• Publicaties
 • Politie
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Taal Nederlands Politie Met name de paragrafen 1.6 tot en met 1.9 van Deel 2 zijn interessant met betrekking tot Mensenhandel. 1.6.5 Kwalificatie van dreiging [van seksuele uitbuiting] Seksuele uitbuiting heeft ernstige gevolgen voor de Ned ...

  Met name de paragrafen 1.6 tot en met 1.9 van Deel 2 zijn interessant met betrekking tot Mensenhandel.1.6.5 Kwalificatie van dreiging [van seksuele uitbuiting]Seksuele uitbuiting heeft ernstige gevolgen voor de Nederlandse samenleving, vooral vanwege de aantasting van de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers en het machtsgebruik waarmee de uitbuiting gepaard gaat. De slachtoffers lopen aanzienlijke gezondheidsrisico’s als gevolg van fysiek geweld en onveilige seks. Naar verwachting verschuift de prostitutie de komende jaren verder naar de onvergunde branche door de verhoging van de minimumleeftijd van 18 naar 21 jaar om als prostituee werkzaam te mogen zijn. De gezondheidsrisico’s voor prostituees en klanten zullen dan toenemen, evenals de overlast in woonwijken.Seksuele uitbuiting wordt steeds vluchtiger en minder zichtbaar en grijpbaar onder invloed van digitale ontwikkelingen, het versluieren van de herkomst van crimineel geld en het subtiele en snelle inlijven van de slachtoffers. Er wordt een verdere toename verwacht van kwetsbare slachtoffers; minderjarigen en sociaal zwakkere jongeren, onder wie licht verstandelijk gehandicapten, zullen vaker worden geworven en uitgebuit. Ook vluchtelingen vormen een kwetsbare groep en door de toestroom van migranten zal het risico op uitbuiting in Nederland onder deze groep nieuwkomers naar verwachting toenemen. De financiële schade voor de slachtoffers en de Nederlandse overheid loopt jaarlijks in de tientallen miljoenen euro’s. Voor de komende vier jaar zijn de verwachte gevolgen van deze vorm van slavernij in totaliteit dusdanig ernstig dat sprake is van een dreiging voor de Nederlandse samenleving.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Politie
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 2. Language Dutch 2 reads Police In dit verkennend onderzoeksrapport worden de bevindingen besproken van een onderzoek naar incidenten op het gebied van orgaanhandel en mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering met betrekking tot Nederland, met het ...

  In dit verkennend onderzoeksrapport worden de bevindingen besproken van een onderzoek naar incidenten op het gebied van orgaanhandel en mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering met betrekking tot Nederland, met het doel inzicht in en kennis over deze vorm van criminaliteit te vergroten. Om de bevindingen in een breder perspectief te plaatsen is ook aandacht besteed aan opsporingsonderzoeken en vervolgingen die de afgelopen vijftien jaar in andere Europese landen hebben plaatsgevonden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Politie
  • Orgaanhandel
  • Mensenhandel
  • Orgaanhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Politie 'De aard en omvang van West-Afrikaanse mensenhandel in Nederland: Een onderzoek op basis van verklaringen van mogelijke slachtoffers' (mei 2015), geeft een landelijke analyse van de aangifte van mensenhande ...

  'De aard en omvang van West-Afrikaanse mensenhandel in Nederland: Een onderzoek op basis van verklaringen van mogelijke slachtoffers' (mei 2015), geeft een landelijke analyse van de aangifte van mensenhandel door West-Afrikaanse slachtoffers. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • West-Afrika
  • Politie
  • Mensenhandel
  • Aangifte
  • Nederlands
 4. 71 reads Police Language Dutch Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe uitvoerende politiemensen het strafrechtelijk vervolg op hun werk beoordelen. In hoeverre wijken beslissingen later in de strafrechtsketen, door onder anderen het Openbaar Ministerie, de ...

  Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe uitvoerende politiemensen het strafrechtelijk vervolg op hun werk beoordelen. In hoeverre wijken beslissingen later in de strafrechtsketen, door onder anderen het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris en de rechter, af van wat politiemensen hadden verwacht, dan wel noodzakelijk of wenselijk hadden gevonden? Om wat voor zaken en beslissingen gaat het dan? Wat zijn de achtergronden van eventuele discrepanties tussen de opvattingen of verwachtingen van politiemensen en de uitkomsten van de strafrechtspleging?

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Politie
  • Strafrecht
  • Politie
  • Nederlands
 5. Language Dutch 81 reads Police Uit het voorwoord: Kindersekstoerisme is binnen de politie een prioriteit geworden. Het onderwerp is echter nog wel relatief nieuw als prioriteit en daardoor onontgonnen terrein. Deze rapportage is geschreven om meer inzicht ...

  Uit het voorwoord:Kindersekstoerisme is binnen de politie een prioriteit geworden. Het onderwerp is echter nog wel relatief nieuw als prioriteit en daardoor onontgonnen terrein. Deze rapportage is geschreven om meer inzicht te bieden in het fenomeen en in de informatiehuishouding van de politie, wat nodig is om het probleem in de toekomst beter aan te kunnen pakken. Het schrijven van deze rapportage is even ingewikkeld als interessant geweest. Het was lastig om genoeg goede informatie te verzamelen om ook echt wat te kunnen vertellen over de verschillende aspecten van het fenomeen kindersekstoerisme. Toch geeft deze rapportage een goed beeld van wat er over het fenomeen bekend is.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Politie
  • Kindersekstoerisme
  • Kindersekstoerisme
  • Nederlands