Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Overheidspublicaties

Pagina's

Resultaten 71 - 80 van totaal 1605 resultaten
 1. Tweede Kamer Taal Nederlands Amendement van het lid van Toorenburg:   [regelt] middels een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van gemeente ...

  Amendement van het lid van Toorenburg: [regelt] middels een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijke verordeningen of gemeentelijk beleid voor zover het betreft de beoordeling van de zelfredzaamheid van prostituees en doorverwijzing naar hulpverlening.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 2. Tweede Kamer Taal Nederlands Amendement van het lid van der Staaij:   [...] Het is belangrijk dat gemeenten ter bescherming van prostituees en ter voorkoming van mensenhandel, dwang en uitbuiting actief beleid voeren om bekendheid te geven ...

  Amendement van het lid van der Staaij: [...] Het is belangrijk dat gemeenten ter bescherming van prostituees en ter voorkoming van mensenhandel, dwang en uitbuiting actief beleid voeren om bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor uitstapprogramma's en hier ook concreet invulling aan geven. Dit artikel schept de verplichting voor gemeenten om hierover beleid te ontwikkelen. [...]

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostituees
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Uitstapprogramma's
  • Nederlands
 3. Tweede Kamer Taal Nederlands Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: het Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoer ...

  Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: het Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Prostituees
  • Mensenhandel
  • Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
  • Misbruik
  • Nederlands
 4. 1 Tweede Kamer Taal Nederlands Motie van de leden van der Staaij en Segers:   De Kamer [...] verzoekt de regering, te onderzoeken hoe hogere leeftijdsgrenzen kunnen bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel, dwang en uitbuiting in de prosti ...

  Motie van de leden van der Staaij en Segers: De Kamer [...] verzoekt de regering, te onderzoeken hoe hogere leeftijdsgrenzen kunnen bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel, dwang en uitbuiting in de prostitutiebranche en te komen met voorstellen om de leeftijdsgrens te verhogen en de Kamer uiterlijk 1 januari 2017 hierover te informeren.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Seksuele uitbuiting
  • Dwang
  • Prostituee
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Signalering
  • Nederlands
 5. Tweede Kamer Taal Nederlands Motie van het lid Segers C.S.:   De Kamer [...] spreekt uit dat het wenselijk is om beter tot uitdrukking te brengen dat ook de Koninklijke Marechaussee de wettelijke taak heeft om mensenhandel te bestrijden [en ...

  Motie van het lid Segers C.S.: De Kamer [...] spreekt uit dat het wenselijk is om beter tot uitdrukking te brengen dat ook de Koninklijke Marechaussee de wettelijke taak heeft om mensenhandel te bestrijden [en] verzoekt de regering om te onderzoeken of daarvoor een wetswijziging nodig is, die zo nodig voor te bereiden en de Kamer daarover 1 september 2016 te informeren.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Tweede Kamer Algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 26 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:- de brief van de ministe ...

  Algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 26 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 3 oktober 2014 inzake aanbieding rapportages Nationaal Rapporteur inzake cijfers mensenhandel 2013 (Kamerstuk 28 638, nr. 125);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 oktober 2014 inzake uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers over uitstapprogramma's prostituees (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 6);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 november 2014 inzake fiche: Mededeling Evaluatie richtlijn 2004/81 verblijfstitel slachtoffer mensenhandel (Kamerstuk 22 112, nr. 1932);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 16 december 2014 inzake mensenhandel (Kamerstuk 28 638, nr. 128);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 maart 2015 inzake aanbieding onderzoeksrapport "Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht." (Kamerstuk 32 239, nr. 5);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 14 april 2015 inzake aanbieding nulmeting wetsvoorstel Regulering prostitutie (Wrp) en inventarisatie pooierverbod (Kamerstuk 34 193, nr. 1);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 april 2015 inzake stand van zaken met betrekking tot het programma Aanpak uitbuiting Roma-kinderen (Kamerstuk 32 824, nr. 92);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 september 2015 inzake verzamelbrief mensenhandel (Kamerstuk 28 638, nr. 139);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 september 2015 inzake voortgang van het Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel (NVM) (Kamerstuk 28 638, nr. 140);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 7 december 2015 inzake kabinetsreactie Mensenhandel, naar een kindgericht beschermingssysteem voor amv's (Kamerstuk 27 062, nr. 98);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 december 2015 inzake reactie op het rapport Verkenning naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers (Kamerstuk 34 193, nr. 2);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 9 februari 2016 inzake resultaten project mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting i.h.k.v. het EU-voorzitterschap (Kamerstuk 28 638, nr. 141);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 25 april 2016 inzake aanbieding WODC-onderzoek "Aan de grenzen van het meetbare" (Kamerstuk 34 193, nr. 3);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 25 april 2016 inzake aanbieding rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen "Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel" (Kamerstuk 28 638, nr. 143).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 3 Minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief van de minister van Buitenlandse zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over ...

  Brief van de minister van Buitenlandse zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichten over kinderarbeid onder Syrische vluchtelingen in Turkije en de gevolgen hiervan voor de afspraken tussen de EU en Turkije van 18 maart jl.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderarbeid
  • Kinderhandel
  • Nederlands
 8. 4 reads Minister of Justice (Dutch) Language Dutch Antwoorden van minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) op kamervragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg, Knops en Keijzer over de zaak Saban B. in Turkije. AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minis ...

  Antwoorden van minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) op kamervragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg, Knops en Keijzer over de zaak Saban B. in Turkije.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Turkije
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Strafrecht
  • Saban B.
  • Mensenhandel
  • Strafrecht
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Amendement op het initiatiefwetsvoorstel  van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn, waarme de sch ...

  Amendement op het initiatiefwetsvoorstel  van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn, waarme de schuldvariant uit het wetsvoorstel wordt verwijderd.Zie ook: Nota van wijziging: Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn.  

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Mensenhandel
  • Strafbaarstelling
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Tweede Kamer Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:      – de brief van Minister van ...

  Algemeen overleg over kindermishandeling. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:     – de brief van Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 mei 2014 met de reactie op het nieuwsbericht «Man met half miljoen kinderpornoplaatjes vrij door fout OM» (Kamerstuk 31 015, nr. 101);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 5 september 2014 houdende de voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme augustus 2014 (Kamerstuk 31 015, nr. 104);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 1 juni 2015 houdende de voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme april 2015 (Kamerstuk 31 015, nr. 112);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 23 juni 2015 inzake de coördinatie Europese campagne kindersekstoerisme «Don't Look Away» voor de jaren 2016–2017 (Kamerstuk 31 015, nr. 113);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 27 januari 2016 met de reactie op een rapport van Europol in het kader van de «European financial coalition against commercial sexual exploitation of childeren online» (Kamerstuk 31 015, nr. 120);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 29 februari 2016 inzake zedenmisdrijven (Kamerstuk 29 279, nr. 300);– de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 22 maart 2016 inzake de resultaten aanpak Kinderporno en Kindersekstoerisme 2015 (Kamerstuk 31 015, nr. 121).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Kinderpornografie
  • Kindermishandeling
  • Kinderporno
  • Minderjarigen
  • Nederlands

Pagina's