• Publicaties
 • Lijst van organisaties
 • Asielprocedure
 • Identificatie(proces)
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Taal Nederlands 1 Ministerie van Veiligheid en Justitie In het vierde kwartaal van 2015 publiceerde de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) het schouwrapport ‘De tijdelijke (opvang-) voorzieningen voor asielzoekers onder de loep ...

  In het vierde kwartaal van 2015 publiceerde de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) het schouwrapport ‘De tijdelijke (opvang-) voorzieningen voor asielzoekers onder de loep’. In dit rapport kwam onder meer naar voren dat, omwille van de doorstroming van asielzoekers in de keten, concessies werden gedaan aan de volledigheid van het identificatieproces. De Inspectie VenJ gaf aan dat daardoor knelpunten bij de inhoudelijke beoordeling van asielaanvragen konden ontstaan.De politie heeft vervolgens in december 2015 een plan opgesteld om de professionaliteit van het proces in de ID-straten (Identificatiestraten) te versterken en daartoe verschillende maatregelen beschreven. De eerste tranche van maatregelen is per 1 februari 2016 geïmplementeerd.In het plan worden de verschillende doelstellingen voor het identificatieproces genoemd: het proces ziet primair op de vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfstitel/status van de asielzoeker. Daarnaast wordt een bijdrage verwacht aan het bestrijden van onder meer mensensmokkel, mensenhandel en openbare orde en veiligheidsproblematiek (waaronder terrorisme), aldus het plan van aanpak.In reactie op het schouwrapport heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) de Inspectie VenJ gevraagd om de ontwikkelingen binnen de vreemdelingenketen periodiek te monitoren. Gezien het belang van een zorgvuldige vaststelling van de identiteit van asielzoekers en de risico’s die voortvloeien uit mogelijke onvolkomenheden binnen het identificatieproces, heeft de Inspectie VenJ in tweede helft van februari 2016 op verzoek van de staatssecretaris van VenJ onderzocht of het identificatieproces van asielzoekers rondom de indiening van het asielverzoek in Nederland zorgvuldig wordt uitgevoerdDe Inspectie VenJ concludeert o.a. dat het identificatieproces in Budel en Ter Apel ten tijde van het onderzoek nog niet zorgvuldig verloopt. Hierdoor worden niet alleen het asielproces en het eventuele terugkeerproces niet optimaal ondersteund, maar wordt ook de beoogde bijdrage aan de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme hooguit beperkt gerealiseerd.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Identificatie(proces)
  • Asielzoeker
  • Asielprocedure
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. Language Dutch 149 reads European Migration Network In dit rapport, in opdracht van het Europees Migratie Netwerk, wordt beschreven hoe de identificatie, opsporing en doorverwijzing van slachtoffers van mensenhandel in de Nederlandse asiel- en gedwongen v ...

  In dit rapport, in opdracht van het Europees Migratie Netwerk, wordt beschreven hoe de identificatie , opsporing en doorverwijzing van slachtoffers van mensenhandel in de Nederlandse asiel- en gedwongen vertrekprocedure plaatsvindt. In het rapport wordt o.a. ingegaan op de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel en de signalering en identificatie van slachtoffers van mensenhandel in de asiel- en gedwongen vertrekprocedure.Op basis van dit rapport en de rapportages uit andere lidstaten heeft het Europees Migratie Netwerk een vergelijkend onderzoek gedaan naar de identificatie van slachtoffers van mensenhandel. Lees dit rapport hier

  Publicaties

  • Rapporten
  • Europees Migratie Netwerk
  • Mensenhandel
  • Identificatie(proces)
  • Mensenhandelrichtlijn EU (2011/36/EU)
  • Slachtofferrechten
  • Asielprocedure
  • Nederlands