaan.'     

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Niet-ontvankelijk
  • Nederlands
 7. Language Dutch 39 reads Court of Zwolle-Lelystad Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel. ECLI:NL:RBZLY:2011:BV7611 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 01-12-2011 Datum publicatie 02-03-2012 Zaaknummer 07. 976431-07 Rechtsgebieden S ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 8. Language Dutch 47 reads Court of Zwolle-Lelystad Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel. ECLI:NL:RBZLY:2011:BV2809 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 01-12-2011 Datum publicatie 03-02-2012 Zaaknummer 07/976431-07 Rechtsgebieden St ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 9. Language Dutch 49 reads Court of Zwolle-Lelystad Verdachte wordt tot een gevangenisstraf van 6 maanden veroordeeld voor het plegen van mensensmokkel. ECLI:NL:RBZLY:2011:BR5079 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 16-08-2011 Datum publicatie ...

  Verdachte wordt tot een gevangenisstraf van 6 maanden veroordeeld voor het plegen van mensensmokkel.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 10. Language Dutch 56 reads Court of Zwolle-Lelystad Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaren voor het plegen van mensenhandel.   ECLI:NL:RBZLY:2011:BR5056 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 16-08-2011 Datum publicatie ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaren voor het plegen van mensenhandel. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Nederlands

Pagina's