Documentsoort

Trefwoord

 • Publicaties
 • Strafrecht

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 36 resultaten
 1. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Taal Nederlands Afgelopen week is de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 verschenen, waarin in beeld is gebracht hoeveel kinderen slachtoffer worden van ...

  Afgelopen week is de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 verschenen, waarin in beeld is gebracht hoeveel kinderen slachtoffer worden van seksueel geweld en hoe hun weg verloopt naar de hulpverlening. Momenteel wordt nog niet geregistreerd wat de aanleiding is van jeugdhulp. In samenwerking met het CBS heeft de Nationaal Rapporteur een onderzoek uitgevoerd om de aanleiding van de jeugdhulp te achterhalen. Wanneer seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, worden er beslissingen gemaakt door en over het slachtoffer. Deze beslissingen worden in de monitor besproken. Daarnaast worden de beleidsmatige beslissingen van de laatste jaren weergegeven. Uit de monitor blijkt onder andere dat 85 procent van de meisjes in de gesloten jeugdhulp hier terecht is gekomen vanwege seksueel geweld. Naar aanleiding van de bevindingen die in de monitor naar voren komen, heeft de Nationaal Rapporteur een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het opnemen van de aanleiding van de jeugdhulp in de Beleidsinformatie Jeugd.De factsheet van de Slachtoffermonitor is hier te vinden: https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Nationaal%20Rapporteur%20-%20Slachtoffermonitor%20seksueel%20geweld%20tegen%20kinderen%202016%20-%20factsheet_tcm23-335178.pdf 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minderjarigen
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Seksueel geweld
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. 3 reads Centre against Child- and Human Trafficking Language Dutch Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen minder aangifte dan voorheen. Het doel van dit onderzoek is het zicht krijgen op de drempels die slachtoffers ervaren bi ...

  Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen minder aangifte dan voorheen. Het doel van dit onderzoek is het zicht krijgen op de drempels die slachtoffers ervaren bij het doen van aangifte en die mogelijk te maken hebben met hoe het strafproces is vormgegeven in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste drempels voor slachtoffers om aangifte te doen onder andere zijn dat de slachtoffers bang zijn voor represailles van de mensenhandelaar en/of zijn netwerk en daardoor bang zijn voor hun eigen veiligheid en die van hun naasten; de slachtoffers zichzelf niet herkennen als slachtoffer; de slachtoffers vaak niet weten wat ze kunnen verwachten van het strafproces en daarnaast duurt het strafproces vaak lang. Uit het onderzoek vloeien een aantal aanbevelingen voort, namelijk: het verduidelijken van de definitie van mensenhandel/seksuele uitbuiting; het implementeren van een individuele risicoanalyse om de mate en herkomst van distress inzichtelijk te maken; het reduceren van de angst van slachtoffers en het verbeteren van het strafproces.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Prostitutie
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • minderjarig slachtoffer
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Strafrecht
  • Aangiftebereidheid
  • Nederlands
 3. A. Bos K. Loyens V. Nagy B. Oude Breuil Universiteit Utrecht- Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht- Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen WODC Taal Nederlands Samenvatting WODC: In 2011 i ...

  Samenvatting WODC:In 2011 is   het landelijke programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart. In 2014 is het programma verlengd tot eind 2016. Gedurende de programmaperiode komt naar voren dat de integrale aanpak van criminele uitbuiting van minderjarigen moeilijk lijkt. Vanuit dit programma wil men meer inzicht krijgen in de aard en de omvang van criminele uitbuiting van (Roma) kinderen. De onderzoeksvraag is verbreed naar alle kinderen die zich in Nederland bevinden.Dit onderzoekrapport gaat over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland. Het rapport beschrijft het fenomeen en gaat in op de praktijk van professionals in de zorg- en veiligheidsketen, die met de problematiek te maken krijgen. Op basis van casusstudies en onderzoek in gemeenten laat het rapport zien in hoeverre professionals uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit signaleren, of zij voldoende toegerust zijn om het probleem aan te pakken en wat zij er in de praktijk aan doen. Verder gaat het rapport in op de samenwerking tussen betrokken professionals.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO)
  • Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
  • A. Bos
  • K. Loyens
  • V. Nagy
  • WODC
  • B. Oude Breuil
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Signalering
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) The United Nations Trafficking in Persons Protocol is considered to be the principal, legally binding global instrument to combat trafficking in persons. It defines traffickin ...

  The United Nations Trafficking in Persons Protocol is considered to be the principal, legally binding global instrument to combat trafficking in persons. It defines trafficking in persons as constituting three elements: action, a "means" by which that action is achieved and a "purpose" (of the action / means): namely, exploitation. All three elements must be present to constitute ‘trafficking in persons’ except in relation to trafficking of children. The Protocol definition has been widely embraced by States and the international community. However, it has become evident that questions remain about certain aspects of the definition, most particularly those aspects that are not defined elsewhere in international law or commonly known to the world’s major legal systems. The risk that important concepts contained in the Protocol are not clearly understood and, therefore, are not consistently implemented and applied has been acknowledged by States Parties. Therefore it was recommended that UNODC would prepare a series of Issue Papers "to assist criminal justice officers in penal proceedings" on several concepts identified as problematic. The first Issue Paper, on the concept of 'abuse of a position of vulnerability and other 'means'' was completed and issued in 2012. The second study, which dealt with the issue of "consent" was completed and issued in 2014. The present study focuses on the third definitional concept identified as requiring attention: the concept of 'exploitation'.

  Publicaties

  • Rapporten
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Overige uitbuiting
  • Strafrecht
  • Sexual exploitation
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • labour exploitation
  • Engels
 5. Taal Nederlands FairWork Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in he ...

  Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in het strafproces compensatie te claimen van materiële en immateriële schade.

  Publicaties

  • Artikelen
  • FairWork
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Slachtoffers
  • Strafvordering
  • Ontneming
  • Nederlands
 6. Taal Engels This report provides a source of information for practitioners involved in the investigation and prosecution of THB for the purpose of labour exploitation. It elaborates on a number of indicators of ‘labour exploitation’ that ha ...

  This report provides a source of information for practitioners involved in the investigation and prosecution of THB for the purpose of labour exploitation. It elaborates on a number of indicators of ‘labour exploitation’ that have emerged from national case law. Given that THB is very often a cross-border crime, the report also highlights best practice in judicial cooperation as identified through the analysis of Eurojust’s casework. The findings of this report are based on the analysis of (i) 32 judgments from 10 Member States and Norway,4 referred to Eurojust by national authorities when replying to the THB External Questionnaire; (ii) 17 cases registered in Eurojust as THB for labour exploitation; (iii) 29 responses to the THB External Questionnaire; and (iv) the outcome of the Strategic Meeting THB 2015. The analysis of case law does not aim to be exhaustive, given that it relies only on decisions referred to Eurojust in preparation for the Strategic Meeting THB 2015. As well as this, the low number of THB for labour exploitation cases referred to Eurojust does not allow the drawing of firm conclusions and can be considered only as illustrations of possible best practice in judicial cooperation. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Overige uitbuiting
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Engels
 7. Taal Nederlands In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de leeftijd van achttien jaar bereiken in Nederland gewaarborgd, zod ...

  In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de leeftijd van achttien jaar bereiken in Nederland gewaarborgd, zodat sprake is van overeenstemming met internationale en Europese wet- en regelgeving. Omdat de huidige nationale praktijk niet geheel in overeenstemming blijkt te zijn met de internationale en Europese verdragen en normen, is in dit onderzoek de nodige knelpunten in de bescherming naar voren gekomen.

  Publicaties

  • Thesis
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Verblijfsvergunning
  • Minderjarigen
  • Slachtoffer
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Unicef In dit rapport wordt gekeken naar de redenen van het vroege huwelijk en de mogelijke toename ervan. Volgens dit rapport is armoede een belangrijk factor. Een kindhuwelijk wordt vaak gezien als een strategie om te over ...

  In dit rapport wordt gekeken naar de redenen van het vroege huwelijk en de mogelijke toename ervan. Volgens dit rapport is armoede een belangrijk factor. Een kindhuwelijk wordt vaak gezien als een strategie om te overleven. Verder wordt het gezien als een manier om de meisjes te beschermen en om ze enkele stabiliteit te bieden. Daarnaast worden de schadelijke gevolgen blootgesteld. Zij hebben talloze meldingen van complicaties en zelfs de dood tijdens de zwangerschap en bevalling van de jonge meisjes gekregen. Ten slotte biedt dit rapport positieve richtlijnen om het vroege huwelijk in de praktijk te kunnen beëindigen.   

  Publicaties

  • Rapporten
  • Unicef
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Educatie
  • Economisch overleven
  • Armoede
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Engels
 9. 12 okt 2015

  Taal Nederlands Terre des Hommes In dit rapport van Terre de Hommes richt Indifesa zich onder andere op kindbruiden, kindhuwelijken, abortussen gericht op geslacht. Ook wil Terre des Hommes een stijging van het schoolbezoek van meisjes over ...

  In dit rapport van Terre de Hommes richt Indifesa zich onder andere op kindbruiden, kindhuwelijken, abortussen gericht op geslacht. Ook wil Terre des Hommes een stijging van het schoolbezoek van meisjes over de hele wereld zien, een daling van het aantal tienermoeders en een daling van genitale verminking. Zij willen dat de landen zich aan de ingevoerde wetten houden. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Terre des Hommes
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen
  • Abortus
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Educatie
  • Mensenhandel
  • Vrouwenbesnijdenis/Vrouwelijke genitale verminking
  • Willekeurig geweld
  • Engels
 10. Taal Engels Abstract: 'This study explored the psychological coercion of trafficking in human person, antecedents such as causes, psychological coercion and processes and psychosocial consequences. We adopted Victimological paradigm wh ...

  Abstract:'This study explored the psychological coercion of trafficking in human person, antecedents such as causes, psychological coercion and processes and psychosocial consequences. We adopted Victimological paradigm which explains why some people are more vulnerable to victimization than others through victim-trafficker relationship, repeat victimization and role of lifestyle in victimization risk. The study presented causes of trafficking in human persons as the desire to migrate. The tendency to migrate may be precipitated by poverty, oppression, lack of human rights, lack of social or economic opportunity, dangers from conflict or instability. Political instability, militarism, civil unrest, internal armed conflict and natural disasters could result to desire to migrate. We presented psychological coercion as the means of obtaining initial victim and posited that this instills psychological disorders, for example depression, absence of emotional reactions, anxiety disorder, self-blame, helplessness or hopelessness, nightmare, suicidal ideation, paranoia, anger and rage control problems, psychoactive substance and alcohol abuse, dissociative disorders and host of others (Kornzinski, 2013). The psychological processes involve recruitment, initiation and indoctrination and were applied to obtain, maintain and gain control over the victims. Trafficking in human person has negative psychosocial consequences in its entirety. Psychosocial consequences of trafficking in human persons varied with undermining the extended family ties, and in many cases, the forced absence of women leads to the breakdown of families and neglect of children and the aged (Danailova-Trainor & Laczko 2010). The study concluded that the traffickers and the victim of trafficking need rehabilitation and recommended cognitive therapy for necessary rehabilitation.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Dwangmiddelen
  • Trauma
  • Slachtofferschap
  • Psychische situatie
  • Dwangmiddelen
  • Engels

Pagina's