• Jurisprudentie
 • Irak
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. Language Dutch 101 reads De rechtbank (Maastricht, 25 april 2006, AWB 06/18336) heeft het beroep tegen vreemdelingenbewaring gegrond verklaard en schadevergoeding toegekend. De minister klaagt dat de rechtbank door te overwegen dat de vreemdeling niet in ...

  De rechtbank (Maastricht, 25 april 2006, AWB 06/18336) heeft het beroep tegen vreemdelingenbewaring gegrond verklaard en schadevergoeding toegekend. De minister klaagt dat de rechtbank door te overwegen dat de vreemdeling niet in bewaring had mogen worden gesteld, nu hij een asielaanvraag wilde indienen, heeft miskend dat de vreemdeling pas twee dagen na zijn inbewaringstelling asiel heeft aangevraagd en daartoe eerder geen blijk heeft gegeven.Uit de verklaringen van de vreemdeling blijkt dat hij de Iraakse nationaliteit heeft maar geen paspoort en dat hij zijn land is ontvlucht. Hieruit in samenhang met de toen bekende feiten heeft de minister niet hoeven aannemen dat de vreemdeling asiel heeft willen aanvragen. De grief slaagt. Hoger beroep gegrond. Doende wat de rechtbank had behoren te doen, oordeelt de Afdeling dat op grond van de asielaanvraag de grondslag voor de inbewaringstelling is gewijzigd.Toegevoegd is dat de vreemdeling zich heeft bediend van een of meer aliassen. De minister heeft, nu de vreemdeling zijn nationaliteit en identiteit niet kan staven met documenten, mede gezien de andere gronden, in redelijkheid kunnen stellen dat de openbare orde de bewaring vorderde en da termen aanwezig waren om de bewaring op een andere grondslag voor te zetten, nadat de vreemdeling asiel had aangevraagd.De minister heeft niet gehandeld in strijd met paragraaf A5/5.3.3.6 Vc 2000. Dat de vreemdeling naar gesteld nog als getuige van mensensmokkel zal worden gehoord, kan ook evenmin leiden tot het oordeel dat inbewaringstelling onrechtmatig is, nu dit niet betekent dat zicht op uitzetting ontbreekt. Beroep alsnog ongegrond. (JV 2006/316 m.nt Baudoin)

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Irak
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands