Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Publicaties
 • Lijst van organisaties
 • Prostitutie

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 63 resultaten
 1. 3 reads Centre against Child- and Human Trafficking Language Dutch Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen minder aangifte dan voorheen. Het doel van dit onderzoek is het zicht krijgen op de drempels die slachtoffers ervaren bi ...

  Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen minder aangifte dan voorheen. Het doel van dit onderzoek is het zicht krijgen op de drempels die slachtoffers ervaren bij het doen van aangifte en die mogelijk te maken hebben met hoe het strafproces is vormgegeven in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste drempels voor slachtoffers om aangifte te doen onder andere zijn dat de slachtoffers bang zijn voor represailles van de mensenhandelaar en/of zijn netwerk en daardoor bang zijn voor hun eigen veiligheid en die van hun naasten; de slachtoffers zichzelf niet herkennen als slachtoffer; de slachtoffers vaak niet weten wat ze kunnen verwachten van het strafproces en daarnaast duurt het strafproces vaak lang. Uit het onderzoek vloeien een aantal aanbevelingen voort, namelijk: het verduidelijken van de definitie van mensenhandel/seksuele uitbuiting; het implementeren van een individuele risicoanalyse om de mate en herkomst van distress inzichtelijk te maken; het reduceren van de angst van slachtoffers en het verbeteren van het strafproces.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Minderjarigen
  • Prostitutie
  • Strafrecht
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Strafrecht
  • Aangiftebereidheid
  • Seksuele uitbuiting
  • minderjarig slachtoffer
  • Nederlands
 2. 14 Regioplan Beleidsonderzoek Paul van Gelder Willemijn Smit Leonie Bakker Katrien de Vaan Taal Nederlands Regioplan en Shop Den Haag deden in opdracht van VWS onderzoek naar jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensen ...

  Regioplan en Shop Den Haag deden in opdracht van VWS onderzoek naar jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensenhandel. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het fenomeen van slachtofferschap onder jongens en wat dit betekent voor de mogelijkheden voor signalering, zorg en begeleiding.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Paul van Gelder
  • Willemijn Smit
  • Leonie Bakker
  • Katrien de Vaan
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • Mannenprostitutie
  • Mensenhandel
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 3. Tweede Kamer Taal Nederlands Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerk ...

  Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerking met Intraval uitgevoerd.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 4. 4 reads Language Dutch Gemeente Schiedam Om misstanden in de prostitutiebranche en illegale prostitutie beter aan te kunnen pakken heeft burgemeester Lamers het prostitutiebeleid geactualiseerd en wordt het prostitutiehoofdstuk in de Algemene Plaatselijke ...

  Om misstanden in de prostitutiebranche en illegale prostitutie beter aan te kunnen pakken heeft burgemeester Lamers het prostitutiebeleid geactualiseerd en wordt het prostitutiehoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geheel gewijzigd. Dit prostitutiebeleid ziet toe op de bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat, de verbetering van de positie van de prostituee én het tegengaan van misstanden en mensenhandel in de seksbranche.

  Publicaties

  • Persberichten
  • Nederland
  • Gemeente Schiedam
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 9 WODC De Universiteit voor de Humanistiek heeft, in opdracht van het WODC, onderzoek gedaan naar de methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met de nad ...

  De Universiteit voor de Humanistiek heeft, in opdracht van het WODC, onderzoek gedaan naar de methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met de nadruk op Noordwest Europa.De aanleiding van het onderzoek vormde een motie van Segers/van der Staaij, waarin gevraagd werd om een wetenschappelijke vergelijking te maken van het prostitutiebeleid tussen landen in Noordwest-Europa en het effect van dat beleid op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen.Echter, geconcludeerd wordt dat het op basis van de in dit onderzoek beoordeelde studies niet mogelijk bleek om valide uitspraken te doen over de invloed van beleid op de omvang van mensenhandel, o.a. doordat de kwaliteit van de data waarop de omvangschattingen gebaseerd zijn, niet goed genoeg is voor het maken van valide schattingen (te lezen in de samenvatting bij het onderzoek).Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan om in de toekomst beter inzicht te krijgen in de relatie tussen prostitutiebeleid en de omvang van mensenhandel.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Gelegaliseerde prostitutie
  • Illegale prostitutie
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Synergenta In opdracht van GGD GHOR Nederland heeft Synergenta een verkenning uitgevoerd naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers. Het resultaat van de verkenning is in dit rapport opgenomen. Synergenta i n b e w e ...

  In opdracht van GGD GHOR Nederland heeft Synergenta een verkenning uitgevoerd naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers. Het resultaat van de verkenning is in dit rapport opgenomen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Synergenta
  • Prostitutie
  • Synergenta
  • Sekswerker
  • Verkenning
  • Klachten
  • Klachtenloket
  • Prostitutie
  • Wet regulering prostitutie
  • Stigmatiseren
  • Prostituee
  • GGD
  • Nederlands
 7. Taal Engels The 2000 UN Trafficking Protocol obliged states to discourage demand that fostered exploitation leading to trafficking. Fifteen years later, there is still no shared understanding of what demand means in the context of debates o ...

  The 2000 UN Trafficking Protocol obliged states to discourage demand that fostered exploitation leading to trafficking. Fifteen years later, there is still no shared understanding of what demand means in the context of debates on trafficking in human beings (THB).This paper charts the history of the use of the concepts “trafficking” and “demand” in the context of debates on trafficking since the 1860s. It shows that terminological confusion was and still is a constant feature of these debates. The paper argues that conceptual confusion hampers mutual understanding, prevents reasonable dispute and undermines the capacity to develop policy approaches which effectively provide protection from trafficking and exploitation.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Internationaal
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Mensenhandel
  • Prostituant (klant)
  • aanpak
  • Engels
 8. Taal Engels This Working Paper examines how economic contributions can help clarify some of the terminology used in the DemandAT project. It sets out economic theories of ‘demand’, and contrasts these to common understandings of the concept ...

  This Working Paper examines how economic contributions can help clarify some of the terminology used in the DemandAT project. It sets out economic theories of ‘demand’, and contrasts these to common understandings of the concept of demand and prices as employed in debates on anti-trafficking, as well as understandings of the role of coercion. The paper suggests that the use of these terms has often been vague and inconsistent. The paper illustrates these problems by looking at three examples of the application of economics concepts in literature on THB. It concludes that what is needed most urgently is more context dependent data interpretation, rather than more data.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Prostituant (klant)
  • Gevolgen mensenhandel
  • aanpak
  • Engels
 9. 2 reads ECPAT Language English This country level report is a part of a regional initiative aimed at better understanding the issue of commercial sexual exploitation (CSE) of boys. The study team collected data through a Rapid Appraisal Method and has app ...

  This country level report is a part of a regional initiative aimed at better understanding the issue of commercial sexual exploitation (CSE) of boys. The study team collected data through a Rapid Appraisal Method and has applied a qualitative analytical approach in collecting relevant information for the report. The methods of data collection included; semi-structured questionnaire based in-depth interviews, focus group discussion, observation, tea stall discussions, informal discussion held with the community people in the selected study areas. The researchers also conducted meetings with selected NGOs who provide different services to the CSE boys. Apart from the primary collection of data, the team also reviewed some selected reports.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Bangladesh
  • ECPAT
  • Mannenprostitutie
  • Straatprostitutie
  • Kindersekstoerisme
  • Jongensprostitutie
  • Jeugdprostitutie
  • Engels
 10. Unicef Taal Engels This paper presents an overview of research findings, legislation, policy and programme responses to prevent and respond to sexual abuse and exploitation of boys in South Asia. It represents a contribution to UNICEF IRCs ...

  This paper presents an overview of research findings, legislation, policy and programme responses to prevent and respond to sexual abuse and exploitation of boys in South Asia. It represents a contribution to UNICEF IRCs research on the implementation of international standards and supplements previous IRC research on child trafficking in South Asia.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Internationaal
  • Unicef
  • Mannenprostitutie
  • Boy prostitution
  • Kinderporno
  • Kinderhandel
  • Kindersekstoerisme
  • Mannelijke slachtoffers
  • Engels

Pagina's