• Publicaties
 • Kindermishandeling
Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
 1. Taal Nederlands Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) Uit voorwoord:   Het jaar 2016 was een gedenkwaardig jaar. Het Meldpunt Kinderporno ging verder onder de naam Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Het Meldpunt zelf v ...

  Uit voorwoord: Het jaar 2016 was een gedenkwaardig jaar. Het Meldpunt Kinderporno ging verder onder de naam Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Het Meldpunt zelf vierde haar 20-jarig bestaan, wat aanleiding was tot het uitbrengen van een mooie flyer over 20 jaar strijd tegen online kindermisbruik. Het EOKM is nu de paraplu waaronder de programma’s Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl, Stop it Now! en Meldkindersekstoerisme.nl vallen, de plek waar alle kennis samenkomt.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)
  • Kindersekstoerisme
  • Kindermishandeling
  • Kinderporno
  • Nederlands
 2. 190 reads WODC Language Dutch Deze publicatie van het WODC bevat de resultaten van een onderzoek waarbij de beleidsdirectie Directie Justitieel Jeugdbeleid heeft verzocht na te gaan of het mogelijk is om de vervolgde plegers van kindermishandeling op te n ...

  Deze publicatie van het WODC bevat de resultaten van een onderzoek waarbij de beleidsdirectie Directie Justitieel Jeugdbeleid heeft verzocht na te gaan of het mogelijk is om de vervolgde plegers van kindermishandeling op te nemen in de Recidivemonitor. Vaste bron voor de metingen van de Recidivemonitor is de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD). Via de OBJD heeft het WODC toegang tot de volledige strafrechtelijke carrières van personen die in Nederland als verdachte in aanraking kwamen met justitie. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of op basis van de OBJD een volledig dan wel representatief beeld kan worden verkregen van de strafrechtelijke carrière van personen die op OM-niveau verdacht werden van kindermishandeling. Vraag die aan de orde komt is of er voldoende aantallen voorhanden zijn voor statistische analyse. Omdat er vaker verzoeken binnenkomen over het onderzoeksmatig volgen van specifieke dader-groepen en de delicten thematisch gezien overeenkomsten vertonen, richt dit onderzoek de aandacht naast kindermishandeling ook op seksueel geweld tegen kinderen en mensenhandel, welke samen de drie kerndelicten vormen.In de conclusie komt het volgende naar voren over de haalbaarheid voor recidivemeting bij het delicttype mensenhandel:'In overeenstemming met berichtgevingen in de media over de moeite om mensenhandel bewezen te krijgen (e.g. Jorritsma & Steenbergen, april 2014), zien wij bij gevallen van dit delict een groot aantal vrijgesproken verdachten in de OBJD. De aantallen daders met een geldige afdoening zijn daarom relatief gering. Dit belemmert mogelijk het doen van statistische analyses. Om de groep te vergroten naar een statistisch adequaat formaat zouden de daders kunnen worden aangevuld met verdachten die (uiteindelijk) werden vrijgesproken of wiens zaak werd afgedaan met een technische uitspraak of sepot. Een dergelijke inclusie komt vaker voor, bijvoorbeeld in het recidiveonderzoek onder ex-gedetineerden (Wartna et al., 2012). Waar mogelijk moet apart over de twee groepen worden gerapporteerd. Zo kan worden gecontroleerd of er verschillen zijn in het recidivegedrag en kan het statistisch effect van de inclusie van vrijgesproken verdachten worden ingeschat. Bij mensenhandel hebben we geen twijfels over de representativiteit van de in de OBJD geregistreerde gevallen. Alle gevallen van mensenhandel hebben hun eigen, exclusieve wetsartikel en dat betekent dat we alle gevallen die zich op OM-niveau hebben voorgedaan kunnen detecteren in de OBJD.' 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • WODC
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Seksueel geweld
  • Kinderhandel
  • Kindermishandeling
  • Nederlands
 3. Language Dutch 52 reads International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) This report highlights the similarities and differences child sexual abuse (CSA) and child sexual exploitation (CSE) has on the health of a victim. There is a lack o ...

  This report highlights the similarities and differences child sexual abuse (CSA) and child sexual exploitation (CSE) has on the health of a victim. There is a lack of information and understanding about the health impacts victims suffer and how to treat them. The report anayzles the different health outcomes for victims of sexual abuse and exploitation and makes recomendations for the future. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderhandel
  • Uitbuiting
  • Kindermishandeling
  • Seksuele uitbuiting
  • Engels
 4. Language Dutch 25 reads International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) This report explores the link between child (or early) marriage and child sexual exploitation. The goal is to provide a broad overview of the issue, its causes and e ...

  This report explores the link between child (or early) marriage and child sexual exploitation. The goal is to provide a broad overview of the issue, its causes and effects, and the differing legal treatment of child marriage, with a focus on four countries in the Middle East/North Africa region: Afghanistan, Egypt, Iran and Yemen. In addition to the country profiles, the report also presents several recommendations for future action in the region.

  Publicaties

  • Rapporten
  • International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Huwelijk
  • Kinderhandel
  • Kindermishandeling
  • Engels
 5. 37 reads International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) Language Dutch This report explains Russia's laws on child sexual abuse and exploitation and the reasoning why the Russian Federation has delayed ratification of the Optional ...

  This report explains Russia's laws on child sexual abuse and exploitation and the reasoning why the Russian Federation has delayed ratification of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography and the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Rusland
  • International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderhandel
  • Kindermishandeling
  • Seksuele uitbuiting
  • Engels
 6. Language Dutch 57 reads National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) The fifth edition of this book, authored by Kenneth V. Lanning and produced in cooperation with the FBI, is an ...

  The fifth edition of this book, authored by Kenneth V. Lanning and produced in cooperation with the FBI, is an investigative tool for law enforcement and child protection professionals investigating child sexual exploitation cases. It provides investigative strategies, the characteristics of offenders and the difficulties often encountered in cases of child sexual exploitation. The book analyzes different types of exploitation including acquaintance-exploitation, child pornography, technology-facilitated exploitation (including sexting). 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)
  • National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)
  • Grooming
  • Sexting
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderhandel
  • Sexting
  • Kinderporno(grafie)
  • Kindermishandeling
  • Engels
 7. 10 Terre des Hommes Nederland Taal Nederlands This report is the most comprehensive study on Webcam Child Sex Tourism (WCST) undertaken to date. Four Terre des Hommes Netherlands researchers spent 10 weeks posing as prepubertal Filipino girl ...

  This report is the most comprehensive study on Webcam Child Sex Tourism (WCST) undertaken to date. Four Terre des Hommes Netherlands researchers spent 10 weeks posing as prepubertal Filipino girls on 19 public chat rooms. During that short period, a total of 20,172 predators from 71 countries committed crimes by soliciting researchers, whom the predators believed to be minors, for paid webcam sex performances. But 20,172 crimes in a sample of 19 chat rooms likely reflects only a small fraction of the number of crimes actually taking place every day when we consider the US Federal Bureau of Investigation’s estimates that there are 40,000 online chat rooms on which predators lurk. Moreover, WCST takes place on social networking sites, adult webcam sites and online dating sites, in addition to chat rooms. It is likely that WCST takes place tens of thousands of times each day:'However, the findings of our research, while alarming, only provide a small glimpse into how vast the phenomenon of WCST actually is. While we cannot extrapolate conclusions about the global prevalence of WCST, we do prove that there is a very high incidence of predators seeking WCST on 19 public chat rooms in a 10-week period. Furthermore, based on our analysis of trends in technological developments and other forms of child sexual exploitation, we predict that the WCST trade will continue to grow and spread to other countries if governments around the world do not take immediate action. If action is not taken, we fear that WCST will spiral as far out of control as the online child pornography industry, which is now a multi-billion dollar international trade that law enforcement agencies cannot reign in.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Filipijnen
  • Terre des Hommes Nederland
  • Webcam Child Sex Tourism (WCST)
  • Kinderporno(grafie)
  • Kindersekstoerisme
  • Kindermishandeling
  • Engels
 8. 8 BSAF Terre des Hommes Nederland Taal Nederlands Een studie naar de naleving van het VN Kinderrechtenverdrag in Bangladesh in 2012. �� � � July 2013 �� � � ���������� ��� � ��� ����������� ������ � � � � � � � � ���� � ������ ��������� �� � ...

  Een studie naar de naleving van het VN Kinderrechtenverdrag in Bangladesh in 2012.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Bangladesh
  • Terre des Hommes Nederland
  • BSAF
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderarbeid
  • Kinderhandel
  • Kindermishandeling
  • Engels
 9. 44 reads Language Dutch Om de voortgang van de acties van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie uit het Actieplan Kinderen veilig 2012­2016 te kunnen volgen, heeft de Taskforce een monitor ontwikkeld. Voor u li ...

  Om de voortgang van de acties van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie uit het Actieplan Kinderen veilig 2012­2016 te kunnen volgen, heeft de Taskforce een monitor ontwikkeld. Voor u ligt de tweede monitor. In deze monitor wordt, net als bij de nulmeting van november 2012, de voortgang per actie uit het Actieplan beschreven.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Kindermishandeling
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands