• Publicaties
 • Verwey Jonker Instituut
Resultaten 1 - 4 van totaal 4 resultaten
 1. Taal Nederlands 5 Verwey Jonker Instituut 'Ik keek stiekem door het raam en zag moeders met hun kinderen spelen. Ik wilde dat ook. Maar ik mocht niet naar buiten; niet voor boodschappen, niet om de kinderen naar school te brengen, niet ...

  'Ik keek stiekem door het raam en zag moeders met hun kinderen spelen. Ik wilde dat ook. Maar ik mocht niet naar buiten; niet voor boodschappen, niet om de kinderen naar school te brengen, niet naar de dokter. Ik was gevangen in mijn eigen huis. Mijn leven had geen zin meer....'Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar het tot nog toe onderbelichte fenomeen 'verborgen vrouwen': vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie worden gedwongen om geisoleerd van anderen te leven. Zij worden thuis opgesloten en mogen geen of slechts zeer beperkt contact hebben met de samenleving. Als er contact is met anderen, gebeurt dit vaak onder begeleiding en controle. Verborgen vrouwen zijn niet of nauwelijks zichtbaar voor de hulpverlening en politie, en ze weten ook zelf de weg daarheen niet of pas na lange tijd te vinden.Aan de hand van indringende gesprekken met zes voormalig verborgen vrouwen en vijftig vraaggesprekken met sleutelfiguren schetst het rapport een beeld van de kenmerken en hulpbehoeften van vrouwen in gedwongen isolement. Daarnaast wordt stil gestaan bij de 'buitenwereld'. Wordt dit fenomeen herkend, wat zijn signalen en welke (bestaande) interventies bieden mogelijkheden om deze vrouwen te helpen? Het onderzoek is verricht in opdracht van de Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verwey Jonker Instituut
  • Huwelijksdwang
  • Isolatie
  • Slachtoffer
  • onderzoek
  • Huiselijk geweld
  • Nederlands
 2. 4 Verwey Jonker Instituut Taal Nederlands Het Verwey-Jonker Instituut heeft, samen met de Universiteit Maastricht en Femmes for Freedom, een omvangschatting gemaakt van het aantal gevallen van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevan ...

  Het Verwey-Jonker Instituut heeft, samen met de Universiteit Maastricht en Femmes for Freedom, een omvangschatting gemaakt van het aantal gevallen van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap in Nederland over het jaar 2011 en 2012. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.In het rapport ‘Zo zijn we niet getrouwd’ valt te lezen dat de minimale ondergrens (gebaseerd op feitelijke registraties) achtereenvolgend voor huwelijksdwang op 181 zaken ligt, voor achterlating op 178 zaken en voor huwelijkse gevangenschap ligt de ondergrens op 140 zaken. Betrokken professionals maakten vervolgens een geschatte boven- en ondergrens van de totale omvang, dus ook de gevallen die niet bij instanties zijn geregistreerd. Voor huwelijksdwang bedroeg deze schatting tussen de 674 en 1914 gevallen, voor achterlating wordt er een schatting gemaakt van tussen de 364 en 1631 gevallen en voor huwelijkse gevangenschap ligt de marge tussen de 447 en 1687 gevallen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Verwey Jonker Instituut
  • Kindhuwelijk
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 16 Verwey Jonker Instituut Het ministerie van SZW heeft opdracht gegeven onderzoek uit te voeren om een landelijk beeld te verkrijgen van de problematiek van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Uit het r ...

  Het ministerie van SZW heeft opdracht gegeven onderzoek uit te voeren om een landelijk beeld te verkrijgen van de problematiek van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Uit het rapport komt naar voren dat huwelijksdwang bij Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel vaak een rol speelt. In deze gevallen is een dreigend gedwongen huwelijk de aanleiding om het land te willen ontvluchten, waarna mensen slachtoffer worden van mensenhandel. Dit zijn vaak slachtoffers uit Sierra Leone, Guinee en Nigeria.   

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Verwey Jonker Instituut
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 3 Verwey Jonker Instituut blg-146678 auteurs: Rianne Verweijs, Arnt Mein, Marjoleinde Goderie, Chella Harreveld, Anna Jansma. M.m.v. Lisanne Drost Nederlands Rapporten Loverboyproblematiek Opvang donderdag, december 1, 2011 ...

  blg-146678auteurs: Rianne Verweijs, Arnt Mein, Marjoleinde Goderie, Chella Harreveld, Anna Jansma.M.m.v. Lisanne Drost

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verwey Jonker Instituut
  • Opvang
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands