• Publicaties
 • Lijst van organisaties
 • Loverboy

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 19 resultaten
 1. 3 reads Centre against Child- and Human Trafficking Language Dutch Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen minder aangifte dan voorheen. Het doel van dit onderzoek is het zicht krijgen op de drempels die slachtoffers ervaren bi ...

  Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen minder aangifte dan voorheen. Het doel van dit onderzoek is het zicht krijgen op de drempels die slachtoffers ervaren bij het doen van aangifte en die mogelijk te maken hebben met hoe het strafproces is vormgegeven in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste drempels voor slachtoffers om aangifte te doen onder andere zijn dat de slachtoffers bang zijn voor represailles van de mensenhandelaar en/of zijn netwerk en daardoor bang zijn voor hun eigen veiligheid en die van hun naasten; de slachtoffers zichzelf niet herkennen als slachtoffer; de slachtoffers vaak niet weten wat ze kunnen verwachten van het strafproces en daarnaast duurt het strafproces vaak lang. Uit het onderzoek vloeien een aantal aanbevelingen voort, namelijk: het verduidelijken van de definitie van mensenhandel/seksuele uitbuiting; het implementeren van een individuele risicoanalyse om de mate en herkomst van distress inzichtelijk te maken; het reduceren van de angst van slachtoffers en het verbeteren van het strafproces.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Minderjarigen
  • Prostitutie
  • Strafrecht
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Strafrecht
  • Aangiftebereidheid
  • Seksuele uitbuiting
  • minderjarig slachtoffer
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Gesprekshandleiding bij brochure van JIP en Middin over loverboys en gedwongen prostitutie voor meiden met een licht verstandelijke beperking. GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? COLOFON • Deze gesprekshandleiding hoort bij de bro ...

  Gesprekshandleiding bij brochure van JIP en Middin over loverboys en gedwongen prostitutie voor meiden met een licht verstandelijke beperking.

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Loverboy
  • Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)
  • Jeugdprostitutie
  • Nederlands
 3. 4 Taal Nederlands Brochure van JIP en Middin over loverboys en gedwongen prostitutie voor meiden met een licht verstandelijke beperking. Nederlands Brochures/jaarverslagen Loverboy Jeugdprostitutie Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) dinsdag, ...

  Brochure van JIP en Middin over loverboys en gedwongen prostitutie voor meiden met een licht verstandelijke beperking.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Loverboy
  • Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)
  • Jeugdprostitutie
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 7 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Fier Fryslân Meiden die in handen zijn gevallen van een loverboy hebben specialistische hulp nodig. Deze conclusie trekt Fier Fryslân na analyse van de dossiers van honderd loverb ...

  Meiden die in handen zijn gevallen van een loverboy hebben specialistische hulp nodig. Deze conclusie trekt Fier Fryslân na analyse van de dossiers van honderd loverboyslachtoffers. De verhalen en onderzoeksgegevens zijn gebundeld in het boek ‘Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutie’ dat begin november verschijnt. Het onderzoek is mede-gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Fier Fryslân
  • Zorg
  • Loverboy
  • Gespecialiseerde opvang
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 5 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Artikel over mensenhandelzaak. Mensenhandel in Millingen aan de Rijn Geplaatst op 13-12-2012 door Redactie CKM Nog onlangs werd uit onderzoek onder 100 loverboyslachtoffers duidel ...

  Artikel over mensenhandelzaak.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Strafrecht
  • Loverboy
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 6 Fier Fryslân Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Wij blijven ons er hard voor maken: slachtoffers mensenhandel, loverboys hebben gespecialiseerde opvang nodig. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het daar mee eens ...

  Wij blijven ons er hard voor maken: slachtoffers mensenhandel, loverboys hebben gespecialiseerde opvang nodig. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het daar mee eens. Kamerleden Van der Burg (VVD) en Dille (PVV) dienden met dat doel een motie in die werd aangenomen. Ter uitvoering van deze motie stelt de huidige staatsecretaris van WVS, van Rijn dat de opvang ook geboden kan worden bij algemene opvanginstellingen met specialistische programma’s. De vraag is of die programma’s er wel zijn en of dat toereikend is. Daarom schreef het Centrum Kinderhandel Mensenhandel een brief aan de staatsecretaris met het verzoek alsnog de motie uit te voeren. Lees hieronder de gehele brief (PDF) 

  Publicaties

  • Brieven
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Fier Fryslân
  • Zorg
  • Loverboy
  • Gespecialiseerde opvang
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 5 Movisie Artikel van Lou Repetur (Movisie) over het nieuwe loverboy voorlichtingspakket van het Merel van Groningen-project. Alweer een nieuw loverboy voorlichtingspakket Column van Lou Repetur uit SpeZiaal maart 2012 ARTIKE ...

  Artikel van Lou Repetur (Movisie) over het nieuwe loverboy voorlichtingspakket van het Merel van Groningen-project.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Movisie
  • Zorg
  • Loverboy
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 6 Movisie Artikel van Movisie over de registratie van loverboyslachtoffers.  Registratie slachtoffers van loverboys in de jeugdzorg ARTIKEL, 23 AUGUSTUS 2012 Loverboyproblematiek staat vanaf 2011 hoog op de politieke agenda. ...

  Artikel van Movisie over de registratie van loverboyslachtoffers. 

  Publicaties

  • Artikelen
  • Movisie
  • Zorg
  • Loverboy
  • Registratie
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands 6 Movisie Artikel van Lou Repetur van Movisie over loverboyproblematiek. Wanneer spreken we van een vermoeden van loverboyproblematiek? ARTIKEL, 10 JULI 2013 Het veld lijkt soms in verwarring als het gaat om het benoemen van ...

  Artikel van Lou Repetur van Movisie over loverboyproblematiek.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Movisie
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 6 Movisie Onderzoek van Movisie vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Dit rapport draagt bij aan beter zicht op de omvang en de aard van deze problematiek in de jeugdzorg. Daarnaast doen de onderzoekers de aanb ...

  Onderzoek van Movisie vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie.Dit rapport draagt bij aan beter zicht op de omvang en de aard van deze problematiek in de jeugdzorg. Daarnaast doen de onderzoekers de aanbeveling dat registratie van loverboyproblematiek door de Raad voor de Kinderbescherming mogelijk is door een relatief kleine aanpassing van hun ICT-systeem.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Movisie
  • Zorg
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Nederlands

Pagina's