Trefwoord

 • Publicaties
 • Seksueel geweld

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 11 resultaten
 1. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Taal Nederlands Afgelopen week is de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 verschenen, waarin in beeld is gebracht hoeveel kinderen slachtoffer worden van ...

  Afgelopen week is de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 verschenen, waarin in beeld is gebracht hoeveel kinderen slachtoffer worden van seksueel geweld en hoe hun weg verloopt naar de hulpverlening. Momenteel wordt nog niet geregistreerd wat de aanleiding is van jeugdhulp. In samenwerking met het CBS heeft de Nationaal Rapporteur een onderzoek uitgevoerd om de aanleiding van de jeugdhulp te achterhalen. Wanneer seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, worden er beslissingen gemaakt door en over het slachtoffer. Deze beslissingen worden in de monitor besproken. Daarnaast worden de beleidsmatige beslissingen van de laatste jaren weergegeven. Uit de monitor blijkt onder andere dat 85 procent van de meisjes in de gesloten jeugdhulp hier terecht is gekomen vanwege seksueel geweld. Naar aanleiding van de bevindingen die in de monitor naar voren komen, heeft de Nationaal Rapporteur een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het opnemen van de aanleiding van de jeugdhulp in de Beleidsinformatie Jeugd.De factsheet van de Slachtoffermonitor is hier te vinden: https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Nationaal%20Rapporteur%20-%20Slachtoffermonitor%20seksueel%20geweld%20tegen%20kinderen%202016%20-%20factsheet_tcm23-335178.pdf 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minderjarigen
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Seksueel geweld
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. Amnesty International Taal Nederlands Op 17 april 2018 publiceert Amnesty International het rapport "The Condemned: Women and Children Isolated, Trapped and Exploited in Iraq". Amnesty deed onderzoek in acht vluchtelingenkampen in ...

  Op 17 april 2018 publiceert Amnesty International het rapport "The Condemned: Women and Children Isolated, Trapped and Exploited in Iraq". Amnesty deed onderzoek in acht vluchtelingenkampen in Irak. Iraakse vrouwen en kinderen die vermeende banden hebben met Islamitische Staat worden daar gevangengehouden. Een groot aantal vrouwen wordt hier blootgesteld aan seksueel geweld, inclusief verkrachting en seksuele exploitatie. Veiligheidstroepen, bewakers en leden van gewapende groeperingen die in en bij de kampen werken maken misbruik van hun positie en halen voordeel uit de armoede en isolatie van de vrouwen.Bron: https://www.amnesty.nl/actueel/irak-is-vrouwen-en-kinderen-in-kampen-gevangen-seksueel-uitgebuit-en-hulp-onthouden

  Publicaties

  • Publicaties
  • Irak
  • Amnesty International
  • Overige uitbuiting
  • Seksuele uitbuiting
  • Amnesty International
  • Verkrachting
  • Seksueel geweld
  • Nederlands
 3. Language Dutch 37 reads United Nations Population Fund MISP: Adolescents and Sexual Violence Fact Sheet "During an acute emergency, incidents of sexual violence, including rape, sexual abuse and sexual exploitation, are likely to increase. Adolescent ...

  MISP : Adolescents and Sexual Violence Fact Sheet"During an acute emergency, incidents of sexual violence, including rape, sexual abuse and sexual exploitation, are likely to increase. Adolescents who are faced with poverty or separation from their families or communities as a result of an emergency situation are at risk of sexual violence. They may be coerced to provide sex in exchange for food, clothing, security, or other necessities, or they may sell sex to earn money for what they or their families need. Adolescent girls, especially if they are unaccompanied or have the responsibility of caring for younger siblings, are at risk of rape and SEA because of their dependence on others for survival, because of their limited decision-making power, and because of their limited ability to protect themselves.14 In addition, young girls may be subject to forced early marriage or trafficking by their families because of economic hardship. Existing sex- and age-related power disparities may become more prominent in an emergency setting. Despite the social upheaval that occurs during a crisis, adolescent girls may be expected to sustain cultural norms, such as modesty and virginity; if they fail to do so, they are at risk of violence from men within their homes or the community."The Minimum Initial Service Package (MISP) for reproductive health (RH) is a coordinated set of priority activities designed to prevent and manage the consequences of sexual violence; reduce HIV transmission; prevent excess maternal and newborn morbidity and mortality; and plan for comprehensive RH services.  

  Publicaties

  • Artikelen
  • United Nations Population Fund
  • Adolescenten
  • Exploitatie
  • Psychische en lichamelijke schade
  • Eerwraak
  • Seksueel geweld
  • Verkrachting
  • Nederlands
 4. 1 read Language English The Law and Freedom Foundation of 'mosque buster' lawyer Gavin Bobby has just published a comprehensive report on the UK grooming gangs. Entitled "Easy Meat – Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery", the ...

  The Law and Freedom Foundation of 'mosque buster' lawyer Gavin Bobby has just published a comprehensive report on the UK grooming gangs. Entitled "Easy Meat – Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery", the report examines in detail; what these gangs do; the chronology of the problem; institutional failure and the abuse of the narrative of racism; the Islamic cultural background and the scale of the problem. The report establishes that 20 years ago childcare professionals dealing with the schoolgirl victims made recommendations which could have protected them, but these steps have never been implemented.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verenigd Koninkrijk
  • Grooming
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Grooming
  • Seksueel geweld
  • Kinderhandel
  • Engels
 5. Taal Nederlands 3 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Rein van Duijn heeft voor het CKM een artikel over rappende mensenhandelaren geschreven en deze is gepubliceerd in het kwartaalvakblad 'Jeugdbeleid'. In de afgelopen jar ...

  Rein van Duijn heeft voor het CKM een artikel over rappende mensenhandelaren geschreven en deze is gepubliceerd in het kwartaalvakblad 'Jeugdbeleid'. In de afgelopen jaren zijn er meerdere Nederlandse rappers veroordeeld voor mensenhandel binnen de prostitutie. Op radio en internet zijn meerdere rapteksten te horen waarbij deze rappers verwijzen naar hun ‘bitches’ die geld voor ze verdienen. Bij het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) roept dit een aantal vragen op. Zijn de rapteksten opzichzelfstaande uitingen van enkele veroordeelde mensenhandelaren of zijn deze rapteksten te plaatsen in een bredere context van toenemende seksualisering en stereotypering in zowel de rapcultuur als de maatschappij? En wat zijn de mogelijke effecten van deze seksualisering en stereotypering op de manier waarop jongens kijken en zich gedragen jegens vrouwen? Het artikel geeft een beschouwing van relevante bestaande wetenschappelijke literatuur en vormt een aanzet tot de beantwoording van deze vragen en pleit bovendien voor meer aandacht voor de seksuele gelijkheid en relationele vorming bij jongeren.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Nederland
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Loverboyproblematiek
  • Daders
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Belemmering gezonde seksuele ontwikkeling
  • Mensenhandel
  • Seksueel geweld
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Save the Children Dit rapport is gemaakt op basis van onderzoek en interviews. Dit rapport is niet bedoeld om een uitgebreide analyse van de complexe situatie van de gevluchte Syrische meisjes en kindhuwelijken te geven. Het ...

  Dit rapport is gemaakt op basis van onderzoek en interviews. Dit rapport is niet bedoeld om een uitgebreide analyse van de complexe situatie van de gevluchte Syrische meisjes en kindhuwelijken te geven. Het geeft juist een overzicht van de bedreigingen welke deze meisjes onder ogen zien.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Save the Children
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kindhuwelijk
  • Mensenrechten
  • Kindbruid
  • Vluchtelingen
  • Dwang
  • Seksueel geweld
  • Isolatie
  • Zwangerschap
  • Engels
 7. Taal Engels Abstract: 'Assessment for mental disorders should be part of re-integration follow-up care for women survivors of human trafficking. Mental disorders at that time, most commonly PTSD and depression, are likely to be influen ...

  Abstract:'Assessment for mental disorders should be part of re-integration follow-up care for women survivors of human trafficking. Mental disorders at that time, most commonly PTSD and depression, are likely to be influenced by a range of predisposing, precipitating and maintaining factors. Care plans for survivors of trafficking must be based on individual needs, and must apply clinical guidelines for the treatment of PTSD and of depression. Evidence is needed on the effectiveness of therapy for PTSD in survivors of human trafficking.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Trauma
  • Trauma
  • Mensenhandel
  • Seksueel geweld
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Engels
 8. Taal Engels Abstract: 'We investigated attitudes and behaviors associated with prostitution and sexual aggression among 101 men who buy sex and 101 age-, education-, and ethnicity-matched men who did not buy sex. Both groups tended to ...

  Abstract:'We investigated attitudes and behaviors associated with prostitution and sexual aggression among 101 men who buy sex and 101 age-, education-, and ethnicity-matched men who did not buy sex. Both groups tended to accept rape myths, be aware of harms of prostitution and trafficking, express ambivalence about the nature of prostitution, and believe that jail time and public exposure are the most effective deterrents to buying sex. Sex buyers were more likely than men who did not buy sex to report sexual aggression and likelihood to rape. Men who bought sex scored higher on measures of impersonal sex and hostile masculinity and had less empathy for prostituted women, viewing them as intrinsically different from other women. When compared with non-sex-buyers, these sefindings indicate that men who buy sex share certain key characteristics with men at risk for committing sexual aggression as documented by research based on the leading scientific model of the characteristics of non-criminal sexually aggressive men, the Confluence Model of sexual aggression.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Prostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Daders
  • Seksueel geweld
  • Verkrachting
  • Engels
 9. Taal Engels This report explores the relationship between sexual violence and social media with a focus on youth. The research aims to investigate the relationship between sexual violence and social media among youth. It also offers recomme ...

  This report explores the relationship between sexual violence and social media with a focus on youth. The research aims to investigate the relationship between sexual violence and social media among youth. It also offers recommendations to help stimulate discussions about prevention programming and evaluation in Ottawa.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Internet
  • Grooming
  • Social Media
  • Risicogedrag van kinderen op internet
  • Seksueel geweld
  • Engels
 10. 98 reads Language Dutch Met het oog op de waarheidsvinding in het strafproces trachten rechercheurs de bewust onjuiste (valse) of onbewust onjuiste meldingen en aangiften te herkennen en te voorkomen. Wanneer het gaat om verklaringen over seksueel misbrui ...

  Met het oog op de waarheidsvinding in het strafproces trachten rechercheurs de bewust onjuiste (valse) of onbewust onjuiste meldingen en aangiften te herkennen en te voorkomen. Wanneer het gaat om verklaringen over seksueel misbruik, wordt er in lijn met de ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik’ veel nadruk gelegd op mogelijke onjuiste aangiften. Op grond hiervan constateert de Nationaal Rapporteur in haar rapport ‘Op Goede Grond’ dat de drempel voor het doen van aangifte van seksueel geweld tegen kinderen hoog is. Onderzoekers, werkzaam bij de Nationaal Rapporteur, hebben daarom in het artikel ‘Het slachtoffer van seksueel geweld verklaard(d)(t)’ kenmerken van aangiften door tienermeisjes die volgens rechercheurs duiden op een onjuiste verklaring, geëvalueerd. Door middel van interviews met Nederlandse rechercheurs is onderzocht op basis van welke kenmerken zij twijfelen over de juistheid van de aangifte van tienermeisjes. Deze kenmerken zijn vervolgens vergeleken met misvattingen over seksueel geweld tegen kinderen die in internationale literatuur zijn geïdentificeerd en met de gevolgen van seksueel geweld die (de bereidheid tot het doen van) een melding of aangifte kunnen beïnvloeden. De auteurs komen tot de conclusie dat de meeste kenmerken in werkelijkheid geen indicatie hoeven te vormen van onjuistheid van de verklaring. De verklaring moet worden onderzocht alvorens er conclusies worden getrokken over de waarheidsgetrouwheid ervan. De onderzoekers pleiten verder voor het aanpassen van de ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik’ zodat voor slachtoffers de drempel wordt verlaagd bij het doen van aangifte.Zie ook de website van de Nationaal Rapporteur.     

  Publicaties

  • Artikelen
  • Nederland
  • Strafrecht
  • Seksueel geweld
  • Aangiftebereidheid
  • Nederlands

Pagina's