• Publicaties
 • Lijst van organisaties
 • Opsporingsmethodieken

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 14 resultaten
 1. Taal Nederlands 4 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen "Met deze eerste rapportage wordt beoogd inzicht te geven in het fenomeen kinderpornografie. Tevens is de actuele stand van zaken op hoofdlijnen geana ...

  "Met deze eerste rapportage wordt beoogd inzicht te geven in het fenomeen kinderpornografie. Tevens is de actuele stand van zaken op hoofdlijnen geanalyseerd. Kernthema in de analyse is dat de aanpak van kinderpornografie onlosmakelijk is verbonden met de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen, en daarvan onderdeel moet zijn. De inrichting van het kinderpornografiebeleid heeft op dit moment – met name wat betreft de repressieve aanpak – al ruime aandacht. Er wordt nagedacht over de optimale centrale en regionale allocatie van de betrokken politiecapaciteit, zoals beschreven in de paragraaf opsporing in Hoofdstuk 3. Een effectieve aanpak omvat echter meer dan alleen repressie. Andere instanties dan politie en justitie hebben eveneens verantwoordelijkheden. "

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Openbaar Ministerie
  • Opsporingsmethodieken
  • Kinderpornografie
  • Nederlands
 2. Arbeidsinspectie Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Taal Nederlands De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) heeft in haar jaarplan in grote lijnen de activiteiten beschreven die de Insp ...

  De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) heeft in haar jaarplan in grote lijnen de activiteiten beschreven die de Inspectie in 2016 wil uitvoeren. Eén van de themagerichte programma's die naar voren komt is die van de aanpak van arbeidsuitbuiting. De Inspectie wil met het programma Arbeidsuitbuiting een betere en structurele bijdrage leveren aan de aanpak hiervan in Nederland.Dit gaat de Inspectie onder andere doen door het verzamelen en analyseren van informatie uit de inspecties. Dat moet ertoe moet leiden dat: 'de Inspectie intelligenter kan sturen met kennis en informatie bij de aanpak van arbeidsuitbuiting; risicoanalyses de bestrijding van arbeidsuitbuiting verbeteren; samenwerking bij de aanpak van arbeidsuitbuiting verbetert; en haar capaciteit bij de aanpak van arbeidsuitbuiting slimmer inzet', aldus het jaarplan. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Arbeidsinspectie
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Opsporingsindicaties
  • Opsporingsmethodieken
  • Nederlands
 3. Europol Taal Engels This factsheet describes the core issues and main challenges which Europol crosses in tackling the sexual exploitation of children. It states: 'While there is no doubt that sexual abuse and exploitation of children ...

  This factsheet describes the core issues and main challenges which Europol crosses in tackling the sexual exploitation of children. It states:'While there is no doubt that sexual abuse and exploitation of children is a serious problem, there is a lack of accurate and reliable statistics on the nature of the phenomenon and the numbers of children involved, mainly due to differences in national definitions of different child sexual abuse and exploitation offences.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Europese Unie
  • Europol
  • Internet
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Sextortion
  • Internet
  • Europol
  • Opsporingsmethodieken
  • Seksuele uitbuiting
  • Grooming
  • Engels
 4. Europol Taal Engels The Europol Review, has a new magazine format which focuses on our major operations, the strategic progress of the organisation and the goals we have set. The content is arranged in thematic sections and reflects the way ...

  The Europol Review, has a new magazine format which focuses on our major operations, the strategic progress of the organisation and the goals we have set. The content is arranged in thematic sections and reflects the ways in which Europol staff and European law enforcement officers work together to make Europe a safer place. The review also describes the trafficking of young women from Hungary into Austria, Belgium, Denmark, the Netherlands, Switzerland and the UK for sexual exploitation purposes.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Europese Unie
  • Europol
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kindersekstoerisme
  • Opsporingsindicaties
  • Opsporingsmethodieken
  • Seksuele uitbuiting
  • Engels
 5. Taal Engels Dit is het eerste jaarlijkse strategieplan tegen mensenhandel en uitbuiting van Noord Ierland. Een eerdere versie, ontwikkeld door de Department of Justice van Ierland, is onderworpen aan een 12 weken lange consultatieronde waar ...

  Dit is het eerste jaarlijkse strategieplan tegen mensenhandel en uitbuiting van Noord Ierland. Een eerdere versie, ontwikkeld door de Department of Justice van Ierland, is onderworpen aan een 12 weken lange consultatieronde waarna de uiteindelijke strategie is aangenomen op basis van verschillende toevoegingen en aanpassingen van de respondenten van de consultatie.De strategie bouwt verder op eerdere actieplannen tegen mensenhandel en uitbuiting vanuit de overheid waardoor er een duidelijke strategie is ontworpen voor het Department of Justice en haar partners. Het programma benoemt verschillende doelen en acties die het Ministerie toegewijd zal nastreven en uitvoeren onder vier prioriteiten: Nastreven; Beschermen en Ondersteunen; Voorkomen en; Samenwerking.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ierland
  • Mensenhandel
  • Opsporingsmethodieken
  • Engels
 6. Taal Engels Opsporing This guidebook is intended for law enforcers to offer the knowledge and tools to investigate human trafficking. “As first responders, we play a critical role in uncovering human trafficking which often presents as dome ...

  This guidebook is intended for law enforcers to offer the knowledge and tools to investigate human trafficking.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Opsporing
  • Adequate opvang
  • Opsporingsindicaties
  • Trauma
  • Opsporingsmethodieken
  • Slachtofferschap
  • Engels
 7. ECPAT Taal Engels ECPAT International states: 'ECPAT International's latest Journal edition 'Researching the Sexual Exploitation of Children: Challenges and Methodologies of Data Collection' is now available. The relianc ...

  ECPAT International states:'ECPAT International's latest Journal edition 'Researching the Sexual Exploitation of Children: Challenges and Methodologies of Data Collection' is now available. The reliance on limited, inaccurate and out-of-date data can have an adverse effect on advocacy, policy planning and targeted interventions related to the prevention and protection of children against sexual exploitation. ECPAT Journal Series No. 10 seeks to highlight this problem by analysing the methodologies and challenges of reliable data collection when researching the sexual exploitation of children and suggests possible ways to address these issues.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Internationaal
  • ECPAT
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderhandel
  • Opsporingsmethodieken
  • Engels
 8. Language Undefined 9 reads 'An offender’s primary weapons in the commission of a child sexual assault are the victims’ and other family members’ trust and love of him or her. Often minimized, in-home offenders are frequently perceived as less dangero ...

  'An offender’s primary weapons in the commission of a child sexual assault are the victims’ and other family members’ trust and love of him or her. Often minimized, in-home offenders are frequently perceived as less dangerous. However, they are "more experienced; more invested; cross more boundaries; are safer from exposure; create more betrayal and family conflict; and are more psychologically/emotionally involved in offending."5. It is essential to recognize that the offender grooms both the victim as well as the victim’s family members. In addition to trust and love, the offender uses other nontraditional weapons.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Seksueel misbruik
  • Opsporingsmethodieken
  • Engels
 9. Taal Nederlands 9 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Dit document betreft het jaarverslag van RIEC's en LIEC's in Nederland. Er worden overzichten en analyses geboden omtrent verschillende thema's gelieerd aan ge ...

  Dit document betreft het jaarverslag van RIEC's en LIEC's in Nederland. Er worden overzichten en analyses geboden omtrent verschillende thema's gelieerd aan georganiseerde criminaliteit binnen de verschillende regio's. Het thema mensenhandel en de aanpak hiervan komt ook uitvoerig aan bod in dit jaarverslag.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
  • Mensenhandel
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Opsporingsmethodieken
  • Nederlands
 10. Language Dutch 12 reads Public Department of Prosecution (Dutch OM) In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de Korpsleiding van de Nationale Politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2014 ...

  In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de Korpsleiding van de Nationale Politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2014 is aangepakt en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Mensenhandel is een van aandachtspunten, het rapport zegt hierover het volgende:'Mensenhandel blijft een voortdurende zorg. De wijze van intimidatie van de prostituees blijkt soms minder fysiek te worden en meer psychisch (ook onder druk zetten van familie etc.). In Limburg zijn grootschalige saunaclubs ontstaan waar wel tot honderd Oost-Europese prostituees werken. Het vermoeden bestaat dat hier sprake is van grootschalige mensenhandel en -smokkel. Over de grens in Duitsland is het zelfde concept waarneembaar. Leden van OMG’s tonen steeds meer interesse en zijn zelfs actief als beveiliger en coördinator. Naast het misbruik van buitenlandse vrouwen vindt seksuele uitbuiting van jonge uit Nederland afkomstige vrouwen plaats door middel van de ‘lover boy’-methodiek. In Midden-Nederland valt, na de sluiting van de prostitutielocatie Zandpad in Utrecht, deze problematiek vooral op.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Openbaar Ministerie
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Opsporingsmethodieken
  • Nederlands

Pagina's