Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Notities
 • Wetgeving Nederland

Pagina's

Resultaten 81 - 90 van totaal 244 resultaten
 1. 25 reads Language Dutch Staatscourant nr.19159, 15 december 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 3 december 2009, nummer WBV 2009/29, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie, Gelet op de Vre ...

  Staatscourant nr.19159, 15 december 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 2. Language Dutch 27 reads Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 544, 2009 544 Wet van 26 november 2009 tot uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tege ...

  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 544, 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
 3. Language Dutch 30 reads Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 544, 2009 544 Wet van 26 november 2009 tot uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tege ...

  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 544, 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
 4. 44 reads Language Dutch blg-46045 Ontwerpbesluit Modern migratiebeleid- 7 december 2009 1 Besluit van * houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en enkele andere besluiten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reg ...

  blg-46045

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 5. 24 reads Language Dutch Staatscourant nr. 20192, 24 december 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 16 december 2009, nr. WBV 2009/30, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie, Gelet op de Vree ...

  Staatscourant nr. 20192, 24 december 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 6. 21 reads Language Dutch Staatscourant, nr. 20187, 24 december 2009 Regeling van de Minister van Justitie van 21 december 2009 nr. 5634909/09, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (drieënnegentigste wijziging) De Minister van Justitie, ...

  Staatscourant, nr. 20187, 24 december 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 7. 23 reads Language Dutch blg-42233 Besluit van …. tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure. 1 Besluit van …. tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het aanpassen van de asiel ...

  blg-42233 Besluit van …. tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 8. 31 959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING O ...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
 9. 59 reads Language Dutch Staatscourant nr. 9951, 9 juni 2011 Nr. 9951 9 juni 2011 Besluit van..., houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijdi ...

  Staatscourant nr. 9951, 9 juni 2011

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 10. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTIN ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting

Pagina's