Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Overheidspublicaties

Pagina's

Resultaten 81 - 90 van totaal 1605 resultaten
 1. Language Dutch 3 reads States Secretary Department of Justice Tijdens het Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie op 26 april 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd aan de Tweede Kamer dat zij voorafgaand aan het volgende Algemee ...

  Tijdens het Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie op 26 april 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd aan de Tweede Kamer dat zij voorafgaand aan het volgende Algemeen Overleg Vreemdelingen en Asielbeleid een brief zouontvangen met daarin de antwoorden op vragen over verschillende onderwerpen. Met deze brief voldoet de staatssecretaris aan deze toezegging.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Staatssecretaris V&J
  • Kindhuwelijk
  • Kindbruid
  • Minderjarigen
  • Huwelijksdwang
  • Europol
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Tweede Kamer Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht dat Syrische kindbruiden in Nederland uit beeld dreigen te raken. 1 Pagina 1 van 4 > Retouradres Postbus 20301 ...

  Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht dat Syrische kindbruiden in Nederland uit beeld dreigen te raken.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Kindhuwelijk
  • Syrië
  • Kindbruiden
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvang ...

  Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 2 mei 2016) op het bericht dat afgelopen maanden 60 kindbruiden Nederland zijn binnengekomen.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Kindbruid
  • Kwetsbare mindejarigen
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Kwetsbare minderheidsgroep
  • Minderjarige
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Tweede Kamer Op 14 april 2016 heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen haar rapport “ Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel” ...

  Op 14 april 2016 heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen haar rapport “Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel” gepresenteerd. Met deze brief geeft de minister van Veiligheid en Justitie een reactie op het rapport.Ook geeft hij een reactie op de situatie van minderjarig gehuwden in Nederland, naar aanleiding van berichtgeving over“Zeker 60 minderjarige Syrische kindbruiden in Nederland”.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen
  • Kwetsbare mindejarigen
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 5. Tweede Kamer Taal Nederlands Middels deze brief informeert de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de leden Segers (CU) en van der Staaij (SGP) waarin is verzocht om een wetenschappelijke v ...

  Middels deze brief informeert de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de leden Segers (CU) en van der Staaij (SGP) waarin is verzocht om een wetenschappelijke vergelijking van de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest Europa en het effect op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen.Ook geeft hij een reactie op het bericht 'Verschuiving van club naar thuiswerkers in de seksbranche' (de Gelderlander, 8 april 2016) en informeert hij de Tweede Kamer over de reactie van belangenorganisaties van sekswerkers op het rapport 'Verkenning naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers' zoals toegezegd bij brief van 15 december 2015.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Tweede Kamer Verslag van het plenair debat over het wetsvoorstel inzake de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel, gehouden op 23 maart 2016. 9Verhoging str ...

  Verslag van het plenair debat over het wetsvoorstel inzake de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel, gehouden op 23 maart 2016.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • mensenhandel.
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 4 Tweede Kamer Verslag van een parlementair debat over de Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten. 5R ...

  Verslag van een parlementair debat over de Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Strafrecht
  • Strafrecht
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 3 Algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 4 februari 2016 overleg gevoerd met de staatssecretaris van veiligheid en justitie over:- Vreemdelingen- en as ...

  Algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 4 februari 2016 overleg gevoerd met de staatssecretaris van veiligheid en justitie over:- Vreemdelingen- en asielbeleid (de volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Asiel
  • Asiel
  • Vreemdelingenrecht
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2016 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister van ...

  Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2016 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie over:-     de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 december 2015 met de reactie op artikelen met betrekking tot kindermishandeling (Kamerstuk 31 015, nr. 119);-     de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12 januari 2016 ter aanbieding van de zevende voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) (Kamerstuk 28 345, nr. 153);–     de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 februari 2016 inzake het verzoek van de commissie voor een reactie op het advies van Augeo naar aanleiding van de voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) (Kamerstuk 28 345, nr. 157);-     de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 februari 2016 met een afschrift van de reactie op de brief van FIER inzake de reactie op de rapportage van de commissie-Azough (Kamerstuk 31 839, nr. 503);-     de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 februari 2016 ter aanbieding van een afschrift van de brief aan de VNG over extra middelen Centra voor Seksueel Geweld (CSG’s).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • Minderjarigen
  • Kindermishandeling
  • Nederlands
 10. Language Dutch 28 reads Europol Europol functions as a centre of expertise for strategic and operational intelligence and as an information hub for criminal data concerning the most threatening OCGs active in the EU. Europol provides operational support t ...

  Europol functions as a centre of expertise for strategic and operational intelligence and as an information hub for criminal data concerning the most threatening OCGs active in the EU. Europol provides operational support to MS law enforcement authorities. The EU Strategy 2012-2016 outlined specific tools through which Europol can assist MS’ investigative activities and persecution of traffickers. These include the enhancing of the intelligence picture on criminal phenomena and the training of specific law enforcement units and experts.This latest report of Europol is descriptive and oriented towards explaining the current crime situation providing an overview of all relevant factors (OCGs, criminal markets, and geographical dimension): the definitions of human trafficking, the push-, pull and the facilitating factors, the modus operandi of the traffickers concerning sexual exploitation as well as labour exploitation, forced sham marriages and forced criminality.Key findings of the report:Trafficking in human beings (THB) in the EU is predominantly a European affair. 70% of the identified victims and suspects in the EU are EU nationals.Victims and suspects generally share nationality, ethnic ties and sometimes kinship links.Mobility and rotation of victims are key features within this criminal market. Austria is a crucial transit country, especially for victims originating from Central Eastern Europe. Italy, Spain and the United Kingdom are key entry points for non-EU victims.A vast majority of the criminal groups active in THB are capable of controlling the entire process of trafficking, from the recruitment of victims to the reinvestment of the criminal proceeds. While most traffickers are male, female suspects are also involved in low-ranking tasks. Nigerian criminal networks form an exception where women play a central role in the exploitation process.The typical structure of criminal groups engaged in THB consists of loose networks linked by kinship or ethnic ties.Criminal proceeds are primarily sent back to their country of origin.Human trafficking for the purpose of sexual exploitation is the most reported form of THB in the EU. Most reported victims are female EU nationals from Central and Eastern Europe.Non-EU victims mainly originate from Albania, Brazil, China, Nigeria, and Vietnam.EU victims usually use genuine documents, while non-EU victims use forged or look-alike documents.Deception is commonly used to lure potential victims, including the lover boy method.Human trafficking for the purpose of labour exploitation is increasingly being investigated. Most reported victims are male EU nationals originating from Bulgaria, the Czech Republic Estonia, Poland, Romania, and Slovakia.The majority of non-EU victims come from countries bordering the EU (i.e. Albania, Moldova, Morocco, Russia, Turkey, and Ukraine) and to a lesser extent from China, India, Iraq, Pakistan, the Philippines, Sri Lanka and Vietnam.The exploitation tends to take place in labour intensive and/or under-regulated industries such as the agricultural sector, the construction industry and hotel/restaurant/catering businesses.Trafficked workers use legitimate identification documents and often have legitimate permits which expire over time.Other forms of THB identified in the EU are for the purposes of forced begging, forced criminality and forced sham marriage. Traffickers involved in forced criminality (i.e.‘smash and grab’ theft, purse snatching, metal theft, pick pocketing and fraud, drug production and drug trafficking) and begging deliberately target vulnerable groups.Women have been forced to engage in marriages of convenience, in order to provide the legal right of stay to non-EU (third-country) nationals. 

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • European Union
  • Europol
  • Sexual exploitation
  • forced criminality
  • forced sham marriages
  • trafficked underaged victims
  • labour exploitation
  • Engels

Pagina's