Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Publicaties

Pagina's

Resultaten 71 - 80 van totaal 1111 resultaten
 1. Tweede Kamer Taal Nederlands Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerk ...

  Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerking met Intraval uitgevoerd.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 2. Taal Engels Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 'The linkage between trafficking in human beings and torture and ill-treatment is often overlooked. In a 2008 Report, the former UN Special Rapporteur on torture a ...

  'The linkage between trafficking in human beings and torture and ill-treatment is often overlooked. In a 2008 Report, the former UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment acknowledged for the first time that in certain cases, and under certain conditions, trafficking can amount to torture and ill-treatment. The Committee against Torture has also recognized that human trafficking and torture are closely intertwined and has repeatedly commented on the need for appropriate legislation and other measures acknowledging this fact.In this context, this Fifth Occasional Paper (Paper) addresses and denounces the use of torture and other forms of ill-treatment by traffickers as a means to subjugate, control and punish trafficked people. It analyses under which circumstances trafficking can amount to torture or other forms of ill-treatment and it identifies the connection between both human rights violations from a clinical perspective. Importantly, the Paper provides the conceptual framework to understand what trafficking cases entail in terms of the physical and psychological effects on trafficked persons, and the legal and clinical implications that flow from this characterization, including in terms of legal entitlements.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • European Union
  • Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
  • Torture
  • Ill-treatment
  • Engels
 3. Taal Engels Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children 'Essentially, human trafficking is the abuse of a person’s vulnerable position for purely personal gain. In this report, I analys ...

  'Essentially, human trafficking is the abuse of a person’s vulnerable position for purely personal gain. In this report, I analyse abuse of the vulnerability of children. Of the many children fleeing from conflict zones around the world, of children who grow up in poverty and who work from a young age making products for our market, and children who happen to belong to a minority group and whose marginalized position makes them ill-equipped to defend themselves against abusers. Although these children are not all victims of human trafficking, the question of what factors make some more vulnerable than others is more pressing than ever, since it is not only the direct victims of human trafficking who suffer, but also their parents, families and friends.'  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Netherlands
  • Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children
  • Vulnerability
  • Child trafficking
  • Engels
 4. Taal Engels Maite Verhoeven Abstract:   Representations of the sex industry as a nest for involuntary sex work and exploitation shape the answers governments formulate to regulate the industry. In the legalized sex industry of the Netherlan ...

  Abstract: Representations of the sex industry as a nest for involuntary sex work and exploitation shape the answers governments formulate to regulate the industry. In the legalized sex industry of the Netherlands, additional regulations and measures have been implemented recently to expand control and to prevent human trafficking. Increasing criticisms however claim that stricter control of the sex industry is not always in favor of the people concerned. This article uses symbolic interactionism to explore the meanings sex workers ascribe to their situation, to their work, and to the government’s interventions. The article addresses an example of a recently introduced anti-trafficking measure: the mandatory intake of people who want to work in the sex industry, meaning a face-to-face conversation with the authorities. This intake should inform sex workers and provide the local authorities with the possibility of identifying signs of trafficking, which can lead to work restrictions. However, interviews with sex workers show that the government’s intentions to offer help and protection for sex workers can mean control, discrimination, and work restrictions. Whereas the government wants to preclude possible victims of human trafficking from working in the sex industry, sex workers perceive their situation as a possibility to improve their lives. As a consequence, they withhold information about pimps and boyfriends from the authorities, or move to work in other cities, and sparingly use the assistance offered by the authorities.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Netherlands
  • Maite Verhoeven
  • Sex work
  • Government Policy
  • Sexual exploitation
  • Engels
 5. Taal Nederlands 2 FairWork Deze studie levert een bijdrage aan het bestaande onderzoek naar seksuele intimidatie en de relatie tot migratie door specifiek de situatie van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten in Nederland te belichten. Er werd ...

  Deze studie levert een bijdrage aan het bestaande onderzoek naar seksuele intimidatie en de relatie tot migratie door specifiek de situatie van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten in Nederland te belichten. Er werd een kwalitatief verkennend onderzoek uitgevoerd op basis interviews met zeven vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten met als doel meer inzicht te krijgen in de subjectieve belevingen en ervaringen van de Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten betreffende seksuele intimidatie op de werk(gerelateerde)plek.De studie werpt een licht op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de kwetsbaarheid van vrouwelijke migranten voor seksuele intimidatie. Het belicht ook de copingstrategieën van de slachtoffers en de rol van de sociaal-culturele normen in het ontstaan en in stand houden van seksuele intimidatie.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Polen
  • Nederland
  • FairWork
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Dit rapport gaat over de straffen die worden geëist en opgelegd voor diverse vormen van ontucht waarbij een kind het slachtoffer is. Zaken waarbij sprake is ...

  Dit rapport gaat over de straffen die worden geëist en opgelegd voor diverse vormen van ontucht waarbij een kind het slachtoffer is. Zaken waarbij sprake is van fysiek contact, waarbij in ruim de helft van de gevallen sprake was van seksueel binnendringen. Soms eenmalig, soms jarenlang. Ernstige zaken dus, waar de kinderen die hiervan het slachtoffer zijn nog jaren psychische en ook fysieke problemen van kunnen ondervinden. Als kinderrechter heb ik niet alleen jeugdige daders berecht maar ook jonge slachtoffers gezien in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. En ik heb kunnen zien hoe verstrekkend en schadelijk die gevolgen van seksueel misbruik kunnen zijn. Het aantal kinderen dat slachtoffer is van seksueel misbruik is groot, het aantal zaken dat uiteindelijk voor de rechter komt is klein. En het aantal veroordelingen is nog kleiner. Naar die veroordelingen is gekeken. Over het bewijs is dus geen discussie. Het gaat echt om de eis en de straf.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Ontucht
  • Strafmaat
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2015 in het samenwerkingsverb ...

  Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2015 in het samenwerkingsverband van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) gezamenlijk hebben ondernomen om georganiseerde criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)
  • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 8. Language Dutch 4 reads Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Uit dit rapport van de de Verenigde Naties blijkt dat schuldbinding een van de meest voorkomende vormen van moderne slavernij is in alle regio's van de wer ...

  Uit dit rapport van de de Verenigde Naties blijkt dat schuldbinding een van de meest voorkomende vormen van moderne slavernij is in alle regio's van de wereld, ondanks het feit dat het verboden is in het internationale recht.Slachtoffers werken voor geen loon of tegen een loon dat onder het minimumloon ligt, ook al is de waarde van het werk dat ze verrichten hoger dan het bedrag van hun schulden. Dit doen zij om de gecontracteerde schulden of ontvangen voorschotten terug te betalen. Bovendien worden slachtoffers vaak onderworpen aan verschillende vormen van misbruik, met inbegrip van lange werktijden, fysieke en psychologische mishandeling en geweld.In het rapport wordt aanbevolen dat er meer moet worden gedaan om schuldslavernij te begrijpen en dat de lidstaten van de VN hun aanpak om dit fenomeen uit te roeien dienen te baseren op de universele rechten van de mens. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
  • Mensenhandel
  • Schuldbinding
  • Engels
 9. Taal Nederlands Unicef In het rapport 'Uprooted: the growing crisis for refugee and migrant children' beschrijft UNICEF de groeiende crisis voor vluchtelingen- en migrantenkinderen. De belangrijkste conclusies uit het rapport:- De ...

  In het rapport 'Uprooted: the growing crisis for refugee and migrant children' beschrijft UNICEF de groeiende crisis voor vluchtelingen- en migrantenkinderen.De belangrijkste conclusies uit het rapport:- De helft van alle vluchtelingen is kind. In 2015 kwam ongeveer 45 procent van alle gevluchte kinderen uit Syrië en Afghanistan.- 28 miljoen kinderen zijn uit hun huizen verdreven door binnenlands en grensoverschrijdend geweld. Onder hen zijn tien miljoen vluchtelingenkinderen, één miljoen asielzoekers waarvan de vluchtelingenstatus nog niet is vastgesteld en naar schatting 17 miljoen kinderen die ontheemd   zijn in eigen land. Zij hebben dringend behoefte aan humanitaire hulp en toegang tot essentiële voorzieningen.- Ongeveer 20 miljoen kinderen hebben hun huizen verlaten om verschillende redenen, waaronder extreme armoede of geweld van bendes. Velen lopen het risico op misbruik of gevangenschap, omdat ze geen papieren hebben, hun juridische status onzeker is, of omdat er geen systematisch toezicht is op hun welzijn. Ze vallen tussen wal en schip.- Steeds meer kinderen reizen alleen. In 2015 vroegen ruim 100.000 onbegeleide minderjarigen asiel aan in 78 landen, dat is drie keer zoveel als in 2014. Onbegeleide kinderen lopen het grootste risico op uitbuiting en misbruik door onder meer smokkelaars en mensenhandelaren.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Unicef
  • Minderjarigen
  • Vluchtelingen
  • Mensenhandel
  • Uitbuiting
  • Engels
 10. universiteit Neuchatel Taal Nederlands Een studie van het Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM) van de Zwitserse universiteit van Neuchatel van maart 2016  brengt naar voren dat arbeidsuitbuiting ook in Zwitserland een prob ...

  Een studie van het Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM) van de Zwitserse universiteit van Neuchatel van maart 2016  brengt naar voren dat arbeidsuitbuiting ook in Zwitserland een probleem is. Terwijl mensenhandel met seksuele uitbuiting als doel allang een doorn in het ook is van de Zwitserse overheid was mensenhandel met arbeidsuitbuiting nog een ondergeschoven kindje.Anders dan vele andere Europese landen kent Zwitserland geen wetsartikel voor arbeidsuitbuiting of dwangarbeid zonder mensenhandel, terwijl deze wel bestaat voor het equivalent van mensenhandel met als doel seksuele uitbuiting. Daarvoor kent Zwitserland wel het artikel 195 StGB, Befoerderung der Prostitution.Slachtoffers van arbeidsuitbuiting, die echter geen slachtoffers zijn van mensenhandel, moeten derhalve teruggrijpen op versplinterde wetgeving in het strafrecht, het contractenrecht zoals arbeidsrecht, de wet tegen zwartwerken, de cao´s etc. Zeker gelet op de taalbarriere die vele slachtoffers hebben, werkt deze wettelijke toestand alleen maar in het voordeel van de daders.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Zwitserland
  • universiteit Neuchatel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting Zwitserland wetgeving
  • Nederlands

Pagina's