Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Notities
 • Wetgeving Nederland

Pagina's

Resultaten 71 - 80 van totaal 244 resultaten
 1. 21 reads Language Dutch Staatsblad van eht Koninkrijk der Nederlanden, nr. 445, 2009 445 Rijkswet van 24 september 2009, houdende goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenha ...

  Staatsblad van eht Koninkrijk der Nederlanden, nr. 445, 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 2. Language Dutch 45 reads Volledige titel: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mo ...

  Volledige titel: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming): memorie van toelichting.

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
  • Strafmaatregel
 3. 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
 4. 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der ...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
 5. Language Dutch 29 reads Council for Administration of Justice (Dutch) Advies inzake concept wetsvoorstel tot wijziging Vreemdelingenwet 2000 en ontwerp besluit tot wijziging Vreemdelingenbesluit 2000. Afdeling Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 E ...

  Advies inzake concept wetsvoorstel tot wijziging Vreemdelingenwet 2000 en ontwerp besluit tot wijziging Vreemdelingenbesluit 2000.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Raad voor de rechtspraak afdeling ontwikkeling
 6. 24 reads Language Dutch Staatscourant  nr 18618, 7 december 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 26 november 2009, nr. WBV 2009/28, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie, Gelet op de Vreem ...

  Staatscourant  nr 18618, 7 december 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 7. 31 959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING O ...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
 8. 19 reads Language Dutch blg-42233 1 Besluit van …. tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op d ...

  blg-42233

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 9. 27 reads Language Dutch Volledige titel: Wet van 26 november 2009, houdende partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en ge ...

  Volledige titel: Wet van 26 november 2009, houdende partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten.Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 525, 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 10. 25 reads Language Dutch Staatscourant, nr.18798, 10 december 2009. Regeling van 28 oktober 2009, nr. 5627003/09, houdende instelling van de Nationaal rapporteur mensenhandel (Regeling instelling Nationaal rapporteur mensenhandel 2009) De Minister van Just ...

  Staatscourant, nr.18798, 10 december 2009.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten

Pagina's