• Publicaties
 • Lijst van organisaties
 • Opvang
 • 2004
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. Taal Nederlands 17 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Evenals in de Eerste rapportage wordt opnieuw, als kader voor beleid, passende aandacht besteed aan het terrein van wet- en regelgeving en zijn ontwikkeli ...

  Evenals in de Eerste rapportage wordt opnieuw, als kader voor beleid, passende aandacht besteed aan het terrein van wet- en regelgeving en zijn ontwikkelingen, nationaal en internationaal, in beeld gebracht. Aandacht ook voor de inzet van politie en justitie, die de belangrijke taak hebben wetgeving en beleid in de praktijk gezicht te geven. Uiteraard staan eveneens opnieuw centraal de slachtoffers van mensenhandel, met achter hen en voor hen in de bres springend de hulpverlening en belangenbehartiging, niet-gouvernementele organisaties en personen, wier werk van onschatbare waarde is. Cruciaal is dat beseft wordt dat deze slachtoffers door uitbuiting en daarop gerichte handelwijzen in hun menselijke waardigheid worden aangetast en dat zij zich in een knechtende situatie bevinden, zodanig dat van schending van fundamentele mensenrechten sprake is. De samenleving moet daartegen optreden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Terugkeer
  • Loverboyproblematiek
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Bestuurlijke handhaving
  • Reïntegratie
  • Minderjarige
  • Opvang
  • Nederlands