• Publicaties
 • Regioplan Beleidsonderzoek
Resultaten 1 - 4 van totaal 4 resultaten
 1. 14 Regioplan Beleidsonderzoek Paul van Gelder Willemijn Smit Leonie Bakker Katrien de Vaan Taal Nederlands Regioplan en Shop Den Haag deden in opdracht van VWS onderzoek naar jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensen ...

  Regioplan en Shop Den Haag deden in opdracht van VWS onderzoek naar jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensenhandel. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het fenomeen van slachtofferschap onder jongens en wat dit betekent voor de mogelijkheden voor signalering, zorg en begeleiding.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Paul van Gelder
  • Willemijn Smit
  • Leonie Bakker
  • Katrien de Vaan
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • Mannenprostitutie
  • Mensenhandel
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 7 Regioplan Beleidsonderzoek WODC In de voorliggende rapportage worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar onafhankelijk casemanagement in de vreemdelingenketen. Deze studie is in opdracht van het Wetenschappelijk ...

  In de voorliggende rapportage worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar onafhankelijk casemanagement in de vreemdelingenketen. Deze studie is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum uitgevoerd. Het onderzoek is een uitvloeisel van de aankondiging van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om onderzoek te laten uitvoeren in het kader van de inzet van toezichtsmaatregelen en bewaring bij terugkeer. Met de resultaten van het onderzoek wil het ministerie zich een oordeel vormen over de wenselijkheid van de inzet van casemanagers van niet-gouvernementele organisaties in de vreemdelingenketen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • Vreemdelingenketen
  • Vreemdelingenrecht
  • Nederlands
 3. 7 WODC Regioplan Beleidsonderzoek Taal Nederlands In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentaticentrum (WODC) heeft Regioplan onderzoek gedaan naar de sociale positie van sekswerkers in Nederland. De focus binnen dit ond ...

  In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentaticentrum (WODC) heeft Regioplan onderzoek gedaan naar de sociale positie van sekswerkers in Nederland. De focus binnen dit onderzoek ligt op de ervaringen en meningen van de 364 geïnterviewde sekswerkers. In het onderzoek is onder andere aandacht voor het werken in de seksbranche zelf, de arbeidsrelatie met de exploitant, de inkomsten, de gezondheidssituatie en de toekomstperspectieven. De meeste interviews hebben face-to-face plaatsgevonden met prostituees die werkzaam zijn in vergunde bedrijven. Alleen de interviews met zelfstandig werkende escorts en thuiswerkende prostituees hebben telefonisch plaatsgevonden. Het rapport geeft de volgende conclusie over de vrijwilligheid van de beroepskeuze en het welbevinden van de respondenten:'Binnen de onderzoekspopulatie lijkt niet of nauwelijks sprake van misstanden of gedwongen sekswerk. De indruk bestaat dat de geïnterviewden geheel of in ieder geval in grote mate vrijwillig werken. Wel ligt bij een deel van de sekswerkers een financiële noodzaak – zoals schulden – ten grondslag aan de keuze om als sekswerker aan de slag te gaan. Een deel van de sekswerkers werkt echter (ook) gewoon binnen de seksbranche omdat zij het werk leuk of spannend vinden.'En:'Wat betreft de gezondheid en welbevinden – en dan met name (on)gezond gedrag – is de positie van sekswerkers in vergelijking met die van de Nederlandse bevolking minder goed en voor verbetering vatbaar. Echter, vergeleken met de situatie in 2006 lijkt er sprake van een verbetering op het gebied van (minder) alcoholgebruik, (minder) roken, de tijd nemen om rustig te eten en regelmatig sporten. Gezondheidsproblemen waarmee sekswerkers het vaakst kampen, zijn gespannenheid of opgefokte gevoelens, somberheid en eenzaamheid.' 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • WODC
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 3 Regioplan Beleidsonderzoek blg-30797 Auteurs: Inge van der Welle en Arend Odé  Regioplan publicatienummer 1867   OMVANG GEMEENTELIJKE NOODOPVANG AAN UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS- eindrapport- Inge van der Welle Arend Odé A ...

  blg-30797Auteurs: Inge van der Welle en Arend Odé Regioplan publicatienummer 1867 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • Asielprocedure
  • Opvang
  • Nederlands