Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Overheidspublicaties
 • Kamervragen

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 1605 resultaten
 1. Language Dutch 57 reads States Council (Dutch) Advies van de Raad van State bij de EU-Mensenhandelrichtlijn Bij Kabinetsmissive van 6 januari 2012, no.12.000023, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdelin ...

  Advies van de Raad van State bij de EU-MensenhandelrichtlijnBij Kabinetsmissive van 6 januari 2012, no.12.000023, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101), met memorie van toelichting.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Raad van State
  • Mensenhandelrichtlijn EU (2011/36/EU)
 2. 52 reads Language Dutch Vragen met betrekking tot de rol van de Kamers van Koophandel bij inschrijving van mogelijke slachtoffers mensenhandel. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof ...

  Vragen met betrekking tot de rol van de Kamers van Koophandel bij inschrijving van mogelijke slachtoffers mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 3. 1 Pagina 1 van 3 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 14 juni 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over bericht meer tips over gedwongen prostitu ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 4. 23 dec 2013

  67 reads Language Dutch   Met deze brief doe ik mede namens de Staatssecretaris van VWS en de Minister van OCW op hoofdlijnen verslag van de uitvoering van de Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek, actieplan 2011 – 2014, tot nu toe.    1 Pagina 1 van 10 ...

   Met deze brief doe ik mede namens de Staatssecretaris van VWS en de Minister van OCW op hoofdlijnen verslag van de uitvoering van de Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek, actieplan 2011 – 2014, tot nu toe.  

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Nederlands
 5. 5 Taal Nederlands Tweede Kamer     31 549 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 oktober 2009 Inhoudsopgave blz. I. INLEIDING 1 ...

    

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Nederlands
 6. 52 reads Language Dutch Beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Oskam en Van Toorenburg (beiden CDA) over het bericht dat eindhoven Airport een belangrijke schakel zou zijn in de internationale mensenhandel.   1 Pagina 1 van 2 > Retourad ...

  Beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Oskam en Van Toorenburg (beiden CDA) over het bericht dat eindhoven Airport een belangrijke schakel zou zijn in de internationale mensenhandel. 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 7. 45 reads Language Dutch Antwoorden Kamervragen over de artikelen ‘de grote voetbalroof’ en ‘onderzoek gewenst naar mensenhandel’. 1 Pagina 1 van 4 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Po ...

  Antwoorden Kamervragen over de artikelen ‘de grote voetbalroof’ en ‘onderzoek gewenst naar mensenhandel’.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 8. Taal Nederlands 6 Tweede Kamer Antwoorden van de schriftelijke Kamervragen over onvoldoende bescherming minderjarige slachtoffers van mensenhandel, gesteld door het lid Berndsen-Jansen (D66). 1 Pagina 1 van 4 > Retouradres Postbus 20301 2 ...

  Antwoorden van de schriftelijke Kamervragen over onvoldoende bescherming minderjarige slachtoffers van mensenhandel, gesteld door het lid Berndsen-Jansen (D66).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Tweede Kamer
  • Minderjarige
  • Kinderhandel
 9. Language Dutch 39 reads Betreft antwoorden kamervragen over het bericht dat slachtoffers van mensenhandel allereerst rust nodig hebben. 1 Pagina 1 van 3 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gener ...

  Betreft antwoorden kamervragen over het bericht dat slachtoffers van mensenhandel allereerst rust nodig hebben.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Aangifte
  • Bedenktijd
  • Trauma
 10. 60 reads Language Dutch Essay in opdracht van ministerie van Volksgezondheid. Dutch Ministries and Organizations of implementation Tuesday, October 1, 2013 ...

  Essay in opdracht van ministerie van Volksgezondheid.

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • Nederlands

Pagina's