• Publicaties
 • Lijst van organisaties
 • Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 14 resultaten
 1. Language Dutch 4 reads Regional Information and Expertise Center (Dutch RIEC) Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) Uit voorwoord:   Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2016 binnen he ...

  Uit voorwoord: Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2016 binnen het concern van de tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) hebben ondernomen om georganiseerde criminaliteit integraal te bestrijden en te voorkomen.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
  • Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 2. Language Dutch 2 reads Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie BV (PLATO) Dr. J.A.van Lakerveld Drs. I.W.M. Gussen MSc. F.D. Stoutjesdijk Drs. I.C.M. Tönis MSc. J. De Zoete Uit samenvatting door auteurs: Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het po ...

  Uit samenvatting door auteurs:Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het politiewerk ingebed in de samenleving. Kernbegrippen zijn: dichtbij georganiseerd, kennen en gekend worden, werken aan een breed scala van veiligheids-problemen, zowel reactief, preventief als proactief optreden, samenwerking met uiteenlopende an-dere partijen en betrokkenheid van burgers. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoek laten doen naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op GGP en, indien nodig, hoe deze verder geprofessionaliseerd zou kunnen worden. De meest in het oog springende ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de politie en het gebiedsgebonden werk daarbinnen zijn: decentralisaties in het sociaal domein; digitalisering inclusief sociaal media; demografische ontwikkelingen, migratie en vluchtelingen; radicalisering, terrorisme en terreurdreiging; internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit; groei van toerisme, evenementen en horeca.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Drs. I.C.M. Tönis
  • MSc. J. De Zoete
  • Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie BV (PLATO)
  • Dr. J.A.van Lakerveld
  • Drs. I.W.M. Gussen
  • MSc. F.D. Stoutjesdijk
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Politie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Politie Met name de paragrafen 1.6 tot en met 1.9 van Deel 2 zijn interessant met betrekking tot Mensenhandel. 1.6.5 Kwalificatie van dreiging [van seksuele uitbuiting] Seksuele uitbuiting heeft ernstige gevolgen voor de Ned ...

  Met name de paragrafen 1.6 tot en met 1.9 van Deel 2 zijn interessant met betrekking tot Mensenhandel.1.6.5 Kwalificatie van dreiging [van seksuele uitbuiting]Seksuele uitbuiting heeft ernstige gevolgen voor de Nederlandse samenleving, vooral vanwege de aantasting van de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers en het machtsgebruik waarmee de uitbuiting gepaard gaat. De slachtoffers lopen aanzienlijke gezondheidsrisico’s als gevolg van fysiek geweld en onveilige seks. Naar verwachting verschuift de prostitutie de komende jaren verder naar de onvergunde branche door de verhoging van de minimumleeftijd van 18 naar 21 jaar om als prostituee werkzaam te mogen zijn. De gezondheidsrisico’s voor prostituees en klanten zullen dan toenemen, evenals de overlast in woonwijken.Seksuele uitbuiting wordt steeds vluchtiger en minder zichtbaar en grijpbaar onder invloed van digitale ontwikkelingen, het versluieren van de herkomst van crimineel geld en het subtiele en snelle inlijven van de slachtoffers. Er wordt een verdere toename verwacht van kwetsbare slachtoffers; minderjarigen en sociaal zwakkere jongeren, onder wie licht verstandelijk gehandicapten, zullen vaker worden geworven en uitgebuit. Ook vluchtelingen vormen een kwetsbare groep en door de toestroom van migranten zal het risico op uitbuiting in Nederland onder deze groep nieuwkomers naar verwachting toenemen. De financiële schade voor de slachtoffers en de Nederlandse overheid loopt jaarlijks in de tientallen miljoenen euro’s. Voor de komende vier jaar zijn de verwachte gevolgen van deze vorm van slavernij in totaliteit dusdanig ernstig dat sprake is van een dreiging voor de Nederlandse samenleving.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Politie
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2015 in het samenwerkingsverb ...

  Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2015 in het samenwerkingsverband van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) gezamenlijk hebben ondernomen om georganiseerde criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
  • Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 5. Taal Engels 6 Europese Unie European Union Statement delivered by H.E. Thomas Mayr-Harting, Head of the Delegation of the European Union to the United Nations, at the General Assembly Third Committee on Items 105 and 106: Crime Prevention an ...

  European Union Statement delivered by H.E. Thomas Mayr-Harting, Head of the Delegation of the European Union to the United Nations, at the General Assembly Third Committee on Items 105 and 106: Crime Prevention and Criminal Justice and International Drug Control. The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012 – 2016 is mentioned in the statement and the importance of focusing on the impacts of the actions is emphasized.Click here for the full statement

  Publicaties

  • Artikelen
  • Europese Unie
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Criminaliteit
  • Engels
 6. Taal Nederlands 2 Tweede Kamer Minister Veiligheid & Justitie van der Steur: Bij deze doe ik u toekomen het Jaarverslag van de Regionale Informatie en Expertisecentra en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (hierna: RIEC-LIEC) ov ...

  Minister Veiligheid & Justitie van der Steur:Bij deze doe ik u toekomen het Jaarverslag van de Regionale Informatie en Expertisecentra en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (hierna: RIEC-LIEC) over 2014 en de Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2014, van het openbaar ministerie en de Nationale Politie (hierna: verantwoording OM en politie)1. Deze rapportages tezamen geven een totaalbeeld van de resultaten van de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. In deze brief bespreek ik kort per rapportage de belangrijkste resultaten en geef ik een duiding van de ontwikkelingen van de aanpak en de toekomst daarvan.'Klik hier voor het jaarverslag van de RIEC's.

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Opsporingsindicaties
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 9 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Dit document betreft het jaarverslag van RIEC's en LIEC's in Nederland. Er worden overzichten en analyses geboden omtrent verschillende thema's gelieerd aan ge ...

  Dit document betreft het jaarverslag van RIEC's en LIEC's in Nederland. Er worden overzichten en analyses geboden omtrent verschillende thema's gelieerd aan georganiseerde criminaliteit binnen de verschillende regio's. Het thema mensenhandel en de aanpak hiervan komt ook uitvoerig aan bod in dit jaarverslag.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
  • Mensenhandel
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Opsporingsmethodieken
  • Nederlands
 8. Language Dutch 12 reads Public Department of Prosecution (Dutch OM) In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de Korpsleiding van de Nationale Politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2014 ...

  In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de Korpsleiding van de Nationale Politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2014 is aangepakt en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Mensenhandel is een van aandachtspunten, het rapport zegt hierover het volgende:'Mensenhandel blijft een voortdurende zorg. De wijze van intimidatie van de prostituees blijkt soms minder fysiek te worden en meer psychisch (ook onder druk zetten van familie etc.). In Limburg zijn grootschalige saunaclubs ontstaan waar wel tot honderd Oost-Europese prostituees werken. Het vermoeden bestaat dat hier sprake is van grootschalige mensenhandel en -smokkel. Over de grens in Duitsland is het zelfde concept waarneembaar. Leden van OMG’s tonen steeds meer interesse en zijn zelfs actief als beveiliger en coördinator. Naast het misbruik van buitenlandse vrouwen vindt seksuele uitbuiting van jonge uit Nederland afkomstige vrouwen plaats door middel van de ‘lover boy’-methodiek. In Midden-Nederland valt, na de sluiting van de prostitutielocatie Zandpad in Utrecht, deze problematiek vooral op.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Openbaar Ministerie
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Opsporingsmethodieken
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands 4 Gemeente Amsterdam blg-135298 emergo projectgroep emergo De gezamenlijke aanpak van de zware (georganiseerde) misdaad in het hart van Amsterdam ▶ Achtergronden ▶ Ontwikkelingen ▶ Perspectieven boom amsterdam © 2011 Gemeente ...

  blg-135298

  Publicaties

  • Rapporten
  • Gemeente Amsterdam
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 5 WODC Dit rapport gaat over de wijze waarop het concept 'intelligence'-gestuurde opsporing in de praktijk uitwerkt bij de aanpak van georganiseerde misdaad, waaronder mensenhandel. Hiertoe is ondermeer onderzocht h ...

  Dit rapport gaat over de wijze waarop het concept 'intelligence'-gestuurde opsporing in de praktijk uitwerkt bij de aanpak van georganiseerde misdaad, waaronder mensenhandel. Hiertoe is ondermeer onderzocht hoe de voorbereiding van een opsporingsonderzoek naar georganiseerde misdaad in de praktijk verloopt, in hoeverre voorstellen voor onderzoeken daadwerkelijk tot opsporingsonderzoeken hebben geleid en wat daarvan de resultaten zijn geweeest.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Politie
  • Nederlands

Pagina's