Documentsoort

Land

Trefwoord

Organisatie

 • 2011

Pagina's

Resultaten 71 - 80 van totaal 568 resultaten
 1. Language Dutch kst-32211-21 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 2. Language Dutch kst-32211-19 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 3. Language Dutch kst-32211-16 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 4. 23 reads Language Dutch Met deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie, over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) voor d ...

  Met deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie, over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) voor de uitvoering van mobiele controles van de Koninklijke Marechaussee nabij de Schengenbinnengrens.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
 5. Language Dutch 23 reads Volledige titel: Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 januari 2011, nr. DJZ/BR/0734-2010, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven onder meer met het oog op tarieven voor het behandelen van een mvv- ...

  Volledige titel: Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 januari 2011, nr. DJZ/BR/0734-2010, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven onder meer met het oog op tarieven voor het behandelen van een mvv-aanvraag met betrekking tot voorgenomen verblijf in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en SabaStaatscourant rr. 1850, 7 februari 2011

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
 6. Language Dutch 27 reads Overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 januari 2011 inzake de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-raad 20-21 januari 2011 (32 317, nr. 31); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie ...

  Overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 januari 2011 inzake de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-raad 20-21 januari 2011 (32 317, nr. 31); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 24 december 2010 inzake het verslag van de JBZ-raad, 2–3 december 2010 (32 317, nr. 30); de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 6 december 2010 inzake het fiche Versterking EU-rampenrespons (22 112, nr. 1106); –de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 7 december 2010 inzake de conceptreactie op het Groenboek Europees contractenrecht (22 112, nr. 1107) en de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 21 december 2010 inzake het fiche Mededeling bescherming persoonsgegevens (22 112, nr. 1116).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Schengenlanden
 7. Language Dutch kst-32211-26 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 8. Language Dutch kst-32211-29 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 9. Language Dutch kst-32415-7 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 415 (R 1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 7 NOTA NA ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlands
 10. Language Dutch 39 reads Overleg over de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 15 december 2010 met een reactie op brieven van het vorige kabinet ten behoeve van de AO’s van 16 december 2010 en 26 januari 2011 (19 637, nr. 1384); de brief van ...

  Overleg over de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 15 december 2010 met een reactie op brieven van het vorige kabinet ten behoeve van de AO’s van 16 december 2010 en 26 januari 2011 (19 637, nr. 1384); de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 28 oktober 2010 met het Inspectierapport «De tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring» (19 637, nr. 1364); de brief van de minister van Justitie d.d. 5 augustus 2010 over toezeggingen naar aanleiding van het AO Vreemdelingenbeleid inzake vreemdelingenbewaring en over de inzet van defensie-vliegtuigen (19 637, nr. 1358) en de brief van de minister van Justitie d.d. 29 juni 2010 over de heroriëntatie vreemdelingenbewaring (19 637, nr. 1353).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring

Pagina's